| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 lipca 2003 r.

w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

Na podstawie art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną, zwany dalej „Komitetem”, jako organ doradczy ministra właściwego do spraw transportu. Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w sprawach kształtowania zasad strategicznego zarządzania przestrzenią powietrzną (ASM 1) oraz zasad wykorzystania przestrzeni powietrznej przez jej użytkowników.
§ 2.
W zakresie, o którym mowa w § 1, Komitet wyraża opinie i przedstawia propozycje odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw transportu. Ministrowi Obrony Narodowej oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, a w szczególności:

1) opiniuje:

a) projekty aktów prawnych z zakresu lotnictwa cywilnego i państwowego,

b) procedury użytkowania polskiej przestrzeni powietrznej,

c) priorytety alokacji przestrzeni powietrznej,

d) zasady międzynarodowej harmonizacji działań w zakresie zarządzania przestrzenią powietrzną,

e) propozycje zmian w strukturze przestrzeni powietrznej i jej klasyfikację;

2) dokonuje corocznej oceny:

a) struktury przestrzeni powietrznej,

b) stosowanych procedur i efektywności w zakresie zarządzania przestrzenią powietrzną przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym;

3) wnioskuje wprowadzenie przez ministra właściwego do spraw transportu ograniczeń w dostępności przestrzeni powietrznej;

4) doradza w zakresie koordynacji międzynarodowych przedsięwzięć lotniczych, które wymagają wydzielenia przestrzeni powietrznej;

5) współpracuje z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz właściwymi ministerstwami przy opracowywaniu i realizacji strategii w zakresie zarządzania ruchem lotniczym.

§ 3.
1. W skład Komitetu wchodzą następujący przedstawiciele:

1)

ministra właściwego do spraw transportu

– przewodniczący;

2)

Ministra Obrony Narodowej

– wiceprzewodniczący;

3)

Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” – Agencji Ruchu Lotniczego

– sekretarz;

4)

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

– członek;

5)

Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej

– członek;

6)

ministra właściwego do spraw wewnętrznych

– członek.

 

2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1, są powoływani i odwoływani przez właściwych ministrów.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »