| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się do stosowania następujące europejskie wymagania bezpieczeństwa lotniczego JAR, ustanowione przez Zrzeszenie Władz Lotniczych (JAA):

1) JAR-1 – Definicje i skróty,

2) JAR-11 – Zasady tworzenia i wprowadzania przepisów JAR,

3) JAR-21 – Procedury certyfikacji statków powietrznych oraz związanych z nimi wyrobów i części,

4) JAR-22 – Szybowce i motoszybowce,

5) JAR-23 – Samoloty kategorii normalnej, użytkowej akrobacyjnej i transportu lokalnego,

6) JAR-25 – Samoloty duże,

7) JAR-26 – Dodatkowe wymagania zdatności do lotu,

8) JAR-27 – Wiropłaty małe,

9) JAR-29 – Wiropłaty duże,

10) JAR-34 – Emisje z silników lotniczych,

11) JAR-36 – Hałas statków powietrznych,

12) JAR-39 – Dyrektywy zdatności,

13) JAR-66 – Personel poświadczający obsługę techniczną,

14) JAR-145 – Zatwierdzone organizacje obsługowe,

15) JAR-147 – Zatwierdzone organizacje szkolenia personelu poświadczającego obsługę techniczną,

16) JAR-APU – Pomocnicze zespoły napędowe,

17) JAR-E – Silniki.

18) JAR-P – Śmigła.

19) JAR-TSO – Normy techniczne,

20) JAR-AWO – Loty w każdych warunkach meteorologicznych,

21) JAR-VLA – Bardzo lekkie samoloty,

22) JAR-OPS 1 – Zarobkowy przewóz lotniczy (samoloty),

23) JAR-OPS 3 – Zarobkowy przewóz lotniczy (śmigłowce),

24) JAR-FCL 1 – Licencjonowanie personelu lotniczego (samoloty),

25) JAR-FCL 2 – Licencjonowanie personelu lotniczego (śmigłowce),

26) JAR-FCL 3 – Licencjonowanie personelu lotniczego (wymagania medyczne),

27) JAR-FCL 4 – Licencjonowanie personelu lotniczego (inżynierowie lotniczy),

28) JAR-STD 1A– Samolotowe symulatory lotu,

29) JAR-STD 2A– Samolotowe urządzenia do szkolenia lotniczego,

30) JAR-STD 3A – Urządzenia do szkolenia w zakresie procedur lotu i nawigacyjnych (samoloty).

31) JAR-STD 4A – Urządzenia do podstawowego szkolenia w lotach według wskazań przyrządów,

32) JAR-STD 1H – Śmigłowcowe symulatory lotu,

33) JAR-STD 3H – Urządzenia do szkolenia w zakresie procedur lotu i nawigacyjnych (śmigłowce),

34) JAR-MMEL/MEL – Minimalne wyposażenie statku powietrznego, z zachowaniem przepisów odrębnych.

§ 2.
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze wymagania, o których mowa w § 1, oraz ich zmiany.
§ 3.
Ilekroć w przepisach dotychczasowych jest mowa o Wspólnych Przepisach Lotniczych, Wspólnych Wymaganiach Lotniczych lub przepisach stanowionych przez Wspólne Władze Lotnicze (JAA), rozumie się przez to europejskie wymagania bezpieczeństwa lotniczego JAR, w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie 5 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »