| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej

Na podstawie art. 48, art. 55 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 125, poz. 1063 i Nr 153, poz.1271) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR), klasyfikowanego w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) według kodu 4002 19 00 0, pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej.
§ 2.
1. Ostateczne cło antydumpingowe ustanawia się do dnia 12 listopada 2007 r., w wysokości:

1) 30,1% wartości celnej kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej;

2) 21% wartości celnej kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Republiki Czeskiej.

2. Ostateczne cło antydumpingowe ustanawia się w wysokości równej ustalonym dla krajów eksportu marginesom dumpingu.

3. Podstawą wymiaru ostatecznego cła antydumpingowego jest wartość celna towaru określona zgodnie z przepisami tytułu II działu III ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)).

§ 3.
Pobiera się tymczasowe cło antydumpingowe ustanowione rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej (Dz. U. Nr 187, poz. 1562) w zakresie i wysokości określonych w niniejszym rozporządzeniu.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Piechota

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »