reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 maja 2003 r.

w sprawie jednostkowych stawek kar za usuwanie drzew

Na podstawie art. 47l ust. 4 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za których usunięcie bez zezwolenia pobiera się kary, oraz jednostkowe stawki tych kar;

2) współczynniki różnicujące wysokość kar.

§ 2.
Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za których usunięcie bez zezwolenia pobiera się kary, oraz jednostkowe stawki tych kar są określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 3.
Karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia na obszarze ochrony uzdrowiskowej albo na terenie parku, zieleńca, bulwaru, promenady i zieleni osiedlowej, a także na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wymierza się, stosując stawki o 50% wyższe od stawek określonych w załączniku.
§ 4.
Karę pieniężną za usunięcie bez zezwolenia drzewa obumarłego wymierza się, stosując stawki zawarte w załączniku do rozporządzenia, przemnożone przez współczynnik 0,1.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.2)

Prezes Rady Ministrów: L Miller

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz.1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska oraz rejestru decyzji dotyczących tych kar (Dz. U. Nr 162, poz. 1138), które na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) utraci moc z dniem 30 czerwca 2003 r.

Załącznik 1. [RODZAJE l GATUNKI (ODMIANY) DRZEW, ZA KTÓRYCH USUNIĘCIE BEZ ZEZWOLENIA POBIERA SIĘ KARY, ORAZ JEDNOSTKOWE STAWKI TYCH KAR*]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 6 maja 2003 r. (poz. 907)

RODZAJE l GATUNKI (ODMIANY) DRZEW, ZA KTÓRYCH USUNIĘCIE BEZ ZEZWOLENIA POBIERA SIĘ KARY, ORAZ JEDNOSTKOWE STAWKI TYCH KAR*

 

 

Jednostkowe stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm

Lp.

Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew

przy obwodzie

 

 

do 25 cm

26–50 cm

51–100 cm

101–200 cm

powyżej 200 cm

1

2

3

4

5

6

7

1

Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha, grochodrzew

23,0

43,0

91,0

95,0

117,0

2

Klon (pozostałe gatunki i odmiany szybko rosnące), kasztanowiec, morwa, jesion, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, choina, modrzew, brzoza gruczołkowata i omszona

58,0

112,0

225,0

225,0

225,0

3

Dąb, buk, grab, lipa, iglicznia, głóg – forma drzewiasta, jarząb, klon (gatunki i odmiany wolno rosnące), gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz

143,0

372,0

750,0

1 127,0

1 459,0

4

Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cyprysik

750,0

1 127,0

1 459,0

2 227,0

2 992,0

Objaśnienie:

* Za usunięcie lub zniszczenie drzew rodzajów i gatunków (odmian) innych niż określone w załączniku do rozporządzenia stawki kar ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej, wymienionych w tym załączniku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama