| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 maja 2003 r.

w sprawie określenia wysokości częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym

Na podstawie art. 69 ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym różnicuje się ze względu na sezon rozliczeniowy, w którym ubezpieczony odbywa leczenie.

2. Ustala się dwa sezony rozliczeniowe:

1) sezon l - od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;

2) sezon II - od dnia 1 maja do dnia 30 września.

§ 2.
Ustala się standard pobytu ubezpieczonego w sanatorium uzdrowiskowym ze względu na warunki zakwaterowania:

1) standard l - pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym;

2) standard II - pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;

3) standard III - pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym;

4) standard IV - pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;

5) standard V - pokój typu studio, czyli dwa pokoje 1-osobowe ze wspólnym pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym;

6) standard VI - pokój typu studio, czyli dwa pokoje 2-osobowe ze wspólnym pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym;

7) standard VII - pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym;

8) standard VIII - pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.

§ 3.
Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu ubezpieczonego wynosi:

Lp.

Standard

l sezon rozliczeniowy
(w złotych)

II sezon rozliczeniowy
(w złotych)

1

I

16,90

23,30

2

II

14,80

20,10

3

III

11,55

17,00

4

IV

10,50

13,70

5

V

9,50

12,00

6

VI

8,50

10,80

7

VII

7,50

9,50

8

VIII

6,50

8,50

 

§ 4.
1. Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania ponoszona przez ubezpieczonego za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym stanowi iloczyn liczby dni pobytu określonych w skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe i odpłatności, o której mowa w § 3.

2. Opłata pobierana jest przed rozpoczęciem pobytu w złotych polskich.

3. Jeżeli pobyt ubezpieczonego w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, wysokość częściowej odpłatności, o której mowa w ust. 1, oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

4. Wysokość częściowej odpłatności, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się w przypadku skrócenia pobytu w sanatorium uzdrowiskowym z przyczyn leżących po stronie sanatorium, do którego ubezpieczony został skierowany na leczenie uzdrowiskowe, o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni odpowiadających pełnym dobom, o które pobyt został skrócony, i odpłatności, o której mowa w § 3.

§ 5.
Ubezpieczeni, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia przebywają na leczeniu uzdrowiskowym, ponoszą częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu według odpłatności ustalonej na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.
§ 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 166, poz. 1263, z 2001 r. Nr 30, poz. 352 oraz z 2002 r. Nr 56, poz. 514).
§ 7.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: L. Sikorski

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 4 czerwca 2003 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »