| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 lipca 2004 r.

w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Prowadzenie oceny wartości użytkowej zwierząt, publikowanie wyników tej oceny, prowadzenie systemu informatycznego na potrzeby tej oceny, bilansowanie potrzeb i możliwości produkcyjnych w hodowli zwierząt, prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie, ustalanie założeń krajowych programów hodowlanych powierza się:

1) Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu – w zakresie oceny świń rasy:

a) złotnickiej białej,

b) złotnickiej pstrej

– z wyłączeniem oceny wartości użytkowej w zakresie użytkowości tucznej i rzeźnej dokonywanej po uboju;

2) Polskiemu Związkowi Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie – w zakresie oceny bydła typu użytkowego mięsnego;

3) Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych w Warszawie – w zakresie oceny koni:

a) pełnej krwi angielskiej,

b) czystej krwi arabskiej;

4) Polskiemu Związkowi Hodowców Koni w Warszawie – w zakresie oceny koni:

a) małopolskich,

b) wielkopolskich,

c) śląskich,

d) huculskich,

e) polskich koni szlachetnych półkrwi,

f) polskich koni zimnokrwistych,

g) koników polskich,

h) kuców i koni małych;

5) Polskiemu Towarzystwu Kuce Szetlandzkie w Imnie – w zakresie oceny koni rasy kuce szetlandzkie;

6) Stowarzyszeniu Hodowców i Użytkowników Kłusaków w Lubnowie – w zakresie oceny koni rasy kłusak;

7) Polskiemu Związkowi Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” w Opaczy – w zakresie oceny świń rasy:

a) puławskiej,

b) wielkiej białej polskiej,

c) polskiej białej zwisłouchej.

d) pietrain,

e) hampshire,

f) duroc,

g) belgijskiej zwisłouchej

– z wyłączeniem oceny wartości użytkowej w zakresie użytkowości tucznej i rzeźnej dokonywanej po uboju;

8) Polskiemu Związkowi Owczarskiemu w Warszawie – w zakresie oceny owiec i kóz;

9) Krajowej Radzie Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie – w zakresie oceny drobiu, z wyłączeniem oceny testowej wartości użytkowej drobiu.

§ 2.
Prowadzenie oceny wartości hodowlanej drobiu, publikowanie wyników tej oceny oraz prowadzenie systemu informatycznego na potrzeby tej oceny powierza się Krajowej Radzie Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie powierzenia określonym podmiotom prowadzenia niektórych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej zwierząt (Dz. U. Nr 49, poz. 419 oraz z 2004 r. Nr 50, poz. 488), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 91, poz. 866).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »