| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 maja 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 73, poz. 673 i Nr 120, poz. 1030) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Etap drugi postępowania kończy się sporządzeniem listy wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym, w kolejności uzyskanych ogólnych ocen punktowych od oceny najwyższej do najniższej. Listę wyników podaje się kandydatom do wiadomości.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Warunkiem uznania kandydata za spełniającego wymogi przyjęcia do służby w Straży Granicznej jest osiągnięcie przez niego minimum 15 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.”;

2) w § 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Przed rozpoczęciem testów, o których mowa w ust. 1, kandydatom są nadawane numery kodowe. Numerem kodowym oznacza się kartę sprawności fizycznej kandydatów oraz arkusze odpowiedzi wypełniane przez kandydatów podczas testu z posiadanej wiedzy ogólnej i testu ze znajomości języków obcych.

4. Rozkodowanie kart sprawności fizycznej i arkuszy odpowiedzi następuje po sprawdzeniu arkuszy odpowiedzi. Rozkodowania dokonują członkowie komisji, o której mowa w ust. 2, którzy nie uczestniczyli w przeprowadzaniu testu sprawności fizycznej i sprawdzaniu arkuszy odpowiedzi.”;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia część III otrzymuje brzmienie:

„III. KARTA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATA DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ I i II ETAP POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

infoRgrafika

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »