| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 maja 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych (Dz. U. Nr 135, poz. 1515 oraz z 2002 r. Nr 53, poz. 460) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH WYŁĄCZONYCH OD STOSOWANIA OPŁATY CELNEJ DODATKOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 maja 2003 r (poz. 861)

Załącznik nr 1

WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH WYŁĄCZONYCH OD STOSOWANIA OPŁATY CELNEJ DODATKOWEJ

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

 

0101

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe:

0101 90

– Pozostałe

 

– – Konie:

0101 90 11 0

– – – Rzeźne

 

 

0102

Bydło żywe:

0102 90

– Pozostałe

 

– – Gatunki domowe:

 

– – – O masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg:

0102 90 41 0

– – – – Rzeźne

0102 90 49 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O masie przekraczającej 300 kg

 

– – – – Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka)

0102 90 51 0

– – – – – Rzeźne

0102 90 59 0

– – – – – Pozostałe

 

 

0104

Owce i kozy, żywe:

0104 10

– Owce:

 

– – Pozostałe:

0104 10 30 0

– – – Jagnięta (do jednego roku życia)

0104 10 80 0

– – – Pozostałe

0104 20

– Kozy

0104 20 90 0

– – Pozostałe

 

 

0106

Pozostałe zwierzęta żywe:

 

– Ssaki:

0106 19

– – Pozostałe

0106 19 10

– – – Króliki domowe:

0106 19 10 1

– – – – Hodowlane czystej krwi

0106 19 10 9

– – – – Pozostałe

 

 

0204

Mięso baranie i kozie, świeże, chłodzone lub mrożone:

0204 10 00 0

– Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub chłodzone

 

– Pozostałe mięso baranie, świeże lub chłodzone

0204 21 00 0

– – Tusze i półtusze

0204 22

– – Pozostałe kawałki z kośćmi:

0204 22 10 0

– – – Krótkie ćwierci przednie

0204 22 30 0

– – – Grzbiety i/lub środki

0204 22 50 0

– – – Nogi

0204 22 90 0

– – – Pozostałe

0204 23 00 0

– – Bez kości

0204 30 00 0

– Tusze i półtusze z jagniąt, mrożone

 

– Pozostałe mięso baranie, mrożone

0204 41 00 0

– – Tusze i półtusze

0204 42

– – Pozostałe kawałki z kośćmi:

0204 42 10 0

– – – Krótkie ćwierci przednie

0204 42 30 0

– – – Grzbiety i/lub środki

0204 42 50 0

– – – Nogi

0204 42 90 0

– – – Pozostałe

0204 43

– – Bez kości:

0204 43 10 0

– – – Jagnięce

0204 43 90 0

– – – Pozostałe

0204 50

– Mięso kozie

 

– – Świeże lub chłodzone:

0204 50 11 0

– – – Tusze i półtusze

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0204 50 13 0

– – – Krótkie ćwierci przednie

0204 50 15 0

– – – Grzbiety i/lub środki

0204 50 19 0

– – – Nogi

 

– – – Pozostałe:

0204 50 31 0

– – – – Kawałki z kośćmi

0204 50 39 0

– – – – Kawałki bez kości

 

– – Mrożone:

0204 50 51 0

– – – Tusze i półtusze

0204 50 53 0

– – – Krótkie ćwierci przednie

0204 50 55 0

– – – Grzbiety i/lub środki

0204 50 59 0

– – – Nogi

 

– – – Pozostałe:

0204 50 71 0

– – – – Kawałki z kośćmi

0204 50 79 0

– – – – Kawałki bez kości

 

 

0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, chłodzone lub mrożone:

0208 10

– Z królików i zajęcy:

 

– – Z królików domowych:

0208 10 11 0

– – – Świeże lub chłodzone

0208 10 19 0

– – – Mrożone

 

 

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów:

 

– Pozostałe, włączając jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów:

0210 91 00 0

– – Z naczelnych

0210 92 00 0

– – Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren)

0210 93 00 0

– – Z gadów (włączając z węży i z żółwi)

0210 99

– – Pozostałe:

 

– – – Mięso:

0210 99 10 0

– – – – Końskie, solone, w solance lub suszone

 

– – – – Baranie i kozie:

0210 99 21 0

– – – – – Z kośćmi

0210 99 29 0

– – – – – Bez kości

0210 99 31 0

– – – – Z reniferów

0210 99 39 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0210 99 60 0

– – – – Baranie i kozie

 

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – Wątróbki drobiowe:

0210 99 71 0

– – – – – – Otłuszczone wątróbki gęsie i kacze, solone lub w solance

0210 99 79 0

– – – – – – Pozostałe

 

 

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i Inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo Innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

0403 10

– Jogurt:

 

– – Niearomatyzowany ani niezawierający dodatku owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – Niezawierający dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu:

0403 10 11 0

– – – – Nieprzekraczającej 3% masy

0403 10 13 0

– – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

0403 10 19 0

– – – – Przekraczającej 6% masy

 

– – – Pozostały, o zawartości tłuszczu:

0403 10 31 0

– – – – Nieprzekraczającej 3% masy

0403 10 33 0

– – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

0403 10 39 0

– – – – Przekraczającej 6% masy

 

– – Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 10 51 0

– – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0403 10 53 0

– – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0403 10 59 0

– – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 10 91 0

– – – – Nieprzekraczającej 3% masy

0403 10 93 0

– – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

0403 10 99 0

– – – – Przekraczającej 6% masy

0403 90

– Pozostałe:

 

– – Niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

– – – – Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu:

0403 90 11 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0403 90 13 0

– – – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0403 90 19 0

– – – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu:

0403 90 31 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0403 90 33 0

– – – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0403 90 39 0

– – – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – – Pozostałe:

 

– – – – Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu:

0403 90 51 0

– – – – – Nieprzekraczającej 3% masy

0403 90 53 0

– – – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

0403 90 59 0

– – – – – Przekraczającej 6% masy

 

– – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu:

0403 90 61 0

– – – – – Nieprzekraczającej 3% masy

0403 90 63 0

– – – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

0403 90 69 0

– – – – – Przekraczającej 6% masy

 

– – Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – W proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 90 71 0

– – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0403 90 73 0

– – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0403 90 79 0

– – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 90 91 0

– – – – Nieprzekraczającej 3% masy

0403 90 93 0

– – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

0403 90 99 0

– – – – Przekraczającej 6% masy

 

 

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane:

0407 00 90 0

– Pozostałe

 

 

0408

Jaja ptasie bez skorupek l żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego:

 

– Pozostałe:

0408 91

– – Suszone:

0408 91 20 0

– – – Nienadające się do spożycia przez ludzi

0408 99

– – Pozostałe:

0408 99 20 0

– – – Nienadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0410 00 00 0

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

 

 

0604

Liście, gałęzie i inne części roślin, bez kwiatów lub pączków kwiatowych, oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane:

0604 10

– Mchy i porosty:

0604 10 10 0

– – Mech reniferowy

0604 10 90 0

– – Pozostałe

 

– Pozostałe:

0604 91

– – Świeże:

 

– – – Choinki gwiazdkowe:

0604 91 21 0

– – – – Jodła kaukaska [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] lub jodła szlachetna (Abies procera Rehd.)

0604 91 29 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Gałązki iglaste:

0604 91 41 0

– – – – Z jodły kaukaskiej [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] lub z jodły szlachetnej (Abies procera Rehd.)

0604 91 49 0

– – – – Pozostałe

0604 91 90 0

– – – Pozostałe

0604 99

– – Pozostałe:

0604 99 10 0

– – – Przygotowane tylko przez suszenie

0604 99 90 0

– – – Pozostałe

 

 

0701

Ziemniaki, świeże lub chłodzone:

0701 10 00 0

– Sadzeniaki

0701 90

– Pozostałe:

0701 90 10 0

– – Do produkcji krochmalu

 

 

0703

Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub chłodzone:

0703 10

– Cebula i szalotka:

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0703 10 90 0

– – Szalotka

 

0703 90 00 0

– Pory i pozostałe warzywa cebulowe

 

 

 

 

0704

Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub chłodzone:

 

0704 10 00

– Kalafiory i brokuły głowiaste:

 

0704 10 00 1

– – Od 1 stycznia do 14 kwietnia

 

0704 10 00 3

– – Od 15 kwietnia do 31 maja

 

0704 20 00 0

– Brukselka

ex

0704 20 00 0

Brukselka, od 1 stycznia do 31 maja

 

0704 90

– Pozostałe:

 

0704 90 90 0

– – Pozostałe

e

0704 90 90 0

Pozostałe, od 1 stycznia do 31 maja

 

 

 

 

0705

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub chłodzone:

 

 

– Sałata:

 

0705 19 00 0

– – Pozostała

 

 

– Cykoria:

 

0705 21 00 0

– – Cykoria warzywna (cykoria brukselska) (Cichorium intybus var. foliosum)

 

0705 29 00 0

– – Pozostała

 

 

 

 

0708

Warzywa strączkowe, nawet łuskane, świeże lub chłodzone:

 

0708 10 00 0

– Groch siewny (Pisum sativum)

 

 

 

 

0709

Pozostałe warzywa, świeże lub chłodzone:

 

 

– Grzyby i trufle:

 

0709 59

– – Pozostałe:

 

0709 59 10 0

– – – Pieprznik jadalny

 

0709 59 30 0

– – – Grzyby z rodziny borowikowatych

 

0709 59 90 0

– – – Pozostałe

 

 

 

 

0710

Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone:

 

0710 40 00 0

– Kukurydza cukrowa

 

0710 80

– Pozostałe warzywa:

 

0710 80 10 0

– – Oliwki

 

 

– – Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:

 

0710 80 59 0

– – – Pozostałe

 

 

 

 

0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym dwutlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:

 

0711 20

– Oliwki:

 

0711 20 10 0

– – Do celów innych niż produkcja oliwy

 

0711 20 90 0

– – Pozostałe

 

0711 30 00 0

– Kapary

 

 

– Grzyby i trufle:

 

0711 59 00

– – Pozostałe:

 

0711 59 00 1

– – – Trufle

 

0711 59 00 9

– – – Pozostałe

 

0711 90

– Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw:

 

 

– – Warzywa:

 

0711 90 10 0

– – – Owoce z rodzaju Capsicum i z rodzaju Pimenta, z wyłączeniem słodkiej papryki

 

0711 90 30 0

– – – Kukurydza cukrowa

 

0711 90 50 0

– – – Cebula

 

0711 90 80 0

– – – Pozostałe

 

 

 

 

0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone:

 

0712 90

– Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw:

 

 

– – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata):

 

0712 90 11 0

– – – Odmiany siewne

 

 

 

 

0713

Suszone warzywa strączkowe, łuskane, nawet bez skórki albo dzielone:

 

0713 10

– Groch Pisum sativum):

 

0713 10 10 0

– – Siewny

 

0713 10 90 0

– – Pozostały

 

0713 20 00 0

– Cieciorka (ciecierzyca)

 

 

– Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0713 31 00 0

– – Fasola z gatunku Vigna mango (L) Hepper lub Vigna radiata (L) Wilczek

0713 32 00 0

– – Fasolka czerwona mała (Adzuki) (Phaseolus lub Vigna angularis)

0713 33

– – Fasola, włącznie z białą groszkową (Phaseolus vulgaris)

0713 33 10 0

– – – Siewna

0713 33 90 0

– – – Pozostała

0713 39 00 0

– – Pozostałe

0713 40 00 0

– Soczewica

0713 50 00 0

– Bób (Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

0713 90

Pozostałe

0713 90 10 0

– – Siewne

0713 90 90 0

– – Pozostałe

 

 

0802

Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane:

 

– Orzechy laskowe (Corylus spp.):

0802 21 00 0

– – W łupinie

0802 22 00 0

– – Bez łupiny

 

– Orzechy włoskie

0802 31 00 0

– – W łupinie

0802 32 00 0

– – Bez łupiny

 

 

0808

Jabłka, gruszki l pigwy, świeże:

0808 20

– Gruszki i pigwy

0808 20 90 0

– – Pigwy

 

 

0811

Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie, mrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0811 90

– Pozostałe:

 

– – Pozostałe:

0811 90 70 0

– – – Owoce z gatunków Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium

0811 90 85 0

– – – Owoce tropikalne i orzechy tropikalne

 

 

0812

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym dwutlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:

0812 10 00 0

– Wiśnie i czereśnie

0812 90

– Pozostałe:

0812 90 10 0

– – Morele

0812 90 20 0

– – Pomarańcze

0812 90 30 0

– – Papaje

0812 90 40 0

– – Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus

0812 90 50 0

– – Czarne porzeczki

0812 90 60 0

– – Maliny

0812 90 70 0

– – Owoce guawy, mango, smaczeliny, tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoce kanawalii, owoce sączyńca, męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya i orzechy tropikalne

0812 90 99

– – Pozostałe

0812 90 99 1

– – – Truskawki i poziomki

0812 90 99 9

– – – Pozostałe

 

 

0813

Owoce suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub owoców suszonych objętych niniejszym działem:

0813 10 00 0

– Morele

0813 40

– Pozostałe owoce:

0813 40 10 0

– – Brzoskwinie, włącznie z nektarynami

0813 40 30 0

– – Gruszki

0813 40 50 0

– – Papaje

0813 40 60 0

– – Tamaryndy

0813 40 70 0

– – Owoce nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoce kanawalii, owoce sączyńca, męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya

0813 40 95 0

– – Pozostałe

0813 50

– Mieszanki z orzechów lub z owoców suszonych objętych niniejszym działem:

 

– – Mieszanki z owoców suszonych, innych niż te objęte pozyqami od 0801 do 0806:

 

– – – Niezawierające śliwek:

0813 50 12 0

– – – – Z owoców papaya, tamaryndy, nerkowca, liczi (oliwki chińskie), owoców kanawalii, owoców sączyńca, męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya

0813 50 15 0

– – – – Pozostałe

0613 50 19 0

– – – Zawierające śliwki

 

– – Mieszanki wyłącznie z orzechów suszonych objętych pozycjami 080110802:

0813 50 31 0

– – – Z orzechów tropikalnych

0813 50 39 0

– – – Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

– – Pozostałe mieszanki:

0813 50 91 0

– – – Niezawierające śliwek lub fig

0813 50 99 0

– – – Pozostałe

 

 

1008

Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża:

1008 20 00 0

– Proso

1008 30 00 0

– Mozga kanaryjska

1008 90

– Pozostałe zboża:

1008 90 90 0

– – Pozostałe

 

 

1102

Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą:

1102 90

– Pozostałe:

1102 90 90 0

– – Pozostałe

 

 

1103

Kasze, mączki i granulki zbożowe:

 

– Kasze i mączki:

1103 19

– – Z pozostałych zbóż:

1103 19 50 0

– – – Z ryżu

1103 19 90 0

– – – Pozostałe

1103 20

– Granulki:

1103 20 50 0

– – Z ryżu

1103 20 90 0

– – Pozostałe

 

 

1106

Mąka, mączka i proszek z suszonych roślin strączkowych objętych pozycją 0713, z sago, korzeni lub bulw objętych pozycją 0714 lub produktów objętych działem 8:

1106 10 00 0

– Z suszonych roślin strączkowych objętych pozycją 0713

1106 30

– Z produktów objętych działem 8:

1106 30 10 0

– – Z bananów

1106 30 90 0

– – Pozostałe

 

 

1204 00

Nasiona lnu, nawet łamane:

1204 00 10 0

– Do siewu

1204 00 90 0

– Pozostałe

 

 

1207

Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane:

1207 10

– Orzechy palmowe i ich jądra:

1207 10 10 0

– – Do siewu

1207 10 90 0

– – Pozostałe

1207 20

– Nasiona bawełny:

1207 20 10 0

– – Do siewu

1207 20 90 0

– – Pozostałe

1207 30

– Nasiona rącznika:

1207 30 10 0

– – Do siewu

1207 40

– Nasiona sezamu:

1207 40 10 0

– – Do siewu

1207 40 90 0

– – Pozostałe

1207 50

– Nasiona gorczycy:

1207 50 10 0

– – Do siewu

1207 50 90 0

– – Pozostałe

1207 60

– Nasiona krokosza:

1207 60 10 0

– – Do siewu

1207 60 90 0

– – Pozostałe

 

– Pozostałe:

1207 99

– – Pozostałe:

1207 99 20 0

– – – Do siewu

 

– – – Pozostałe:

1207 99 91 0

– – – – Nasiona konopi

1207 99 98

– – – – Pozostałe:

1207 99 98 1

– – – – – Orzechy masłosza

1207 99 98 9

– – – – – Pozostałe

 

 

1209

Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu:

 

– Nasiona roślin pastewnych:

1209 21 00 0

– – Nasiona lucerny (alfalfa)

1209 22

– – Nasiona koniczyny (Trifolium spp.):

1209 22 10 0

– – – Koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.)

1209 22 80 0

– – – Pozostałej

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1209 29

– – Pozostałe:

1209 29 60 0

– – – Nasiona buraka pastewnego (Beta vulgaris var. alba)

1209 29 80 0

– – – Pozostałe

1209 30 00 0

– Nasiona roślin zielnych (ziołowych) hodowanych głównie dla ich kwiatów

 

– Pozostałe:

1209 91

– – Nasiona warzyw:

1209 91 10 0

– – – Nasiona kalarepy (Brassica oleracea L var. caulorapa i gongylodes L.)

1209 91 90 0

– – – Pozostałe

1209 99

– – Pozostałe:

1209 99 10 0

– – – Nasiona drzew leśnych

 

– – – Pozostałe:

1209 99 91 0

– – – – Nasiona roślin hodowanych głównie dla ich kwiatów, inne niż objęte podpozycją 1209 30

1209 99 99 0

– – – – Pozostałe

 

 

1211

Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszono lub proszkowane:

1211 10 00 0

– Korzenie lukrecji

1211 20 00 0

– Korzenie żeńszenia

1211 30 00 0

– Liście krzewu kokainowego

1211 40 00 0

– Słoma makowa

1211 90

– Pozostałe:

1211 90 30 0

– – Fasola tonkińska

1211 90 70 0

– – Lebiodka pospolita (Origanum vulgare) (gałązki, łodyżki i liście)

1211 90 75 0

– – Szałwia (Salvia officinalis) (liście i kwiaty)

1211 90 98 0

– – Pozostałe

 

 

1212

Chleb świętojański, wodorosty morskie i inne algi, burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże, chłodzone, mrożone lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra owoców oraz inne produkty roślinne (włącznie z niepalonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum), w rodzaju stosowanych głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone:

1212 10

– Chleb świętojański, włącznie z nasionami:

1212 10 10 0

– – Chleb świętojański

 

– – Nasiona chleba świętojańskiego:

1212 10 91 0

– – – Niełuszczone, niekruszone ani niemielone

1212 10 99 0

– – – Pozostałe

1212 20 00 0

– Wodorosty morskie i inne algi

1212 30 00 0

– Pestki i jądra pestek moreli, brzoskwiń (włącznie z nektarynkami) i śliwek

 

– Pozostałe:

1212 99

– – Pozostałe:

1212 99 80 0

– – – Pozostałe

 

 

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i inne śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:

 

– Soki i ekstrakty roślinne:

1302 11 00 0

– – Opium

1302 12 00 0

– – Z lukrecji

1302 14 00 0

– – Ze złocienia lub z korzeni roślin zawierających rotenon

1302 19

– – Pozostałe:

1302 19 05 0

– – – Olej żywiczny z wanilii

1302 19 30 0

– – – Mieszaniny ekstraktów roślinnych, do produkcji napojów i przetworów spożywczych

 

– – – Pozostałe:

1302 19 91 0

– – – – Lecznicze

1302 19 98

– – – – Pozostałe:

1302 19 98 1

– – – – – Z Quassia amara, aloesu i manny

1302 19 98 9

– – – – – Pozostałe

1302 20

– Substancje pektynowe, pektyniany i pektany:

1302 20 90 0

– – Pozostałe

 

– Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:

1302 31 00 0

– – Agar-agar

1302 32

– – Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z chleba świętojańskiego, nasion chleba świętojańskiego lub z nasion rośliny guar:

1302 32 10 0

– – – Z chleba świętojańskiego i jego nasion

1302 32 90 0

– – – Z nasion rośliny guar

1302 39 00 0

– – Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1501 00

Tłuszcz wieprzowy (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503:

 

– Smalec i inne tłuszcze wieprzowe:

1501 00 11 0

– – Do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

 

1510 00

Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509:

1510 00 10 0

– Oleje surowe

1510 00 90 0

– Pozostałe

 

 

1515

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

 

– Olej lniany i jego frakcje:

1515 11 00 0

– – Olej surowy

1515 19

– – Pozostały:

1515 19 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 19 90 0

– – – Pozostały

 

– Olej kukurydziany i jego frakcje:

1515 21

– – Olej surowy:

1515 21 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 21 90 0

– – – Pozostały

1515 29

– – Pozostały:

1515 29 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 29 90 0

– – – Pozostały

1515 30

– Olej rycynowy i jego frakcje:

1515 30 10 0

– – Do produkcji kwasu aminoundekanowego używanego do wytwarzania tekstylnych włókien syntetycznych lub tworzyw sztucznych

1515 30 90 0

– – Pozostały

1515 40 00 0

– Olej tungowy i jego frakcje

1515 50

– Olej sezamowy i jego frakcje:

 

– – Olej surowy:

1515 50 11 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 50 19 0

– – – Pozostały

 

– – Pozostały:

1515 50 91 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 50 99 0

– – – Pozostały

1515 90

– Pozostałe:

1515 90 15

– – Olej jojoba i olej oiticica (Licania rigida); woski mirtowy i japoński; ich frakcje:

1515 90 15 1

– – – Olej jojoba surowy

1515 90 15 3

– – – Olej oiticica (Licania rigida); woski mirtowy i japoński; ich frakcje

1515 90 15 9

– – – Pozostały

 

– – Olej z nasion tytoniu i jego frakcje:

 

– – – Olej surowy:

1515 90 21 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 90 29 0

– – – – Pozostały

 

– – – Pozostały:

1515 90 31 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 90 39 0

– – – – Pozostały

 

– – Pozostałe oleje i ich frakcje:

 

– – – Oleje surowe:

1515 90 40 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

– – – – Pozostałe:

1515 90 51 0

– – – – – Stałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej

1515 90 59 0

– – – – – Pozostałe stałe; ciekłe

 

– – – Pozostałe:

1515 90 60 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

– – – – Pozostałe:

1515 90 91 0

– – – – – Stałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej

1515 90 99 0

– – – – – Pozostałe stale; ciekłe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516:

1517 90

– Pozostałe:

 

– – Pozostałe:

1517 90 93 0

– – – Jadalne mieszaniny lub preparaty w rodzaju stosowanych jako preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy

 

 

1518 00

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych albo z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

1518 00 10 0

– Linoksyn

 

– Oleje roślinne, ciekłe, zmieszane, do zastosowań technicznych lub przemysłowych, innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi:

1518 00 31 0

– – Surowe

1518 00 39 0

– – Pozostałe

 

– Pozostałe:

1518 00 91 0

– – Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516

 

– – Pozostałe:

1518 00 95 0

– – – Niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów zwierzęcych lub z olejów zwierzęcych i olejów roślinnych i ich frakcje

1518 00 99 0

– – – Pozostałe

 

 

1522 00

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych:

1522 00 10 0

– Degras

 

– Pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych:

 

– – Pozostałe:

1522 00 91 0

– – – Osady i szlamy olejowe; sopstoki

1522 00 99 0

– – – Pozostałe

 

 

1602

Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew:

 

– Z drobiu objętego pozycją 0105:

1602 31

– – Z indyków:

 

– – – Zawierające 57% masy lub więcej mięsa lub podrobów1):

1602 31 11 0

– – – – Zawierające wyłącznie niegotowane mięso indycze

1602 31 19 0

– – – – Pozostałe

1602 31 30 0

– – – Zawierające 25% masy lub więcej, ale mniej niż 57% masy mięsa lub podrobów1)

1602 31 90 0

– – – Pozostałe

1602 90

– Pozostałe, włącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt:

 

– – Pozostałe:

 

– – – Pozostałe:

 

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – Pozostałe:

 

– – – – – – Z baraniny lub koziny:

 

– – – – – – – Niegotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami;

1602 90 72 0

– – – – – – – – Z baraniny

1602 90 74 0

– – – – – – – – Z koziny

 

– – – – – – – Pozostałe:

1602 90 76 0

– – – – – – – – Z baraniny

1602 90 78 0

– – – – – – – – Z koziny

 

 

1603 00

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych:

1603 00 10 0

– W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej

1603 00 80 0

– Pozostałe

 

 

1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

1702 50 00 0

– Fruktoza chemicznie czysta

 

 

1)Przy określaniu procentowej zawartości mięsa drobiowego masa kości jest pomijana.

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1702 90

– Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50% masy fruktozy:

1702 90 10 0

– – Maltoza chemicznie czysta

 

 

1704

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao:

1704 10

– Guma do żucia, nawet pokryta cukrem:

 

– – Zawierająca mniej niż 60% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza):

1704 10 11 0

– – – Guma w paskach

1704 10 19 0

– – – Pozostała

 

– – Zawierająca 60% masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza):

1704 10 91 0

– – – Guma w paskach

1704 10 99 0

– – – Pozostała

1704 90

– Pozostałe:

1704 90 30 0

– – Biała czekolada

 

– – Pozostałe:

1704 90 55 0

– – – Pastylki od bólu gardła i dropsy od kaszlu

 

– – – Pozostałe:

1704 90 71 0

– – – – Cukierki z masy gotowanej, również z nadzieniem

1704 90 75 0

– – – – Cukierki toffi, karmelki i podobne

 

– – – – Pozostałe:

1704 90 99 0

– – – – – Pozostałe

 

 

1806

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao:

1806 10

– Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

1806 10 15 0

– – Niezawierający sacharozy lub zawierający mniej niż 5% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza

1806 10 20 0

– – Zawierający 5% masy lub więcej, ale mniej niż 65% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza

1806 20

– Pozostałe przetwory w blokach, tabliczkach lub batonach, o masie większej niż 2 kg, lub w płynie, paście, proszku, granulkach lub w innej postaci, w pojemnikach lub w bezpośrednich opakowaniach, o zawartości przekraczającej 2 kg:

1806 20 10 0

– – Zawierające 31% masy lub więcej masła kakaowego albo zawierające 31% masy lub więcej masła kakaowego i tłuszczu z mleka łącznie

1806 20 30 0

– – Zawierające 25% masy lub więcej, ale mniej niż 31% masy masła kakaowego i tłuszczu z mleka łącznie

 

– – Pozostałe:

1806 20 50 0

– – – Zawierające 18% masy lub więcej masła kakaowego

1806 20 70 0

– – – Okruchy mleczno-czekoladowe

1806 20 80 0

– – – Polewa czekoladowa smakowa

1806 20 95 0

– – – Pozostałe

 

– Pozostałe, w blokach, tabliczkach lub batonach:

1806 31 00 0

– – Nadziewane

1806 32

– – Bez nadzienia:

1806 32 10 0

– – – Z dodatkami zbóż, owoców lub orzechów

1806 32 90 0

– – – Pozostałe

1806 90

– Pozostałe:

 

– – Czekolada i produkty czekoladowe:

 

– – – Czekolady, nawet z nadzieniem:

1806 90 11 0

– – – – Zawierające alkohol

1806 90 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

1806 90 31 0

– – – – Z nadzieniem

1806 90 39 0

– – – – Bez nadzienia

1806 90 50 0

– – Wyroby cukiernicze i ich namiastki wykonane z substytutów cukru, zawierające kakao

1806 90 60 0

– – Produkty do smarowania zawierające kakao

1806 90 70 0

– – Przetwory zawierające kakao do sporządzania napojów

1806 90 90 0

– – Pozostałe

 

 

1902

Makarony, również gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami) lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany:

 

– Makarony niegotowane, nienadziewane ani nieprzygotowane inaczej:

1902 11 00 0

– – Zawierające jaja

1902 19

– – Pozostałe:

1902 19 10 0

– – – Niezawierające mąki lub mączki ze zwykłej pszenicy

1902 19 90 0

– – – Pozostałe

1902 20

– Makarony nadziewane, również gotowane lub inaczej przygotowane:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1902 20 10 0

– – Zawierające więcej niż 20% masy ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych

1902 20 30 0

– – Zawierające więcej niż 20% masy kiełbasy i tym podobnych, mięsa i podrobów jakiegokolwiek rodzaju, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia

 

– – Pozostałe:

1902 20 91 0

– – – Gotowane

1902 20 99 0

– – – Pozostałe

1902 30

– Pozostałe makarony:

1902 30 10 0

– – Suszone

1902 30 90 0

– – Pozostałe

1902 40

– Kuskus:

1902 40 10 0

– – Nieprzygotowany

1902 40 90 0

– – Pozostałe

 

 

1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki (biskwity) i inne wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy l podobne wyroby:

1905 10 00 0

– Chleb chrupki

1905 20

– Piernik z dodatkiem imbiru i podobne:

1905 20 10 0

– – Zawierający mniej niż 30% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza)

1905 20 30 0

– – Zawierający 30% masy lub więcej, ale mniej niż 50% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza)

1905 20 90 0

– – Zawierający 50% masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza)

 

– Słodkie herbatniki (biskwity); wafle i opłatki:

1905 31

– – Słodkie herbatniki (biskwity):

 

– – – Całkowicie lub częściowo pokryte lub powleczone czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao:

1905 31 11 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 85 g

1905 31 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

1905 31 30 0

– – – – Zawierające 8% masy lub więcej tłuszczu z mleka

 

– – – – Pozostałe:

1905 31 91 0

– – – – – Herbatniki kanapkowe (biskwity)

1905 31 99 0

– – – – – Pozostałe

1905 32

– – Wafle i opłatki:

 

– – – Całkowicie lub częściowo pokryte lub powleczone czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao:

1905 32 11 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 85 g

1905 32 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

1905 32 91 0

– – – – Solone, nawet z nadzieniem

1905 32 99 0

– – – – Pozostałe

1905 40

– Sucharki, tosty z chleba i podobne tosty:

1905 40 10 0

– – Sucharki

1905 40 90 0

– – Pozostałe

1905 90

– Pozostałe:

1905 90 10 0

– – Mace

1905 90 20 0

– – Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne produkty

 

– – Pozostałe:

1905 90 30 0

– – – Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu

1905 90 40 0

– – – Wafle i opłatki, o zawartości wody przekraczającej 10% masy

1905 90 45 0

– – – Herbatniki (biskwity)

1905 90 55 0

– – – Produkty wytłaczane lub ekspandowane, pikantne lub solone

 

– – – Pozostałe:

1905 90 60 0

– – – – Z dodatkiem środka słodzącego

1905 90 90 0

– – – – Pozostałe

 

 

2001

Warzywa, owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego:

2001 90

– Pozostałe:

2001 90 10 0

– – Ostry sos z mango

2001 90 20 0

– – Owoce z rodzaju Capsicum inne niż słodka papryka i pieprz angielski

2001 90 30 0

– – Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40 0

– – Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5% masy lub więcej skrobi

2001 90 60 0

– – Rdzenie palmowe

2001 90 65 0

– – Oliwki

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

2001 90 75 0

– – Buraki ćwikłowe sałatkowe (Beta vulgaris var. conditiva)

2001 90 85 0

– – Kapusta czerwona

2003

Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego:

2003 20 00 0

– Trufle

 

 

2004

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożone, inne niż wyroby objęte pozycją 2006:

2004 90

– Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne:

2004 90 10 0

– – Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata)

2004 90 30 0

– – Kwaszona kapusta, kapary i oliwki

 

 

2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożone, inne niż wyroby objęte pozycją 2006:

2005 60 00 0

– Szparagi

2005 70

– Oliwki:

2005 70 10 0

– – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg

2005 70 90 0

– – Pozostałe

2005 80 00 0

– Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata)

2005 90

Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne:

2005 90 10 0

– – Owoce z rodzaju Capsicum inne niż słodka papryka lub pieprz angielski

2005 90 30 0

– – Kapary

2005 90 50 0

– – Karczochy

 

 

2006 00

Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i inne części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane):

2006 00 10 0

– Imbir

 

 

2007

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymywane przez gotowanie, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej:

 

– Pozostałe:

2007 91

– – Owoce cytrusowe:

2007 91 90 0

– – – Pozostałe

2007 99

– – Pozostałe:

 

– – – Pozostałe:

2007 99 93 0

– – – – Z owoców tropikalnych i orzechów tropikalnych

 

 

2008

Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

– Orzechy, orzeszki ziemne i inne nasiona, nawet zmieszane razem:

2008 11

– – Orzeszki ziemne:

2008 11 10 0

– – – Masło orzechowe

 

– – – Pozostałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto:

 

– – – – Przekraczającej 1 kg:

2008 11 92 0

– – – – – Prażone

2008 11 94 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Nieprzekraczającej 1 kg:

2008 11 96 0

– – – – – Prażone

2008 11 98 0

– – – – – Pozostałe

2008 19

– – Pozostałe, włączając mieszanki:

 

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

2008 19 11 0

– – – – Orzechy tropikalne; mieszanki zawierające 50% masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych

 

– – – – Pozostałe:

2008 19 13 0

– – – – – Migdały prażone i orzeszki pistacjowe prażone

2008 19 19 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg:

 

– – – – Orzechy tropikalne; mieszanki zawierające 50% masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych:

2008 19 51 0

– – – – – Prażone orzechy tropikalne

2008 19 59 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – Orzechy prażone:

2008 19 93 0

– – – – – – Migdały prażone i orzeszki pistacjowe prażone

2008 19 95 0

– – – – – – Pozostałe

2008 19 99 0

– – – – Pozostałe

2008 70

– Brzoskwinie, włączając nektarynki:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

– – Niezawierające dodatku alkoholu

 

– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg

2008 70 61 0

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy

2008 70 69 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

2008 70 71 0

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15% masy

2008 70 79 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto:

2008 70 92 0

– – – – 5 kg lub więcej

2008 70 94 0

– – – – 4,5 kg lub więcej, ale mniej niż 5 kg

2008 70 99 0

– – – – Mniej niż 4,5 kg

 

– Pozostałe, włączając mieszanki inne niż objęte podpozycją 2008 19:

2008 91 00 0

– – Rdzenie palmowe

2008 99

– – Pozostałe

 

– – – Niezawierające dodatku alkoholu

 

– – – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg

2008 99 41 0

– – – – – Imbir

 

– – – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

2008 99 51 0

– – – – – Imbir

 

– – – – Niezawierające dodatku cukru

2008 99 85 0

– – – – – Kukurydza inna niż kukurydza słodka (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91 0

– – – – – Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin zawierające 5% masy lub więcej skrobi

 

 

2009

Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej:

 

– Sok pomarańczowy

2009 11

– – Mrożony

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 67:

2009 11 11 0

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto

2009 11 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O liczbie Bnxa nieprzekraczającej 67:

2009 11 91 0

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto i o zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy

2009 11 99 0

– – – – Pozostałe

2009 12 00 0

– – Niemrożony, o liczbie Brixa nieprzekraczającej 20

2009 19

– – Pozostałe

 

- O liczbie Brixa przekraczającej 67

2009 19 11 0

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto

2009 19 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67:

2009 19 91 0

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto i o zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy

2009 19 98 0

– – – – Pozostałe

 

– Sok grejpfrutowy

2009 21 00 0

– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20

2009 29

– – Pozostałe

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 67:

2009 29 11 0

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto

2009 29 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67:

2009 29 91 0

– – – – O wartość: nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto i o zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy

2009 29 99 0

– – – – Pozostałe

 

– Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu cytrusowego:

2009 31

– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20:

 

– – – O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto:

2009 31 11 0

– – – – Zawierający dodatek cukru

2009 31 19 0

– – – – Niezawierający dodatku cukru

 

– – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto:

 

– – – – Sok cytrynowy

2009 31 51 0

– – – – – Zawierający dodatek cukru

2009 31 59 0

– – – – – Niezawierający dodatku cukru

 

– – – – Pozostałe soki z owoców cytrusowych

2009 31 91 0

– – – – – Zawierające dodatek cukru

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

2009 31 99 0

– – – – – Niezawierające dodatku cukru

2009 39

– – Pozostałe:

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 67:

2009 39 11 0

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto

2009 39 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67:

 

– – – – O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto:

2009 39 31 0

– – – – – Zawierające dodatek cukru

2009 39 39 0

– – – – – Niezawierające dodatku cukru

 

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto:

 

– – – – – Sok cytrynowy:

2009 39 51 0

– – – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy

2009 39 55 0

– – – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30% masy

2009 39 59 0

– – – – – – Niezawierający dodatku cukru

 

– – – – – Pozostałe soki z owoców cytrusowych:

2009 39 91 0

– – – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy

2009 39 95 0

– – – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30% masy

2009 39 99 0

– – – – – – Niezawierający dodatku cukru

 

– Sok ananasowy:

2009 41

– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20:

2009 41 10 0

– – – O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru

 

– – – Pozostały:

2009 41 91 0

– – – – Zawierający dodatek cukru

2009 41 99 0

– – – – Niezawierający dodatku cukru

2009 49

– – Pozostałe:

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 67:

2009 49 11 0

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto

2009 49 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67:

2009 49 30 0

– – – – O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru

 

– – – – Pozostałe:

2009 49 91 0

– – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy

2009 49 93 0

– – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30% masy

2009 49 99 0

– – – – – Niezawierający dodatku cukru

 

– Sok z winogron (włączając moszcz winogronowy):

2009 61

– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 30:

2009 61 10 0

– – – O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto

2009 61 90 0

– – – O wartości nieprzekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto

2009 69

– – Pozostałe:

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 67:

2009 69 11 0

– – – – O wartości nieprzekraczającej 22 EUR za 100 kg masy netto

2009 69 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 30, ale nieprzekraczającej 67:

 

– – – – O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto:

2009 69 51 0

– – – – – Stężony

2009 69 59 0

– – – – – Pozostały

 

– – – – O wartości nieprzekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto:

 

– – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy:

2009 69 71 0

– – – – – – Stężony

2009 69 79 0

– – – – – – Pozostały

2009 69 90 0

– – – – – Pozostałe

2009 80

– Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu lub z dowolnego warzywa:

 

– – O liczbie Brixa przekraczającej 67:

 

– – – Pozostałe:

 

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto:

2009 80 32 0

– – – – – Soki z owoców męczennicy i guawy

2009 80 33 0

– – – – – Soki z mango, owoców smaczeliny, papaya, owoców tamaryndy, owoców nerkowca, liczi (śliwek chińskich), owoców kanawalii, owoców sączyńca, owoców oskomianu (carambola) i pitahaya

2009 80 35 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Pozostałe:

2009 80 36 0

– – – – – Soki z owoców tropikalnych

2009 80 38 0

– – – – – Pozostałe

 

– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 67:

 

– – – Pozostałe:

 

– – – – O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru:

2009 80 71 0

– – – – – Sok wiśniowy i czereśniowy

2009 80 73 0

– – – – – Soki z owoców tropikalnych

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

2009 80 79 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy:

2009 80 83 0

– – – – – – Soki z owoców męczennicy i guawy

2009 80 84 0

– – – – – – Soki z mango, owoców smaczeliny, papaya, owoców tamaryndy, owoców nerkowca, liczi (śliwek chińskich), owoców kanawalii, owoców sączyńca, owoców oskomianu (carambola) i pitahaya

2009 80 86 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30% masy:

2009 80 88 0

– – – – – – Soki z owoców tropikalnych

2009 80 89 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – – Niezawierający dodatku cukru:

2009 80 95 0

– – – – – – Soki z owoców z gatunku Vaccinium macrocarpon

2009 80 96 0

– – – – – – Sok wiśniowy i czereśniowy

2009 80 97 0

– – – – – – Soki z owoców tropikalnych

2009 80 99

– – – – – – Pozostałe:

2009 80 99 1

– – – – – – – Soki owocowe

2009 80 99 9

– – – – – – – Pozostałe

2009 90

– Mieszanki soków:

 

– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 67:

 

– – – Pozostałe:

 

– – – – O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto:

 

– – – – – Mieszanki soków owoców cytrusowych i soku ananasowego:

2009 90 41 0

– – – – – – Zawierające dodatek cukru

2009 90 49 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – – Pozostałe:

2009 90 51 0

– – – – – – Zawierające dodatek cukru

2009 90 59 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto:

 

– – – – – Mieszanki soków owoców cytrusowych i soku ananasowego:

2009 90 71 0

– – – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy

2009 90 73 0

– – – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30% masy

2009 90 79 0

– – – – – – Niezawierające dodatku cukru

 

– – – – – Pozostałe:

 

– – – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy:

2009 90 92 0

– – – – – – – Mieszanki soków z owoców tropikalnych

2009 90 94 0

– – – – – – – Pozostałe

 

– – – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30% masy:

2009 90 95 0

– – – – – – – Mieszanki soków z owoców tropikalnych

2009 90 96 0

– – – – – – – Pozostałe

 

– – – – – – Niezawierające dodatku cukru:

2009 90 97 0

– – – – – – – Mieszanki soków z owoców tropikalnych

2009 90 98 0

– – – – – – – Pozostałe

 

 

2102

Drożdże (aktywne lub nieaktywne); inne mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia:

2102 10

– Drożdże aktywne:

2102 10 10 0

– – Kultury drożdży

 

– – Drożdże piekarnicze:

2102 10 31 0

– – – Suszone

2102 10 39 0

– – – Pozostałe

2102 10 90 0

– – Pozostałe

2102 20

– Drożdże nieaktywne; inne mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe:

 

– – Drożdże nieaktywne:

2102 20 11 0

– – – W tabletkach, kostkach lub w podobnej formie, lub w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

2102 20 19 0

– – – Pozostałe

2102 20 90 0

– – Pozostałe

2102 30 00 0

– Gotowe proszki do pieczenia

 

 

2103

Sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda:

2103 10 00 0

– Sos sojowy

2103 90

– Pozostałe:

2103 90 10 0

– – Ostry sos z mango, w płynie

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2106 90

– Pozostałe:

2106 90 10 0

– – Fondue z sera

 

 

2203 00

Piwo otrzymywane ze słodu:

 

– W pojemnikach o objętości 10 litrów lub mniejszej:

2203 00 01 0

– – W butelkach

2203 00 09 0

– – Pozostałe

2203 00 10 0

– W pojemnikach o objętości większej niż 10 litrów

 

 

2204

Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009:

2204 10

– Wino musujące:

 

– – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej niż 8,5% obj.:

2204 10 11

– – – Szampan:

2204 10 11 1

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej niż 8,5% obj., ale nie większej niż 22% obj.

2204 10 11 9

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu większej niż 22% obj.

2204 10 19

– – – Pozostałe:

2204 10 19 1

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej niż 8,5% obj., ale nie większej niż 22% obj.

2204 10 19 9

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu większej niż 22% obj.

 

– – Pozostałe:

2204 10 91 0

– – – Asti spumante

2204 10 99 0

– – – Pozostałe

 

– Pozostałe wina; moszcz winogronowy z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu:

2204 21

– – W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej:

2204 21 10

– – – Wina inne niż objęte podpozycją 2204 10, w butelkach z korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami lub zapięciami; wina dostarczane w inny sposób, pozostające w wyniku obecności dwutlenku węgla w roztworze, pod nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 200C:

2204 21 10 1

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 22% obj.

2204 21 10 9

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu większej niż 22% obj.

 

– – – Pozostałe:

 

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 13% obj.:

 

– – – – – Wina jakościowe produkowane w określonych regionach:

 

– – – – – – Białe:

2204 21 11 0

– – – – – – – Alsace

2204 21 12 0

– – – – – – – Bordeaux

2204 21 13 0

– – – – – – – Bourgogne (Burgundy)

2204 21 17 0

– – – – – – – Val de Loire (Loire valley)

2204 21 18 0

– – – – – – – Mosel-Saar-Ruwer

2204 21 19 0

– – – – – – – Pfalz

2204 21 22 0

– – – – – – – Rheinhessen

2204 21 24 0

– – – – – – – Lazio (Latium)

2204 21 26 0

– – – – – – – Toscana (Tuscany)

2204 21 27 0

– – – – – – – Trentino, Alto Adige i Friuli

2204 21 28 0

– – – – – – – Veneto

2204 21 32 0

– – – – – – – Vinho Verde

2204 21 34 0

– – – – – – – Penedés

2204 21 36 0

– – – – – – – Rioja

2204 21 37 0

– – – – – – – Valencia

2204 21 38 0

– – – – – – – Pozostałe

 

– – – – – – Pozostałe:

2204 21 42 0

– – – – – – – Bordeaux

2204 21 43 0

– – – – – – – Bourgogne (Burgundy)

2204 21 44 0

– – – – – – – Beaujolais

2204 21 46 0

– – – – – – – Côtes du Rhône

2204 21 47 0

– – – – – – – Languedoc-Rousillon

2204 21 48 0

– – – – – – – Val de Loire (Loire valley)

2204 21 62 0

– – – – – – – Piemonte (Piemont)

2204 21 66 0

– – – – – – – Toscana (Tuscany)

2204 21 67 0

– – – – – – – Trentino i Alto Adige

2204 21 68 0

– – – – – – – Veneto

2204 21 69 0

– – – – – – – Dâo, Bairrada i Douro

2204 21 71 0

– – – – – – – Navarra

220421740

– – – – – – – Penedés

2204 21 76 0

– – – – – – – Rioja

2204 21 77 0

– – – – – – – Valdepenas

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

2204 21 78 0

– – – – – – – Pozostałe

 

– – – – – Pozostałe

2204 21 79 0

– – – – – – Białe

2204 21 80 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 13% obj., ale nieprzekraczającej 15% obj.:

 

– – – – – Wina jakościowe produkowane w określonych regionach:

2204 21 81 0

– – – – – – Białe

2204 21 82 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – – Pozostałe:

2204 21 83 0

– – – – – – Białe

2204 21 84 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15% obj., ale nieprzekraczającej 18% obj.:

2204 21 87 0

– – – – – Marsala

2204 21 88 0

– – – – – Samos i Muscat de Lemnos

2204 21 89 0

– – – – – Port

2204 21 91 0

– – – – – Madeira i Setubal muscatel

2204 21 92 0

– – – – – Sherry

2204 21 93 0

– – – – – Tokaj (Aszu i Szamorodni)

2204 21 94 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 18% obj., ale nieprzekraczającej 22% obj.:

2204 21 95 0

– – – – – Port

2204 21 96 0

– – – – – Madeira, sherry i Setubal muscatel

2204 21 97 0

– – – – – Tokaj (Aszu i Szamorodni)

2204 21 98 0

– – – – – Pozostałe

2204 21 99 0

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% obj.

2204 30

– Pozostały moszcz winogronowy:

2204 30 10

– – W trakcie fermentacji lub z fermentacją zatrzymaną inaczej niż przez dodanie alkoholu:

2204 30 10 1

– – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% obj.

2204 30 10 9

– – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% obj.

 

– – Pozostały:

 

– – – O gęstości 1,33 g/cm3 lub mniejszej w 200C i o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1% obj.

2204 30 92 0

– – – – Skoncentrowany

2204 30 94 0

– – – – Pozostały

 

– – – Pozostały:

2204 30 96

– – – – Skoncentrowany

2204 30 96 1

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1% obj., ale nieprzekraczającej 22% obj.

2204 30 96 9

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% obj.

2204 30 98

– – – – Pozostały

2204 30 98 1

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1% obj., ale nieprzekraczającej 22% obj.

2204 30 98 9

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% obj.

2205

Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi:

2205 10

– W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej

2205 10 10 0

– – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 18% obj. lub mniejszej

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe:

2208 20

– Napoje spirytusowe otrzymywane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron:

 

– – W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej:

2208 20 12 0

– – – Cognac

2208 20 14 0

– – – Armagnac

2208 20 26 0

– – – Grappa

2208 20 27 0

– – – Brandy de Jerez

2208 20 29 0

– – – Pozostałe

 

– – W pojemnikach o objętości większej niż 2 litry:

2208 20 40 0

– – – Surowy destylat

 

– – – Pozostałe:

2208 20 62 0

– – – – Cognac

2208 20 64 0

– – – – Armagnac

2208 20 86 0

– – – – Grappa

2208 20 87 0

– – – – Brandy de Jerez

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

2208 20 89 0

– – – – Pozostałe

2208 30

– Whisky:

 

– – Whisky burbońskie w pojemnikach o objętości:

2208 30 11 0

– – – 2 litry lub mniejszej

2208 30 19 0

– – – Większej niż 2 litry

 

– – Szkocka whisky:

 

– – – Whisky "malt", w pojemnikach o objętości:

2208 30 32 0

– – – – 2 litry lub mniejszej

2208 30 38 0

– – – – Większej niż 2 litry

 

– – – Whisky "blended", w pojemnikach o objętości:

2208 30 52 0

– – – – 2 litry lub mniejszej

2208 30 58 0

– – – – Większej niż 2 litry

 

– – – Pozostałe, w pojemnikach o objętości:

2208 30 72 0

– – – – 2 litry lub mniejszej

2208 30 78 0

– – – – Większej niż 2 litry

 

– – Pozostałe, w pojemnikach o objętości:

2208 30 82 0

– – – 2 litry lub mniejszej

2208 30 88 0

– – – Większej niż 2 litry

2208 40

– Rum i tafia:

 

– – W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej:

2208 40 11 0

– – – Rum o zawartości lotnych substancji innych niż alkohol etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10%)

 

– – – Pozostałe:

2208 40 31 0

– – – – O wartości przekraczającej 7,9 EUR za litr czystego alkoholu

2208 40 39 0

– – – – Pozostałe

 

– – W pojemnikach o objętości większej niż 2 litry:

2208 40 51 0

– – – Rum o zawartości lotnych substancji innych niż alkohol etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10%)

 

– – – Pozostałe:

2208 40 91 0

– – – – O wartości przekraczającej 2 EUR za litr czystego alkoholu

2208 40 99 0

– – – – Pozostałe

2208 50

– Giny i gin Geneva:

 

– – Gin, w pojemnikach o objętości:

2208 50 11 0

– – – 2 litry lub mniejszej

2208 50 19 0

– – – Większej niż 2 litry

 

– – Gin Geneva, w pojemnikach o objętości:

2208 50 91 0

– – – 2 litry lub mniejszej

2208 50 99 0

– – – Większej niż 2 litry

2208 70

– Likiery i kordiały:

2208 70 10 0

– – W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej

2208 70 90 0

– – W pojemnikach o objętości większej niż 2 litry

2208 90

– Pozostałe:

 

– – Arak, w pojemnikach o objętości:

2208 90 11 0

– – – 2 litry lub mniejszej

2208 90 19 0

– – – Większej niż 2 litry

 

– – Napoje alkoholowe śliwkowe, gruszkowe i wiśniowe (z wyłączeniem likierów), w pojemnikach o objętości:

2208 90 33 0

– – – 2 litry lub mniejszej

2208 90 38 0

– – –Większej niż 2 litry

 

– – Pozostałe wódki i pozostałe napoje spirytusowe, w pojemnikach o objętości:

 

– – – 2 litry lub mniejszej:

2208 90 41 0

– – – – Ouzo

 

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – Wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów):

 

– – – – – – Destylowane z owoców:

2208 90 45 0

– – – – – – – Calvados

2208 90 48 0

– – – – – – – Pozostałe

 

– – – – – – Pozostałe:

2208 90 52 0

– – – – – – – Korn

2208 90 54 0

– – – – – – – Tequila

2208 90 56 0

– – – – – – – Pozostałe

2208 90 69

– – – – – Pozostałe napoje spirytusowe:

2208 90 69 1

– – – – – – Gotowe preparaty ziołowe będące farmaceutykami, na bazie alkoholu

2208 90 69 9

– – – – – – Pozostałe

 

– – – Większej niż 2 litry:

 

– – – – Wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów):

2208 90 71 0

– – – – – Destylowane z owoców

2208 90 75 0

– – – – – Tequila

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

2208 90 77 0

– – – – – Pozostałe

2208 90 78 0

– – – – Pozostałe napoje spirytusowe

 

– – Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach o objętości:

2208 90 91 0

– – – 2 litry lub mniejszej

2208 90 99 0

– – – Większej niż 2 litry

2301

Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki:

2301 10 00 0

– Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, skwarki

2301 20 00 0

– Mąki, mączki i granulki z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych

2302

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, również granulowane:

2302 50 00 0

– Z roślin strączkowych

2303

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i inne odpady produkcji cukru, pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane, również w postaci granulek:

2303 10

– Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

 

– – Pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (z wyłączeniem stężonych płynów z rozmiękczania) o zawartości białka w przeliczeniu na suchy produkt

2303 10 19 0

– – – Nieprzekraczającej 40% masy

2303 10 90 0

– – Pozostałe

2303 20

– Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i inne odpady z produkcji cukru

 

– Wysłodki buraczane o zawartości suchej masy:

2303 20 11 0

– – – Nie mniejszej niż 87% masy

2303 20 18 0

- Mniejszej niż 87% masy

2303 20 90 0

– – Pozostałe

2303 30 00 0

– Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane

2306

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 2305:

2306 10 00 0

– Z nasion bawełny

2306 20 00 0

– Z nasion lnu

2306 30 00 0

– Z nasion słonecznika

 

– Z nasion rzepaku lub rzepiku:

2306 41 00 0

– – Z nasion rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego

2306 49 00 0

– – Pozostałe

2306 50 00 0

– Z orzechów kokosowych lub kopry

2306 60 00 0

– Z jąder orzechów palmowych

2306 70 00 0

– Z ziaren kukurydzy

2306 90

– Pozostałe:

 

– – Makuchy i inne pozostałości stałe z ekstrakcji oleju oliwkowego:

2306 90 11 0

– – – Zawierające 3% masy lub mniej oliwy z oliwek

2306 90 19 0

– – – Zawierające więcej niż 3% masy oliwy z oliwek

2306 90 90 0

– – Pozostałe

2309

Preparaty w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:

2309 10

– Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej:

 

– – Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami od 1702 30 51 0 do 1702 30 99 0, 1702 40 90 0, 1702 90 50 0 i 2106 90 55 0 lub produkty mleczne:

 

– – – Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:

 

– – – – Niezawierająca skrobi lub zawierająca 10% masy lub mniej skrobi:

2309 10 11 0

– – – – – Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10% masy

 

– – – – Zawierająca więcej niż 10% masy, ale nie więcej niż 30% masy skrobi

2309 10 31 0

– – – – – Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10% masy

 

– – – – Zawierająca więcej niż 30% masy skrobi:

2309 10 51 0

– – – – – Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10% masy

2309 10 90 0

– – Pozostała

2309 90

– Pozostałe:

2309 90 10 0

– – Roztwory z ryb lub ssaków morskich

 

– – Pozostałe, włącznie z przedmieszkami:

 

– – – Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny objęte podpozyqami od 1702 30 51 0 do 1702 30 99 0, 1702 40 90 0, 1702 90 50 0 1 2106 90 55 0 lub produkty mleczne

 

 

 

– – – – Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

– – – – – Niezawierające skrobi lub zawierające 10% masy lub mniej skrobi:

2309 90 31

– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10% masy:

2309 90 31 9

– – – – – – – Pozostałe

 

– – – – – Zawierające więcej niż 10% masy, ale nie więcej niż 30% masy skrobi:

2309 90 41

– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10% masy:

2309 90 41 9

– – – – – – – Pozostałe

 

– – – – – Zawierające więcej niż 30% masy skrobi:

2309 90 51

– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10% masy:

2309 90 51 9

– – – – – – – Pozostałe

2905

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

– Pozostałe alkohole poliwodorotlenowe:

2905 43 00 0

– – Mannit

2905 44

– – D-sorbit (sorbitol):

 

– – – W roztworze wodnym:

2905 44 11 0

– – – – Zawierający 2% masy lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu

2905 44 19 0

– – – – Pozostały

 

– – – Pozostały:

2905 44 91 0

– – – – Zawierający 2% masy lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu

2905 44 99 0

– – – – Pozostałe

3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (np. skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych:

3505 10

– Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane:

3505 10 10 0

– – Dekstryny

 

– – Pozostałe skrobie modyfikowane:

3505 10 50 0

– – – Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane

3505 10 90 0

– – – Pozostałe

3505 20

– Kleje:

3505 20 10 0

– – Zawierające mniej niż 25% masy skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

3505 20 30 0

– – Zawierające 25% masy lub więcej, ale mniej niż 55% masy skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

3505 20 50 0

– – Zawierające 55% masy lub więcej, ale mniej niż 80% masy skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

3505 20 90 0

– – Zawierające 80% masy lub więcej skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

3809

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i inne preparaty (np. klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

3809 10

– Na bazie substancji skrobiowych:

3809 10 10 0

– – Zawierające mniej niż 55% masy tych substancji

3809 10 30 0

– – Zawierające 55% masy lub więcej tych substancji, ale mniej niż 70% masy

3809 10 50 0

– – Zawierające 70% masy lub więcej tych substancji, ale mniej niż 83% masy

3809 10 90 0

– – Zawierające 83% masy lub więcej tych substancji

 

Załącznik 2. [WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH WYŁĄCZONYCH OD STOSOWANIA OPŁATY CELNEJ DODATKOWEJ W RAMACH KONTYNGENTU TARYFOWEGO]

Załącznik nr 2

WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH WYŁĄCZONYCH OD STOSOWANIA OPŁATY CELNEJ DODATKOWEJ W RAMACH KONTYNGENTU TARYFOWEGO

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone:

 

– Świeże lub chłodzone:

0203 11

– – Tusze i półtusze:

0203 11 10 0

– – – Ze świń domowych

0203 12

– – Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 12 11 0

– – – – Szynki i ich kawałki

0203 12 19 0

– – – – Łopatki i ich kawałki

0203 19

– – Pozostałe:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 19 11 0

– – – – Przodki i ich kawałki

0203 19 13 0

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

0203 19 15 0

– – – – Boczek i jego kawałki

 

– – – – Pozostałe:

0203 19 55 0

– – – – – Bez kości

0203 19 59 0

– – – – – Pozostałe

 

– Mrożone:

0203 21

– – Tusze i półtusze:

0203 21 10 0

– – – Ze świń domowych

0203 22

– – Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 22 11 0

– – – – Szynki i ich kawałki

0203 22 19 0

– – – – Łopatki i ich kawałki

0203 29

– – Pozostałe:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

– – – Ze świń domowych:

0203 29 11 0

– – – – Przodki i ich kawałki

0203 29 13 0

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

0203 29 15 0

– – – – Boczek i jego kawałki

 

– – – – Pozostałe:

0203 29 55 0

– – – – – Bez kości

0203 29 59 0

– – – – – Pozostałe

0207

Mięso i jadalne podroby z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, chłodzone lub mrożone:

 

– Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus:

0207 11

– – Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

0207 11 10 0

– – – Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako "kurczaki 83%"

0207 11 30 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%"

0207 11 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane

0207 12

– – Niecięte na kawałki, mrożone:

0207 12 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%"

0207 12 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane

0207 13

– – Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

 

– – – Kawałki:

0207 13 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 13 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 13 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 13 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0207 13 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

0207 13 60 0

– – – – – Nogi i ich kawałki

0207 13 70 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 13 91 0

– – – – Wątróbki

0207 13 99 0

– – – – Pozostałe

0207 14

– – Kawałki i podroby mrożone:

 

– – – Kawałki:

0207 14 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 14 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 14 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 14 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 14 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

0207 14 60 0

– – – – – Nogi i ich kawałki

0207 14 70 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 14 91 0

– – – – Wątróbki

0207 14 99 0

– – – – Pozostałe

 

– Z indyków:

0207 24

– – Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

0207 24 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80%"

0207 24 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane

0207 25

– – Niecięte na kawałki, mrożone:

0207 25 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80%"

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0207 25 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane

0207 26

– – Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

 

– – – Kawałki:

0207 26 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi :

0207 26 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 26 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 26 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 26 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 26 60 0

– – – – – – Podudzia i ich kawałki

0207 26 70 0

– – – – – –Pozostałe

0207 26 80 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 26 91 0

– – – – Wątróbki

0207 26 99 0

– – – – Pozostałe

0207 27

– – Kawałki i podroby, mrożone:

 

– – – Kawałki:

0207 27 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 27 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 27 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 27 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 27 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 27 60 0

– – – – – – Podudzia i ich kawałki

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0207 27 70 0

– – – – – – Pozostałe

0207 27 80 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 27 91 0

– – – – Wątróbki

0207 27 99 0

– – – – Pozostałe

 

– Z kaczek, gęsi i perliczek:

0207 32

– – Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

 

– – – Kaczki:

0207 32 11 0

– – – – Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapami, znane jako "kaczki 85%"

0207 32 15 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%"

0207 32 19 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane

 

– – – Gęsi:

0207 32 51 0

– – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%"

0207 32 59 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane

0207 32 90 0

– – – Perliczki

0207 33

– – Niecięte na kawałki, mrożone:

 

– – – Kaczki:

0207 33 11 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%"

0207 33 19 0

– – – – Oskubane i wypatroszone bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane

 

– – – Gęsi:

0207 33 51 0

– – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%"

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0207 33 59 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane

0207 33 90 0

– – – Perliczki

0207 35

– – Pozostałe, świeże lub chłodzone:

 

– – – Kawałki;

 

– – – – Bez kości:

0207 35 11 0

– – – – – Z gęsi

0207 35 15 0

– – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – Z kośćmi:

 

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

0207 35 21 0

– – – – – – Z kaczek

0207 35 23 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 25 0

– – – – – – Z perliczek

0207 35 31 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 35 41 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

– – – – – Piersi i ich kawałki:

0207 35 51 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 53 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 35 61 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 63 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

0207 35 71 0

– – – – – Tusze gęsie i kacze

0207 35 79 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 35 91 0

– – – – Wątróbki drobiowe, inne niż otłuszczone wątróbki

0207 35 99 0

– – – – Pozostałe

0207 36

– – Pozostałe, mrożone:

 

– – – Kawałki:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

– – – – Bez kości:

0207 36 11 0

– – – – – Z gęsi

0207 36 15 0

– – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – Z kośćmi:

 

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

0207 36 21 0

– – – – – – Z kaczek

0207 36 23 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 25 0

– – – – – – Z perliczek

0207 36 31 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 36 41 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

– – – – – Piersi i ich kawałki:

0207 36 51 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 53 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 36 61 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 63 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

0207 36 71 0

– – – – – Tusze gęsie i kacze

0207 36 79 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

 

– – – – Wątróbki:

0207 36 89 0

– – – – – Pozostałe

0207 36 90 0

– – – – Pozostałe

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów:

 

– Mięso wieprzowe:

0210 11

– – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:

 

– – – Ze świń domowych:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

– – – – Solone lub w solance:

0210 11 11 0

– – – – – Szynki i ich kawałki

0210 11 19 0

– – – – – Łopatki i ich kawałki

 

– – – – Suszone lub wędzone:

0210 11 31 0

– – – – – Szynki i ich kawałki

0210 11 39 0

– – – – – Łopatki i ich kawałki

0210 12

– – Boczek i jego kawałki:

 

– – – Ze świń domowych:

0210 12 11 0

– – – – Solony lub w solance

0210 12 19 0

– – – – Suszony lub wędzony

0210 19

– – Pozostałe:

 

– – – Ze świń domowych:

 

– – – – Solone lub w solance:

0210 19 10 0

– – – – – Bok bekonowy lub szpencer

0210 19 20 0

– – – – – Bok trzyćwierciowy lub środki

0210 19 30 0

– – – – – Przodki i ich kawałki

0210 19 40 0

– – – – – Schaby i ich kawałki

 

– – – – – Pozostałe:

0210 19 51 0

– – – – – – Bez kości

0210 19 59 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – Suszone lub wędzone:

0210 19 60 0

– – – – – Przodki i ich kawałki

0210 19 70 0

– – – – – Schaby i ich kawałki

 

– – – – – Pozostałe:

0210 19 81 0

– – – – – – Bez kości

0210 19 89 0

– – – – – – Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0405

Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania:

0405 10

– Masło:

 

– – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 85% masy:

 

– – – Masło naturalne:

0405 10 11 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

0405 10 19 0

– – – – Pozostałe

0405 10 30 0

– – – Masło odtwarzane

0405 10 50 0

– – – Masło z serwatki

0405 10 90 0

– – Pozostałe

0405 20

– Produkty mleczarskie do smarowania:

0405 20 90 0

– – O zawartości tłuszczu większej niż 75% masy, ale mniejszej niż 80% masy

0406

Sery i twarogi:

0406 10

– Ser (niedojrzewający i niewędzony) świeży, w tym ser serwatkowy i twaróg:

0406 10 20 0

– – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40% masy

0406 10 80 0

– – Pozostały

0406 20

– Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów:

0406 20 10 0

– – Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami

0406 20 90 0

– – Pozostały

0406 30

– Ser przetworzony (ser topiony) inny niż tarty lub proszkowany:

0406 30 10 0

– – Do produkcji którego nie użyto innych serów, jak Emmentaler, Gruyère i Appenzell i który może zawierać jako dodatek ziołowy ser Glarus (znany jako Schabziger); pakowany do sprzedaży detalicznej, o zawartości tłuszczu w suchej masie nieprzekraczającej 56% masy

 

– – Pozostały:

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 36% masy i o zawartości tłuszczu w suchej masie:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0406 30 31 0

– – – – Nieprzekraczającej 48% masy

0406 30 39 0

– – – – Przekraczającej 48% masy

0406 30 90 0

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 36% masy

0406 40

– Ser z przerostami niebieskiej pleśni:

0406 40 10 0

– – Roguefort

0406 40 50 0

– – Gorgonzola

0406 40 90 0

– – Pozostały

0406 90

– Pozostałe sery:

0406 90 01 0

– – Do przetworzenia (topienia)

 

– – Pozostałe:

 

– – – Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell:

0406 90 02 0

– – – – Sery w całości, w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 401,85 EUR, ale nieprzekraczającej 430,62 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% masy i większej oraz które dojrzewały przez trzy miesiące lub dłużej

0406 90 03 0

– – – – Sery w całości, w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 430,62 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% masy i większej oraz które dojrzewały przez trzy miesiące lub dłużej

0406 90 04 0

– – – – Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze skórką przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1 kg lub większej, ale nieprzekraczającej 5 kg i w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 430,62 EUR, ale nieprzekraczającej 459,39 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% masy i większej oraz które dojrzewały przez trzy miesiące lub dłużej

0406 90 05 0

– – – – Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze skórką przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1 kg lub większej i w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 459,39 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% masy i większej oraz które dojrzewały przez trzy miesiące lub dłużej

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0406 90 06 0

– – – – Kawałki bez skórki, o masie netto nie większej niż 450 g i w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 499,67 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% masy i większej oraz które dojrzewały przez trzy miesiące lub dłużej, pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, w opakowaniach, na których znajduje się przynajmniej opis sera, zawartość tłuszczu, odpowiedzialny za pakowanie oraz kraj producenta

 

– – – – Pozostałe:

0406 90 13 0

– – – – – Emmentaler

0406 90 15 0

– – – – – Gruyère, Sbrinz

0406 90 17 0

– – – – – Bergkäse, Appenzell

0406 90 18 0

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine

0406 90 19 0

– – – Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami

0406 90 21 0

– – – Cheddar

0406 90 23 0

– – – Edam

0406 90 25 0

– – – Tilsit

0406 90 27 0

– – – Butterkäse

0406 90 29 0

– – – Kashkaval

 

– – – Feta:

0406 90 31 0

– – – – Z mleka owiec albo mleka bawołów w pojemnikach zawierających solankę albo w butelkach z owczej lub koziej skóry

0406 90 33 0

– – – – Pozostałe

0406 90 35 0

– – – Kefalo-Tyri

0406 90 37 0

– – – Finlandia

0406 90 39 0

– – – Jarlsberg

 

– – – Pozostałe:

0406 90 50 0

– – – – Ser z mleka owiec albo mleka bawołów, w pojemnikach zawierających solankę albo w butelkach z owczej lub koziej skóry

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40% masy i o zawartości wody, w substancji beztłuszczowej:

 

– – – – – – Nieprzekraczającej 47% masy:

0406 90 61 0

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

0406 90 63 0

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino

0406 90 69 0

– – – – – – – Pozostałe

 

– – – – – – Przekraczającej 47% masy, ale nieprzekraczającej 72% masy:

0406 90 73 0

– – – – – – – Provolone

0406 90 75 0

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

0406 90 76 0

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78 0

– – – – – – – Gouda

0406 90 79 0

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint–Nectaire, Saint–Paulin, Taleggio

0406 90 81 0

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82 0

– – – – – – – Camembert

0406 90 84 0

– – – – – – – Brie

0406 90 85 0

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

 

– – – – – – – Pozostałe sery, o zawartości wody w substancji beztłuszczowej:

0406 90 86 0

– – – – – –– – Przekraczającej 47% masy, ale nieprzekraczającej 52% masy

0406 90 87 0

– – – – – – – – Przekraczającej 52% masy, ale nieprzekraczającej 62% masy

0406 90 88 0

– – – – – – – – Przekraczającej 62% masy, ale nieprzekraczającej 72% masy

0406 90 93 0

– – – – – – Przekraczającej 72% masy

0406 90 99 0

– – – – – Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0603

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże,