| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 8 kwietnia 2003 r.

w sprawie sposobu ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustalenie sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach następuje na podstawie badań laboratoryjnych opakowań lub materiałów wykorzystanych do produkcji opakowań, wykonywanych przez laboratorium akredytowane lub z wdrożonym systemem jakości w zakresie badania zawartości metali w opakowaniach lub materiałach wykorzystanych do ich produkcji.
§ 2.
1. Próbki do badań pobiera się w sposób losowy z reprezentatywnych partii opakowań lub materiałów wykorzystanych do produkcji opakowań, zgodnie z udokumentowaną procedurą pobierania próbek opakowań.

2. Próbki przeznaczone do badań przed badaniem oczyszcza się i pozbawia śladowych zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na wynik badania laboratoryjnego.

§ 3.
W każdej próbce wykonuje się odrębne badanie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego zgodnie z udokumentowaną procedurą badawczą, w której zastosowana metoda analityczna charakteryzuje się poziomem wykrywalności co najmniej 1 mg każdego metalu na 1 kg opakowania lub materiałów wykorzystanych do produkcji opakowań.
§ 4.
Przy ustalaniu zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w poszczególnych materiałach wykorzystanych do produkcji opakowania zawartość każdego z tych metali w opakowaniu oblicza się jako sumę zawartości danego metalu w opakowaniu w przeliczeniu na całkowitą masę opakowania. uwzględniając udział masy poszczególnych materiałów w masie całego opakowania, zgodnie ze wzorem:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

cx

– zawartość metalu w opakowaniu,

cx(i)

– zawartość metalu w materiale wykorzystanym do produkcji opakowania, przy czym „i" oznacza materiał,

m(i)

– masa materiału wykorzystanego do produkcji opakowania, przy czym „i" oznacza materiał,

m

– masa opakowania.

 

§ 5.
Sumę zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu określa się jako sumę zawartości poszczególnych metali w opakowaniu zgodnie ze wzorem:

∑c = cPb + cCd + cHg + cCr

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

∑c

– suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu,

cPb

– zawartość ołowiu w opakowaniu,

cCd

– zawartość kadmu w opakowaniu,

cHg

– zawartość rtęci w opakowaniu,

cCr

– zawartość chromu sześciowartościowego w opakowaniu.

 

§ 6.
Wyniki badań zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu ujmuje się w protokole badań zawierającym następujące informacje:

1) nazwę jednostki wykonującej badania;

2) numer certyfikatu akredytacji lub oświadczenie o wdrożonym systemie jakości;

3) nazwę producenta lub importera badanego opakowania lub materiału wykorzystanego do produkcji opakowania;

4) identyfikację i opis badanego opakowania lub materiału wykorzystanych do produkcji opakowania;

5) wyniki i datę przeprowadzenia badań;

6) podpis osoby wykonującej badania.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: C. Śleziak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »