reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 kwietnia 2003 r.

w sprawie sposobów postępowania w zakresie kontroli weterynaryjnej w przypadku wprowadzania i wyprowadzania towarów do składu celnego, wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego

Na podstawie art. 11 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Towary przywożone z zamiarem ich składowania w składzie celnym, wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym podlegają kontroli weterynaryjnej w punkcie kontroli granicznej.
§ 2.
Kontrola weterynaryjna, o której mowa w § 1, obejmuje kontrolę dokumentów weterynaryjnych, kontrolę tożsamości i kontrolę fizyczną w celu sprawdzenia, czy towary przywożone odpowiadają lub nie odpowiadają wymaganiom przywozowym.
§ 3.
Przemieszczanie towarów do składu celnego, wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego następuje pod nadzorem urzędu celnego pod zamknięciem celnym.
§ 4.
1. Towary niespełniające wymagań przywozowych składuje się w składzie celnym wyłącznie w taki sposób, aby były odizolowane od towarów spełniających wymagania przywozowe.

2. Towary, o których mowa w ust. 1, mogą być poddane obróbce w takim zakresie, w jakim jest ona niezbędna dla składowania lub podziału przesyłki towarów na przesyłki częściowe, ale bez naruszenia i zmiany ich opakowań jednostkowych.

3. Przesyłki towarów niespełniających wymagań przywozowych wprowadzane do składu celnego, wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego podlegają kontroli dokumentów.

4. Towary niespełniające wymagań przywozowych, w czasie przechowywania w składzie celnym lub w składzie położonym w wolnym obszarze celnym albo w składzie wolnocłowym oraz przed opuszczeniem składu celnego, podlegają kontroli dokumentów i kontroli tożsamości w celu sprawdzenia ich pochodzenia i przeznaczenia.

5. Kontrolę fizyczną towarów, o których mowa w ust. 3 i 4, przeprowadza się, jeżeli wystąpi podejrzenie zagrożenia zdrowia zwierząt lub zagrożenia zdrowia publicznego.

6. Każda partia przesyłki towarów niespełniających wymagań przywozowych przechowywana w składzie celnym lub składzie w wolnym obszarze celnym albo w składzie wolnocłowym podlega oznaczeniu numerem weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy wystawionego dla danej przesyłki.

§ 5.
1. Towary niespełniające wymagań przywozowych przemieszcza się poza skład celny lub skład położony w wolnym obszarze celnym albo w składzie wolnocłowym jedynie w celu wywozu, nieszkodliwego usunięcia po wcześniejszym ich zdenaturowaniu, a produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi – na zaopatrzenie międzynarodowego środka transportu komunikacji morskiej.

2. Przemieszczanie towarów, o których mowa w ust. 1, odbywa się wyłącznie w zaplombowanych i szczelnych dla cieczy środkach transportu lub kontenerach, a środki transportu lądowego po przewiezieniu towarów, w razie potrzeby, podlegają oczyszczeniu i zdezynfekowaniu.

3. Towarom niespełniającym wymagań przywozowych przemieszczanym ze składu celnego lub składu położonego w wolnym obszarze celnym albo składzie wolnocłowym towarzyszy oryginał weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy.

4. W razie podziału w składzie celnym, w składzie położonym w wolnym obszarze celnym albo w składzie wolnocłowym na kilka części przesyłki produktów niespełniających wymagań przywozowych, przeznaczonych na zaopatrzenie międzynarodowego środka transportu komunikacji morskiej, powiatowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo weterynaryjne dla każdej partii przesyłki, zawierające numer weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy.

5. Wzór świadectwa weterynaryjnego, o którym mowa w ust. 4, określa załącznik do rozporządzenia.

6. Przesyłka produktów niespełniających wymagań przywozowych, przeznaczona na zaopatrzenie międzynarodowego środka transportu komunikacji morskiej, składająca się z produktów pochodzących z różnych przesyłek, może być zaopatrzona w jedno świadectwo weterynaryjne wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii.

7. Kopie świadectw weterynaryjnych towarzyszących przesyłce towarów przemieszczanych ze składu celnego, wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego pozostają w dokumentacji powiatowego lekarza weterynarii.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Tański

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz Z 2003 r. Nr 52, poz. 450.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 4 kwietnia 2003 r. (poz. 607)

 infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama