reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 7 maja 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych

Na podstawie art. 7, art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 42 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy – Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1905) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. ustanawia się automatyczną rejestrację w przywozie na polski obszar celny niektórych towarów rolnych, polegającą na:

1) obowiązku uzyskania pozwolenia na przywóz towarów wymienionych:

a) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w okresie do dnia 30 czerwca 2003 r.,

b) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2003 r.,

c) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w okresie od dnia 1 września 2003 r.;

2) rejestracji przez organ celny przywozu towarów wymienionych:

a) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w okresie do dnia 30 czerwca 2003 r.,

b) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2003 r.,

c) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w okresie od dnia 1 września 2003 r.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Obowiązek, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie dotyczy towarów przywożonych na polski obszar celny i zgłaszanych organom celnym w celu dopuszczenia do obrotu w ramach kontyngentu taryfowego.

2. W przypadku posiadania pozwolenia udzielonego w ramach automatycznej rejestracji, a następnie uzyskania pozwolenia na ten sam towar w ramach kontyngentu taryfowego, ilość lub wartość towaru przywieziona na podstawie pozwolenia udzielonego w ramach kontyngentu taryfowego w terminie ważności pozwolenia udzielonego w ramach automatycznej rejestracji jest wliczana do stopnia wykorzystania pozwolenia udzielonego w ramach automatycznej rejestracji.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, organ celny poświadcza dokonanie przywozu na obu pozwoleniach.”;

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Pozwolenia na przywóz towarów określonych kodami PCN 0809, 0810,1302, 1517, 1601 00, 1704, 1901, 1902, 1905, 2009 71, 2009 79, 2103, 3502, 3505, 3809, udzielane są z terminem ważności do dnia 30 czerwca 2003 r.

2. Pozwolenia na przywóz towarów określonych kodami PCN 0603, 0702 00 00, 0703, 0707 00, 2106, 2402, 2403, udzielane są z terminem ważności do dnia 31 sierpnia 2003 r.”;

4) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

5) dodaje się załączniki nr 3–6 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 3–6 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Pozwolenia na przywóz towarów określonych kodami PCN 0102, 0103, 0209 00, 0403, 0407 00, 0408, 0808, 0811, 1205, 1210,1501 00, 1502 00, 1507, 1510 00, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1518 00, 2102, 2303, udzielone z terminem ważności dłuższym niż 30 kwietnia 2003 r., zachowują ważność do dnia upływu terminu, na który zostały udzielone.

2. Pozwolenia na przywóz towarów określonych kodami PCN 0809, 0810, 1302, 1517, 1601 00, 1704, 1901, 1902, 1905, 2009 71, 2009 79, 2103, 3502, 3505, 3809, udzielone z terminem ważności dłuższym niż 30 czerwca 2003 r., zachowują ważność do dnia upływu terminu, na który zostały udzielone.

3. Pozwolenia na przywóz towarów określonych kodami PCN 0603, 0702, 0703, 0707, 2106, 2402, 2403, udzielone z terminem ważności dłuższym niż 31 sierpnia 2003 r., zachowują ważność do dnia upływu terminu, na który zostały udzielone.

§ 3.
Wnioski o udzielenie pozwoleń otrzymane i nierozpatrzone przez organ udzielający pozwoleń przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatrywane są na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ (DO DNIA 30 CZERWCA 2003 r.), PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI UZYSKANIA POZWOLENIA NA PRZYWÓZ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7 maja 2003 r. (poz. 867)

Załącznik nr 1

WYKAZ TOWARÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ
(DO DNIA 30 CZERWCA 2003 r.), PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI UZYSKANIA POZWOLENIA NA PRZYWÓZ


Wyświetl załącznik


Załącznik 2. [WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ, PODLEGAJĄCYCH REJESTRACJI (DO DNIA 30 CZERWCA 2003 r.) PRZEZ ORGAN CELNY]

Załącznik nr 2

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ, PODLEGAJĄCYCH REJESTRACJI (DO DNIA 30 CZERWCA 2003 r.) PRZEZ ORGAN CELNY


Wyświetl załącznik


Załącznik 3. [WYKAZ TOWARÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ (OD DNIA 1 LIPCA DO DNIA 31 SIERPNIA 2003 r.), PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI UZYSKANIA POZWOLENIA NA PRZYWÓZ]

Załącznik nr 3

WYKAZ TOWARÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ
(OD DNIA 1 LIPCA DO DNIA 31 SIERPNIA 2003 r.), PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI UZYSKANIA POZWOLENIA NA PRZYWÓZ


Wyświetl załącznik


Załącznik 4. [WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ, PODLEGAJĄCYCH REJESTRACJI (OD DNIA 1 LIPCA DO DNIA 31 SIERPNIA 2003 r.) PRZEZ ORGAN CELNY]

Załącznik nr 4

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ, PODLEGAJĄCYCH REJESTRACJI (OD DNIA 1 LIPCA DO DNIA 31 SIERPNIA 2003 r.) PRZEZ ORGAN CELNY


Wyświetl załącznik


Załącznik 5. [WYKAZ TOWARÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ (OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2003 r.), PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI UZYSKANIA POZWOLENIA NA PRZYWÓZ]

Załącznik nr 5

WYKAZ TOWARÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ
(OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2003 r.), PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI UZYSKANIA POZWOLENIA NA PRZYWÓZ


Wyświetl załącznik


Załącznik 6. [WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ, PODLEGAJĄCYCH REJESTRACJI (OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2003 r.) PRZEZ ORGAN CELNY]

Załącznik nr 6

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ, PODLEGAJĄCYCH REJESTRACJI (OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2003 r.) PRZEZ ORGAN CELNY


Wyświetl załącznik


reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Tabędzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama