reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Ujście Warty"

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego "Ujście Warty" na 2003 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH l ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 754)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH l ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

 

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Pojawianie się niepożądanych gatunków roślin zielnych, drzew i krzewów oraz nadmierny rozwój roślinności na łąkach i pastwiskach, powodujące zanikanie siedlisk i miejsc lęgowych ptaków.

Wykaszanie roślin zielnych, usuwanie drzew i krzewów. Wypas bydła i koni na wyznaczonych powierzchniach.

2

Zanikanie chronionych gatunków roślin zielnych w wyniku zaprzestania uprawy łąk.

Koszenie i wywożenie skoszonej biomasy.

3

Zanikanie dogodnych miejsc lęgowych dla gęsi gęgawej i dzikich kaczek.

Budowa sztucznych platform lęgowych.

4

Niewłaściwy skład gatunkowy ryb.

Odłowy kontrolne.

5

Duża śmiertelność płazów na drogach publicznych.

Zabezpieczanie miejsc przekraczania dróg przez płazy.

 

Załącznik 2. [SPOSOBY l ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY l ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

 

Czynności

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych.

Usuwanie drzew i krzewów z zespołów roślinności nieleśnej, na powierzchni 294,00 ha.

Obwód Ochronny Słońsk - między Kanałem Kościuka a Drogą Na Trzeci Most.

 

Wypas bydła i koni, na powierzchni 3 345,00 ha, w ilości do 2 000 sztuk bydła i do 200 sztuk koni.

Obwód Ochronny: Polder Północny i Słońsk.

 

Koszenie łąk, na powierzchni 56,40 ha.

(Obwód Ochronny Słońsk - Czarnowskie Łąki)1).

2. Ochrona ekosystemów wodnych.

Odłowy ryb, w celu kontroli stanu ich populacji, w ilości 25 prób kontrolnych.

(Jezioro Kostrzyńskie, Królewska Wyspa, Jezioro Osmańskie)1).

3. Ochrona zwierząt.

Ustawienie w dogodnych miejscach lęgowych sprasowanej słomy dla gęsi gęgawej i kaczek, w ilości 100 sztuk.

Obwód Ochronny Słońsk.

 

Objaśnienia:

* Podział na Obwody Ochronne podano zgodnie z mapą Parku Narodowego "Ujście Warty", sporządzoną przez Park w skali 1 : 25 000, według stanu na 1.01.2003 r.

1) Zadania kontynuowane z 2002 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama