| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska,

sporządzona w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

PREZYDENT POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 24 listopada 1988 r. została sporządzona w Wiedniu Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska

Polska Rzeczpospolita Ludowa i Republika Austrii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

pragnąc umacniać współpracę między obydwoma państwami w dziedzinie ochrony środowiska,

i zdecydowane, zgodnie z celami i zasadami, zawartymi w rezolucjach Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat środowiska człowieka, odbytej w 1972 r. w Sztokholmie, i w dokumentach końcowych Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz zgodnie z obowiązującymi obie Umawiające się Strony wielostronnymi porozumieniami w dziedzinie ochrony środowiska, troszczyć się o jak najlepszą ochronę środowiska w obu państwach,

zgodziły się zawrzeć następującą umowę:

Artykuł 1

Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinie ochrony środowiska oraz koncentrować swe wysiłki na rozwiązywaniu problemów interesujących obie Umawiające się Strony i określonych przez nie jako priorytetowe.

Artykuł 2

1. Przedmiotem współpracy są przede wszystkim:

a) sposoby pomiarów i zmniejszanie szkodliwych substancji w powietrzu,

b) określanie przyczyn szkód leśnych i sposoby ich zmniejszania,

c) eliminacja, utylizacja i unieszkodliwianie odpadów,

d) wymiana doświadczeń i informacji na temat środków ochrony gleb,

e) wymiana doświadczeń i informacji na temat środków ochrony wód,

f) wychowanie w duchu ochrony środowiska.

2. Współpraca odbywać się będzie w następujących formach:

a) wymiana doświadczeń w dziedzinie planowania i organizacji ochrony i kształtowania środowiska oraz odnośnych stosowanych badań naukowych,

b) wymiana ekspertów i innych osób, działających w dziedzinie ochrony środowiska, w celu wzajemnego informowania się i rozszerzania wiedzy,

c) wymiana wydawanych przez każdą z obu Umawiających się Stron publikacji naukowych, czasopism fachowych, tekstów ustaw oraz innych odpowiednich przepisów i wytycznych w dziedzinie ochrony środowiska,

d) udział w organizowanych przez jedną z Umawiających się Stron fachowych spotkaniach naukowych.

3. Umawiające się Strony będą zachęcać swe państwowe i prywatne instytucje działające w dziedzinie ochrony środowiska do wszechstronnej współpracy w dziedzinie technologii urządzeń służących do ochrony środowiska.

Artykuł 3

W przypadku wysyłania ekspertów i innych osób, działających w dziedzinie ochrony środowiska, koszty podróży pokrywa Strona wysyłająca. Strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu, wraz z kosztami przejazdów na terytorium państwa przyjmującego, związanych z celem pobytu.

Artykuł 4

W celu realizacji niniejszej umowy właściwe władze będą uzgadniać plany pracy na okresy trzyletnie oraz oceniać ich wykonanie za ubiegły okres na przemian w każdej z Umawiających się Stron. W planach pracy będą ustalane tematy współpracy oraz przy uwzględnieniu zasad równorzędności, wzajemności i wzajemnej korzyści będą zawarte również szczegółowe porozumienia o wymianie ekspertów, jak również o zakresie, długości trwania pobytu i warunkach, szczególnie natury finansowej, podejmowania w państwie przyjmującym.

Artykuł 5

Umawiające się Strony będą starać się w swych wzajemnych stosunkach, w ramach niniejszej umowy, uwzględniać dalszy rozwój prawa międzynarodowego w dziedzinie ochrony środowiska.

Artykuł 6

Niniejsza umowa jest zawarta na okres pięciu lat.

Ważność jej ulega przedłużeniu każdorazowo na następny okres pięciu lat, jeżeli jedna z Umawiających się Stron co najmniej na sześć miesięcy przed upływem tego okresu nie wypowie tej umowy na piśmie w drodze dyplomatycznej.

Artykuł 7

Niniejsza umowa podlega przyjęciu zgodnie z ustawodawstwem każdej z Umawiających się Stron i wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca po upływie miesiąca, w którym Umawiające się Strony poinformowały się wzajemnie w drodze dyplomatycznej o spełnieniu odpowiednich wymogów wewnątrzpaństwowych dla jej wejścia w życie.

Na dowód czego Pełnomocnicy Umawiających się Stron podpisali niniejszą umowę i opatrzyli ją pieczęciami.

Sporządzono w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

Z upoważnienia
Rady Państwa Polskiej
Rzeczypospolitej
Ludowej

Z upoważnienia
Republiki Austrii

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 6 grudnia 1989 r.

Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: W. Jaruzelski

L.S.

Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Styczyński

Doradca podatkowy, prawnik, ekspert w dziedzinie podatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »