| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie zaświadczenia o złomowaniu statku polskiego

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz dokumentów stanowiących podstawę do wydania zaświadczenia o złomowaniu statku polskiego;

2) wzór zaświadczenia o złomowaniu statku polskiego i szczegółowy tryb jego wydawania.

§ 2.
1. Określa się wykaz dokumentów stanowiących podstawę do wydania zaświadczenia o złomowaniu statku polskiego:

1) oświadczenie armatora o złomowaniu statku polskiego;

2) wyciąg z rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej, właściwego dla portu macierzystego statku złomowanego, stwierdzający datę wpisu oraz datę wykreślenia statku z tego rejestru.

2. W przypadku gdy statek został na stałe wycofany z przewozów towarowych i przeznaczony na cele niezwiązane z przewozem rzeczy, armator przedkłada dokumenty wymienione w ust. 1 oraz zgodę dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, właściwego dla portu macierzystego statku, o uznaniu statku na stałe wycofanego z przewozów towarowych i przeznaczonego na cele niezwiązane z przewozem rzeczy za statek złomowany.

§ 3.
1. Zaświadczenie o złomowaniu statku wydaje właściwy dla portu macierzystego statku urząd żeglugi śródlądowej na wniosek armatora, który złomował statek polski lub na stałe wycofał statek z przewozów towarowych i przeznaczył na cele niezwiązane z przewozem rzeczy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, armator dołącza dokumenty wymienione odpowiednio w § 2 ust. 1 lub 2.

§ 4.
Wzór zaświadczenia o złomowaniu statku polskiego stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 811)

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »