| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 lipca 2003 r.

w sprawie określenia wzorów oraz terminów składania wniosków o przyznanie limitów A i B cukru, A i B izoglukozy oraz wzorów sprawozdań z wyprodukowanego, przechowywanego i sprzedanego cukru buraczanego, izoglukozy i syropu inulinowego

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76. poz. 810 i Nr 122, poz. 1322, z 2002 r. Nr 127, poz. 1086 oraz z 2003 r. Nr 100, poz. 923) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się:

1) wzór wniosku producenta cukru o przyznanie limitów A i B cukru na dany rok rozliczeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór miesięcznego sprawozdania z ilości wyprodukowanego, przechowywanego i sprzedanego cukru A, B i C. stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór rocznego sprawozdania z produkcji i obrotu cukrem A, B i C oraz z wysokości marży przetwórczej, wydatku cukru, przychodów ze sprzedaży melasy oraz kosztów transportu buraków cukrowych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzór wniosku producenta izoglukozy o przyznanie limitów A i B izoglukozy na dany rok rozliczeniowy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzór miesięcznego sprawozdania z produkcji, wielkości zapasów oraz sprzedaży izoglukozy A, B i C, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wzór rocznego sprawozdania z produkcji i obrotu izoglukozy A, B i C, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) wzór miesięcznego sprawozdania z produkcji, wielkości zapasów oraz sprzedaży syropu inulinowego A, B i C, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) wzór rocznego sprawozdania z produkcji i obrotu syropu inulinowego A, B i C, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 2.
Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, składa się w terminie do dnia 1 września roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przypada początek danego roku rozliczeniowego.
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 lipca 2003 r. (poz. 1334)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 23 sierpnia 2003 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »