| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3 czerwca 2003 r.

w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Radoszyce w województwie świętokrzyskim

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Radoszyce.
§ 2.
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 6 lipca 2003 r.
§ 3.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806.

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 3 czerwca 2003 r. (poz. 911)

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Radoszyce

do 9 czerwca 2003 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej

do 10 czerwca 2003 r.

– powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej

do 17 czerwca 2003 r. (do godz. 2400)

– zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na wójta

do 23 czerwca 2003 r.

– powołanie obwodowych komisji wyborczych

do 23 czerwca 2003 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:
a) numerach i granicach obwodów głosowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 26 czerwca 2003 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat

do 26 czerwca 2003 r.

– sporządzenie spisu wyborców

4 lipca 2003 r. o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

5 lipca 2003 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

6 lipca 2003 r. godz. 600–2000

– przeprowadzenie głosowania

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »