| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę, oraz organizacji komisji dyscyplinarnych

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) jednostki wojskowe oraz stanowiska w tych jednostkach, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę;

2) organizację komisji dyscyplinarnych dla urzędników państwowych mianowanych, zatrudnionych w jednostkach wojskowych.

§ 2.
Jednostki wojskowe oraz stanowiska w tych jednostkach, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
1. Komisje dyscyplinarne l instancji powołują:

1) dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – dla urzędników państwowych mianowanych, zatrudnionych w podległych im dowództwach rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Szef Wojskowych Służb Informacyjnych – dla urzędników państwowych mianowanych, zatrudnionych w Inspektoracie Wojskowych Służb Informacyjnych w Warszawie i podległych jednostkach organizacyjnych;

3) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie – dla urzędników państwowych mianowanych, zatrudnionych w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie i podległych jednostkach organizacyjnych;

4) Naczelny Prokurator Wojskowy – dla urzędników państwowych mianowanych, zatrudnionych w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej w Warszawie oraz wojskowych prokuraturach okręgowych i garnizonowych;

5) dowódcy (szefowie, dyrektorzy) – dla urzędników państwowych mianowanych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w części l pkt 2, 5–16 załącznika do rozporządzenia.

2. Komisję dyscyplinarną II instancji (odwoławczą) dla urzędników państwowych mianowanych, o których mowa w ust. 1, powołuje się przy Ministrze Obrony Narodowej.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK WOJSKOWYCH ORAZ STANOWISK W TYCH JEDNOSTKACH, NA KTÓRYCH STOSUNEK PRACY Z PRACOWNIKAMI NAWIĄZUJE SIĘ W DRODZE MIANOWANIA LUB UMOWY O PRACĘ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2003 r. (poz. 836).

WYKAZ JEDNOSTEK WOJSKOWYCH ORAZ STANOWISK W TYCH JEDNOSTKACH, NA KTÓRYCH STOSUNEK PRACY Z PRACOWNIKAMI NAWIĄZUJE SIĘ W DRODZE MIANOWANIA LUB UMOWY O PRACĘ

l. Jednostki wojskowe, w których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę:

1. Dowództwo rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie.

3. Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

4. Inspektorat Wojskowych Służb Informacyjnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

5. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie.

6. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

7. Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

8. Wojskowy Dozór Techniczny w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

9. Wojskowy Nadzór Metrologiczny w Warszawie.

10. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych w Warszawie.

11. Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej w Warszawie.

12. Biuro Inwestycji Łączności w Warszawie.

13. Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

14. Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Siedlcach, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

15. Inspektor Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu.

16. Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej w Warszawie.

Il. Stanowiska, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę:

1. Dyrektor jednostki organizacyjnej.

2. Zastępca dyrektora jednostki organizacyjnej.

3. Główny księgowy.

4. Główny specjalista.

5. Radca prawny.

6. Dyrektor biblioteki naukowej Sztabu Generalnego WP.

7. Szef oddziału.

8. Szef wydziału.

9. Zastępca szefa oddziału.

10. Kustosz.

11. Pielęgniarka okręgowa.

12. Zastępca głównego księgowego.

13. Kierownik ośrodka informacji naukowej Sztabu Generalnego WP.

14. Kierownik zespołu (grupy).

15. Starszy inspektor kontroli wojskowej.

16. Kierownik biblioteki fachowej.

17. Kierownik sekcji.

18. Starszy specjalista.

19. Starszy metrolog.

20. Starszy informatyk.

21. Starszy projektant.

22. Starszy programista.

23. Inspektor kontroli wojskowej.

24. Specjalista.

25. Metrolog.

26. Projektant.

27. Programista.

28. Starszy bibliotekarz.

29. Starszy dokumentalista.

30. Informatyk.

31. Referendarz.

32. Starszy statystyk.

33. Bibliotekarz.

34. Dokumentalista dyplomowany.

35. Starszy inspektor.

36. Starszy technik.

37. Starszy instruktor.

38. Starszy rewident.

39. Starszy księgowy.

40. Starszy redaktor.

41. Statystyk.

42. Podreferendarz.

43. Inspektor.

44. Technik.

45. Referent prawny.

46. Referent prawno-administracyjny.

47. Instruktor.

48. Rewident.

49. Redaktor.

50. Sekretarz dowódcy (szefa, dyrektora).

51. Księgowy.

52. Starszy referent.

53. Referent.

54. Technik informatyczny.

55. Operator elektronicznych maszyn cyfrowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »