| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE UZUPEŁNIAJĄCE

sporządzone w Brnie dnia 11 września 1995 r.

do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 11 września 1995 r. zostało sporządzone w Brnie Porozumienie uzupełniające do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, w następującym brzmieniu:

Przekład

POROZUMIENIE UZUPEŁNIAJĄCE

do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu

Republika Czeska, Republika Węgierska, Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacka (zwane dalej Stronami),

mając na uwadze Deklarację premierów, przyjętą w Poznaniu dnia 25 listopada 1994 r.,

potwierdzając swoje oddanie zasadom gospodarki rynkowej, stanowiącej podstawę ich stosunków,

uwzględniając pozytywny rozwój wzajemnej współpracy gospodarczej w ramach Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu,

wyrażając życzenie przyczynienia się do procesu integracji w Europie poprzez przyszłe poszerzenie Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu,

zgodnie z postanowieniami artykułu 39 Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Postanowienia Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu uzupełnia się artykułem 39a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 39a

Przystąpienie do umowy

1. Każde Państwo europejskie może przystąpić do niniejszej umowy, za zgodą wszystkich Stron.

2. Terminy i warunki przystąpienia zostaną określone w umowie o akcesji, zawartej między wszystkimi Stronami z jednej strony i przystępującym Państwem z drugiej strony."

Artykuł 2

Niniejsze porozumienie stanowi integralną część Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.

Artykuł 3

1. Niniejsze porozumienie wejdzie w życie w dniu otrzymania przez depozytariusza ostatniej notyfikacji Stron Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu o wypełnieniu niezbędnych do tego procedur.

2. Depozytariusz notyfikuje wszystkim Stronom wypełnienie procedur niezbędnych dla wejścia w życie niniejszego porozumienia.

3. Strony będą stosowały niniejsze porozumienie prowizorycznie od dnia jego podpisania.

Na dowód czego niżej podpisani pełnomocnicy, będąc do tego należycie upoważnieni, podpisali niniejsze porozumienie.

Sporządzono w Brnie dnia 11 września 1995 r. w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim, który będzie zdeponowany przy Rządzie Polski. Depozytariusz przekaże poświadczone kopie wszystkim Stronom niniejszego porozumienia.

Z upoważnienia
Republiki Czeskiej:

Z upoważnienia
Republiki Węgierskiej:

V. Dlouhy

/. Dunai

Z upoważnienia
Rzeczypospolitej Polskiej:

Z upoważnienia
Republiki Słowackiej:

J. Buchacz

J. Ducky

 

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 16 listopada 1995 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

L.S.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »