| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 13 maja 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii

Na podstawie art. 141 § 1 pkt 2, art. 145 § 1 i 2 oraz art. 1419 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii (Dz. U. Nr 228, poz. 1904) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) kontyngent oznaczony numerem 095006 i 095102 w brzmieniu:

Nr kon­tyn­gentu*)

Kod PCN

Wyszczególnienie

Obniżona stawka celna

Ilość

Wysokość kaucji

dla Republiki Czeskiej

dla Republiki Słowackiej

095006

2203 00

Piwo otrzymywane ze słodu:

 

60 000 hl

40 000 hl

2 EUR/hl

095102

 

– W pojemnikach o objętości
10 litrów lub mniejszej:

 

 

 

 

 

2203 00 01 0

– – W butelkach

21

 

 

 

 

2203 00 09 0

– – Pozostałe

21

 

 

 

 

2203 00 10 0

– W pojemnikach o objętości większej niż 10 litrów

21

 

 

 

 

otrzymuje brzmienie:

Nr kon­tyn­gentu*)

Kod PCN

Wyszczególnienie

Obniżona stawka celna

Ilość

Wysokość kaucji

dla Republiki Czeskiej

dla Republiki Słowackiej

095006

2203 00

Piwo otrzymywane ze słodu:

 

60 000 hl

40 000 hl

2 EUR/hl

095102

 

– W pojemnikach o objętości
10 litrów lub mniejszej:

 

 

 

 

 

2203 00 01 0

– – W butelkach

21a)

 

 

 

 

2203 00 09 0

– – Pozostałe

21a)

 

 

 

 

2203 00 10 0

– W pojemnikach o objętości większej niż 10 litrów

21a)

 

 

 

 

2) po tabeli dodaje się oznaczenie w brzmieniu:

a) nie dotyczy Republiki Czeskiej”.

§ 2.
1. Do wniosków o udzielenie pozwoleń na przywóz towarów objętych kontyngentem taryfowym, o którym mowa w § 1, złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. Pozwolenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do dnia upływu terminu, na który zostały udzielone.

3. Wielkość kontyngentu ulega pomniejszeniu o wielkość kontyngentu rozdysponowanego na podstawie pozwoleń, o których mowa w ust. 2.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »