reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 kwietnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 909, z późn. zm.2)) w załączniku opis granic i terenu Elbląga otrzymuje brzmienie:

"Elbląg

Teren Elbląg składa się z 3 kompleksów

Kompleks l stanowią działki o numerach 2/5, 5/3 i 4/6 o łącznej powierzchni 25,1744 ha, położone na części obszaru byłego poligonu "Modrzewina" - od południa w niewielkiej odległości ograniczone doliną rzeki Babica, na stronie południowo-wschodniej leży osiedle domków jednorodzinnych "Nad Jarem".

Północna granica kompleksu biegnie od punktu granicznego nr 27003711, leżącego na granicy dziatek nr 2/5 i 2/4, w kierunku wschodnim linią prostą do punktu nr 27003710, gdzie załamuje się w kierunku południowym i przez punkty nr 02001441, 02001442 i 02001443 dochodzi do punktu nr 02001444. Tutaj załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż drogi polnej do punktu nr 02000820, który jest jednocześnie punktem granicznym działek nr 8/1, 12/1, 4/5 i 4/6. Dalej granica biegnie linią prostą do punktu nr 02000799, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią prostą (skrajem drogi gruntowej) poprzez punkty nr 02001457 i nr 02001458 do punktu nr 27003554 i dalej, lekko załamując się na wschód, dochodzi do punktu początkowego nr 27003711.

Kompleks II to działki o numerach 64/1, 64/2 i 63 o łącznej powierzchni 3,0560 ha, położone wzdłuż ul. Mazurskiej przy torach kolejowych łączących Elbląg z Braniewem.

Północna granica kompleksu rozpoczyna się od punktu nr 01000282 i biegnie wzdłuż odgałęzienia ul. Mazurskiej poprzez punkty graniczne nr 01000246 i nr 01000247 do torów kolejowych do punktu nr 01000248, dalej w punkcie nr 01000248 załamuje się na południe i biegnie po ogrodzeniu, poprzez punkt nr 01000249, do punktu nr 010001218, leżącego na granicy działek nr 64/1 i 64/2. Dalej biegnie przez punkty o nr 01000283, 01000284 i 01000279 do punktu nr 01000280, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 01000277. Dalej skręca w kierunku północnym i poprzez punkty o nr 01000278, 01000281 i 010001217 dochodzi do punktu wyjściowego nr 01000282.

Kompleks III to działki o numerach 26, 24/2, 17 i 18/3 o łącznej powierzchni 15,8118 ha, położone pomiędzy ul. Mazurską a rzeką Elbląg.

Wschodnia granica kompleksu rozpoczyna się od punktu granicznego nr 01000051 i biegnie w kierunku południowym wzdłuż torów kolejowych do punktu nr 01000047 będącego jednocześnie punktem granicznym z działką nr 16. Dalej granica skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 01000048, po czym skręca w kierunku południowym i poprzez punkt nr 01000049 dochodzi do punktu nr 01000050. Następnie skręca w kierunku zachodnim, biegnie poprzez punkty nr 01000059 i nr 01000086, aby wrócić do punktu nr 01000114 położonego przy obwodnicy kolejowej. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim poprzez punkty nr 01000113, 01000107, 01000108, 01000106 i 01000105 do punktu nr 01000104. Tu załamuje się w kierunku zachodnim, przechodzi przez punkt nr 01000102 i 01000101 do punktu nr 01000100. Następnie załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 01000099. W tym miejscu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i poprzez punkt graniczny nr 01000112 dochodzi do punktu nr 01000313 leżącego u podstawy wału rzeki Elbląg. Od tego miejsca biegnie poprzez punkty nr 01001098, 01001099, 01001100, 01001101 i 01001102 wzdłuż wału rzeki do punktu nr 01001103 będącego jednocześnie punktem granicznym działek nr 18/1, 18/3 i 12/2. W punkcie nr 01001103 załamuje się w kierunku wschodnim i granicą rowu (działki nr 12/2) poprzez punkty graniczne nr 01000043, 01000041, 01000039, 01000037, 01000035 i 01000063 dochodzi do punktu nr 01000060 będącego jednocześnie punktem granicznym pomiędzy działką nr 18/3 i 17. Dalej biegnie prosto w kierunku zachodnim do punktu wyjściowego nr 01000051.".

§ 2.
1. Prowadzenie działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków inwestycyjnych na terenie włączonym do strefy rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 107, poz. 1180) oraz niniejszym rozporządzeniem nie stanowi podstawy do zwiększenia pomocy publicznej w stosunku do wielkości tej pomocy otrzymywanej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych na terenie strefy określonym przed dokonaniem zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 909, z 1999 r. Nr 8, poz. 69 oraz z 2001 r. Nr 30, poz. 338).

2. Ustalając wielkość dochodu zwolnionego od podatku dochodowego dla przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej, nie wlicza się dochodu osiągniętego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach włączonych do strefy rozporządzeniami wymienionymi w ust. 1.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 69, z 2001 r. Nr 30, poz. 338 i Nr 107, poz. 1180 oraz z 2002 r. Nr 64, poz. 591.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama