reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. Nr 16, poz. 150) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) skierowanie na bezpłatny turnus leczniczo-profilaktyczny w ramach urlopu zdrowotnego, o którym mowa w pkt 3,”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Żołnierzowi przed rozpoczęciem pełnienia służby poza granicami państwa oraz bezpośrednio po powrocie do kraju, w związku z zakończeniem pełnienia tej służby, przysługują bezpłatne badania lekarskie i psychologiczne.

4. Żołnierze przed wyjazdem do pełnienia służby poza granicami państwa, a także jeżeli zachodzi taka potrzeba w trakcie pełnienia tej służby, poddawani są wymaganym szczepieniom ochronnym.”;

2) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. W trakcie badań psychologicznych, o których mowa w § 5 ust. 3, prowadzonych w związku z zakończeniem przez żołnierza pełnienia służby poza granicami państwa, psycholog wykonujący to badanie ustala również konieczność skierowania żołnierza na turnus leczniczo-profilaktyczny oraz określa wymagany czas trwania tego turnusu i dokonuje wpisu w tej sprawie w dokumentacji medycznej żołnierza.

2. Na turnus leczniczo-profilaktyczny kieruje żołnierza lekarz jednostki wojskowej, w której żołnierz był przygotowywany do pełnienia służby poza granicami państwa.

3. W przypadku skierowania żołnierza na turnus leczniczo-profilaktyczny, gdy wymiar urlopu zdrowotnego jest krótszy od terminu, o którym mowa w § 7 ust. 2, urlop ten przedłuża się żołnierzowi o czas niezbędny do odbycia turnusu leczniczo-profilaktycznego.

4. W turnusie leczniczo-profilaktycznym może odpłatnie uczestniczyć osoba towarzysząca, jeżeli na taką potrzebę wskazał psycholog w dokumentacji medycznej żołnierza.

5. Czas trwania turnusu leczniczo-profilaktycznego nie może być dłuższy niż czternaście dni.

6. Turnusy leczniczo-profilaktyczne organizowane są w wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych.”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W stosunku do żołnierzy uczestniczących w przedsięwzięciach reprezentacyjnych poza granicami państwa nie stosuje się przepisów § 3 pkt 2, § 5 ust. 1 pkt 2–3a, ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3, a także § 7, § 7a i § 10, a w stosunku do żołnierzy uczestniczących w szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych oraz w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych lub zapobieżenia aktom terroryzmu oraz ich skutkom poza granicami państwa nie stosuje się przepisów § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 oraz § 7 w części dotyczącej urlopu dodatkowego oraz wykorzystania urlopu zdrowotnego łącznie z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama