| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

Na podstawie art. 4 ust. 3a ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się limity przyjęć na studia w uczelniach medycznych i uczelniach prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.
§ 2.
Limity, o których mowa w § 1, z podziałem na studia dzienne, zaoczne i wieczorowe, określają załączniki nr 1–3 do rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: L. Sikorski

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595.

Załącznik 1. [LIMITY PRZYJĘĆ DO UCZELNI MEDYCZNYCH NA ROK AKADEMICKI 2003/2004 - STUDIA DZIENNE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 kwietnia 2003 r. (poz. 917)

Załącznik nr 1

LIMITY PRZYJĘĆ DO UCZELNI MEDYCZNYCH NA ROK AKADEMICKI 2003/2004 – STUDIA DZIENNE

Uczelnia medyczna

Kierunek

Limit

Akademia Medyczna w Białymstoku

lekarski

125

 

stomatologia

70

 

farmacja – magisterskie

55

 

analityka medyczna – magisterskie

55

 

analityka medyczna – licencjat

30

 

analityka medyczna – magisterskie uzupełniające

20% limitu przyjęć na studia licencjackie

 

fizjoterapia – licencjat

60

 

fizjoterapia – magisterskie uzupełniające

20% limitu przyjęć na studia licencjackie

 

zdrowie publiczne – licencjat

30

 

zdrowie publiczne – magisterskie uzupełniające

20% limitu przyjęć na studia licencjackie

 

położnictwo – licencjat

30

 

pielęgniarstwo – licencjat

90

 

położnictwo – magisterskie

20% limitu przyjęć na studia licencjackie

 

pielęgniarstwo – magisterskie

20% limitu przyjęć na studia licencjackie

Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

lekarski

110

 

farmacja – magisterskie

80

 

analityka medyczna – magisterskie

40

 

analityka medyczna – licencjat

80

 

analityka medyczna – magisterskie uzupełniające

20

 

fizjoterapia – magisterskie

40

 

biotechnologia – licencjat

40

 

pielęgniarstwo – licencjat

80

 

pielęgniarstwo – magisterskie uzupełniające

20

 

zdrowie publiczne – licencjat

60

 

zdrowie publiczne – magisterskie uzupełniające

60

 

Akademia Medyczna w Gdańsku

lekarski

200

 

stomatologia

60

 

farmacja – magisterskie

95

 

analityka medyczna – magisterskie

20

 

analityka medyczna – licencjat

25

 

pielęgniarstwo i położnictwo – licencjat

50

 

pielęgniarstwo i położnictwo – magisterskie

20% limitu przyjęć na studia licencjackie

 

fizjoterapia – licencjat

30

 

zdrowie publiczne – licencjat

65

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

lekarski

290

 

stomatologia

80

 

farmacja – magisterskie

130

 

analityka medyczna – magisterskie

40

 

analityka medyczna – licencjat

40

 

fizjoterapia – magisterskie

60

 

fizjoterapia – licencjat

60

 

zdrowie publiczne – licencjat

160

 

pielęgniarstwo – licencjat

120

 

położnictwo – licencjat

90

 

pielęgniarstwo – magisterskie

20% limitu przyjęć na studia licencjackie

 

położnictwo – magisterskie

20% limitu przyjęć na studia licencjackie

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

lekarski

200

 

stomatologia

60

 

farmacja – magisterskie

90

 

fizjoterapia – magisterskie

60

 

analityka medyczna – magisterskie

35

 

analityka medyczna – licencjat

35

 

pielęgniarstwo – licencjat

160

 

pielęgniarstwo – magisterskie

20% limitu przyjęć na studia licencjackie

 

pielęgniarstwo – magisterskie uzupełniające

40

 

zdrowie publiczne – magisterskie

60

 

Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie

lekarski

165

 

stomatologia

72

 

farmacja – magisterskie

125

 

fizjoterapia – licencjat

30

 

analityka medyczna – magisterskie

30

 

pielęgniarstwo – licencjat

210

 

położnictwo – licencjat

30

 

pielęgniarstwo – magisterskie

20% limitu przyjęć na studia licencjackie

 

położnictwo – magisterskie

20% limitu przyjęć na studia licencjackie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

lekarski (w tym wojskowo-lekarski 30)

210

 

stomatologia

60

 

farmacja – magisterskie

90

 

pielęgniarstwo i położnictwo – licencjat

100

 

zdrowie publiczne – magisterskie

50

 

zdrowie publiczne – licencjat

50

 

fizjoterapia – magisterskie

50

 

analityka medyczna – magisterskie

40

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

lekarski

180

 

stomatologia

72

 

farmacja – magisterskie

130

 

analityka medyczna – magisterskie

50

 

pielęgniarstwo – licencjat

120

 

położnictwo – licencjat

120

 

pielęgniarstwo – magisterskie

30% limitu przyjęć na studia licencjackie

 

położnictwo – magisterskie

30% limitu przyjęć na studia licencjackie

 

zdrowie publiczne – licencjat

120

 

fizjoterapia – licencjat

60

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

lekarski

120

 

stomatologia

70

 

pielęgniarstwo – licencjat

120

 

pielęgniarstwo – magisterskie

20% limitu przyjęć na studia licencjackie

 

Akademia Medyczna w Warszawie

lekarski

290

 

stomatologia

88

 

farmacja – magisterskie

150

 

fizjoterapia – licencjat

100

 

pielęgniarstwo – licencjat

400

 

położnictwo – licencjat

100

 

pielęgniarstwo – magisterskie

20% limitu przyjęć na studia licencjackie

 

położnictwo – magisterskie

20% limitu przyjęć na studia licencjackie

 

zdrowie publiczne – licencjat

300

 

analityka medyczna – licencjat

50

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

lekarski

200

 

stomatologia

80

 

farmacja – magisterskie

110

 

analityka medyczna – licencjat

60

 

fizjoterapia – licencjat

60

 

zdrowie publiczne – licencjat

30

 

pielęgniarstwo – licencjat

200

 

pielęgniarstwo – magisterskie

20% limitu przyjęć na studia licencjackie

 

pielęgniarstwo – magisterskie uzupełniające

30

 

położnictwo – licencjat

90

 

Załącznik 2. [LIMITY PRZYJĘĆ DO UCZELNI MEDYCZNYCH NA ROK AKADEMICKI 2003/2004 - STUDIA ZAOCZNE]

Załącznik nr 2

LIMITY PRZYJĘĆ DO UCZELNI MEDYCZNYCH NA ROK AKADEMICKI 2003/2004 – STUDIA ZAOCZNE

Uczelnia medyczna

Kierunek

Limit

Akademia Medyczna w Białymstoku

pielęgniarstwo – magisterskie

105

Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

pielęgniarstwo – magisterskie

60

 

fizjoterapia – magisterskie

100

 

pielęgniarstwo – magisterskie uzupełniające

20

 

zdrowie publiczne – licencjat

120

 

zdrowie publiczne – magisterskie uzupełniające

80

Akademia Medyczna w Gdańsku

pielęgniarstwo – magisterskie

75

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

pielęgniarstwo – magisterskie

30

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

pielęgniarstwo – magisterskie

80

Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie

pielęgniarstwo – magisterskie

120

 

fizjoterapia – licencjat

30

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

pielęgniarstwo – magisterskie

50

 

fizjoterapia – magisterskie

50

 

zdrowie publiczne – licencjat

50

 

zdrowie publiczne – magisterskie uzupełniające

170

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

pielęgniarstwo – magisterskie

60

 

pielęgniarstwo – licencjat

60

 

zdrowie publiczne – licencjat

60

 

fizjoterapia – licencjat

40

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

pielęgniarstwo – magisterskie

60

Akademia Medyczna w Warszawie

pielęgniarstwo – licencjat

250

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

pielęgniarstwo – magisterskie

50

 

Załącznik 3. [LIMITY PRZYJĘĆ DO UCZELNI MEDYCZNYCH NA ROK AKADEMICKI 2003/2004 - STUDIA WIECZOROWE]

Załącznik nr 3

LIMITY PRZYJĘĆ DO UCZELNI MEDYCZNYCH NA ROK AKADEMICKI 2003/2004 – STUDIA WIECZOROWE

 

Uczelnia medyczna

Kierunek

Limit

Akademia Medyczna w Białymstoku

wszystkie kierunki

20% limitu przyjęć na studia magisterskie i licencjackie

Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

wszystkie kierunki

20% limitu przyjęć na studia magisterskie i licencjackie

Akademia Medyczna w Gdańsku

wszystkie kierunki

20% limitu przyjęć na studia magisterskie i licencjackie

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

wszystkie kierunki

20% limitu przyjęć na studia magisterskie i licencjackie

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

wszystkie kierunki

20% limitu przyjęć na studia magisterskie i licencjackie

Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie

wszystkie kierunki

20% limitu przyjęć na studia magisterskie i licencjackie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

wszystkie kierunki

20% limitu przyjęć na studia magisterskie i licencjackie

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

wszystkie kierunki

20% limitu przyjęć na studia magisterskie i licencjackie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

wszystkie kierunki

20% limitu przyjęć na studia magisterskie i licencjackie

Akademia Medyczna w Warszawie

wszystkie kierunki

20% limitu przyjęć na studia magisterskie i licencjackie

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wszystkie kierunki

20% limitu przyjęć na studia magisterskie i licencjackie

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »