| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE

między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia,

sporządzone w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 23 lutego 1995 r. zostało sporządzone w Tallinie Porozumienie między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia, w następującym brzmieniu:

Przekład

POROZUMIENIE

między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia

Republika Estonii, Republika Finlandii oraz Królestwo Szwecji, zwane dalej Umawiającymi się Stronami,

przypominając tragedię z nocy 28 września 1994 r., kiedy to prom M/S Estonia zatonął na Morzu Bałtyckim w czasie rejsu z Tallina do Sztokholmu,

pragnąc zapewnienia ochrony wraku promu M/S Estonia, jako ostatniego miejsca spoczynku ofiar tragedii, przed jakimikolwiek działaniami mogącymi ten spokój zakłócić,

wzywając, aby wszystkie inne Państwa i ich społeczności zapewniły należyty szacunek miejscu położenia wraku promu M/S Estonia po wsze czasy,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Wrak promu M/S Estonia oraz obszar go otaczający, określony w artykule 2, uznaje się za ostatnie miejsce spoczynku ofiar tragedii i jako takie traktowane będzie z należytym szacunkiem.

Artykuł 2

Obszar stanowiący ostatnie miejsce spoczynku wyznaczają dla potrzeb niniejszego porozumienia linie proste przebiegające z punktu nr 1 poprzez punkty nr 2, 3, 4 i ponownie do punktu nr 1, gdzie współrzędne punktów wynoszą:

punkt nr 1 (górny lewy) 59°23,500'N, 21°40,000'E

punkt nr 2 (górny prawy) 59°23,500'N, 21°42,000'E

punkt nr 3 (dolny prawy) 59°22,500'N, 21°42,000'E

punkt nr 4 (dolny lewy) 59°22,500'N, 21°40,000'E;

zgodnie ze Światowym Systemem Geodezyjnym z 1984 r. (WGS 84).

Artykuł 3

Umawiające się Strony uzgadniają przy tym, iż wrak M/S Estonia nie będzie wydobyty.

Artykuł 4

1. Umawiające się Strony zobowiązują się do stworzenia, zgodnie z procedurami swego prawa wewnętrznego, instrumentów prawnych uznających za przestępstwo działania zakłócające spokój ostatniego miejsca spoczynku, w szczególności nurkowanie i inne działania mające na celu wydobycie zwłok lub dóbr materialnych z wraku lub otaczającego go dna morskiego.

2. Umawiające się Strony zobowiązują się do umożliwienia ukarania winnych przestępstw określonych w ustępie 1 niniejszego artykułu karą pozbawienia wolności.

3. Niezależnie od powyższych postanowień Umawiająca się Strona może podjąć działania w celu ochrony wraku lub zapobieżenia zanieczyszczeniu przez wrak środowiska morskiego.

Artykuł 5

Każda z Umawiających się Stron zobowiązuje się do poinformowania innych Umawiających się Stron o planowanych lub prowadzonych działaniach ściganych zgodnie z artykułem 4, w których udział bierze lub może brać statek pływający pod jej banderą.

Artykuł 6

Porozumienie niniejsze wejdzie w życie trzydzieści dni po dniu, w którym Umawiające się Strony notyfikują sobie nawzajem na piśmie, iż zostały wykonane procedury prawa wewnętrznego umożliwiające jego wejście w życie.

Sporządzono w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r. w trzech egzemplarzach, każdy w języku angielskim.

Na dowód czego niżej podpisani, upoważnieni do tego, podpisali niniejsze porozumienie:

W imieniu Republiki Estonii:

J. Luik

W imieniu Republiki Finlandii:

J. Kaurinkoski

W imieniu Królestwa Szwecji:

L. Grundberg

 

PROTOKÓŁ DODATKOWY

do Porozumienia między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia, sporządzonego w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r.

Rząd Królestwa Szwecji, Rząd Republiki Estonii i Rząd Republiki Finlandii

będące Stronami Porozumienia o ochronie wraku promu M/S Estonia, sporządzonego w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r.,

pragnąc dalszego wzmocnienia ochrony wraku, jako miejsca ostatniego spoczynku ofiar tragedii, przed jakimikolwiek działaniami ten spokój naruszającymi,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Wszystkie Państwa, wyrażające taką wolę, mogą przystąpić do Porozumienia między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia, sporządzonego w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r.

Artykuł 2

Każde Państwo przystępujące do porozumienia złoży swoje dokumenty przystąpienia Rządowi Królestwa Szwecji.

Artykuł 3

Porozumienie wejdzie w życie dla Państwa przystępującego w dniu złożenia dokumentów przystąpienia depozytariuszowi.

Sporządzono w Sztokholmie dnia 23 kwietnia 1996 r.

W imieniu Rządu Królestwa Szwecji:

A. Bjurner

W imieniu Rządu Republiki Estonii:

M. Laidre

W imieniu Rządu Republiki Finlandii:

H. Talvitie

 

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest ono przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będzie ono niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 10 listopada 2000 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »