| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Znosi się sądy grodzkie (wydziały grodzkie) w następujących sądach rejonowych:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku, w Sądzie Rejonowym w Gdańsku,

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu, w Sądzie Rejonowym w Wieluniu – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Pajęcznie

– utworzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)).

§ 2.
Tworzy się w następujących sądach rejonowych sądy grodzkie (wydziały grodzkie):

1) w Sądzie Rejonowym w Będzinie;

2) w Sądzie Rejonowym w Chodzieży;

3) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku;

4) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku;

5) w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie.

§ 3.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 4 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) Wydział Grodzki dla miasta Częstochowa oraz gmin: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny i Starcza – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–3 ustawy, w których nazwiska obwinionych i oskarżonych zaczynają się na litery od A do Ł, oraz spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 4 ustawy dla części miasta Częstochowa w granicach przebiegających od zachodniej granicy miasta wzdłuż północnego wału rzeki Stradomki aż do ujścia do rzeki Warty, dalej w kierunku północnym środkiem alei Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Mirowską, środkiem ulicy Mirowskiej i ulicy Mstowskiej do wschodniej granicy miasta, a następnie wschodnią, południową i zachodnią granicą administracyjną miasta oraz gmin: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny i Starcza,

b) Wydział Grodzki dla miasta Częstochowa oraz gmin: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny i Starcza – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–3 ustawy, w których nazwiska obwinionych i oskarżonych zaczynają się na litery od M do Ż, oraz spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 4 ustawy dla miasta Częstochowa w granicach przebiegających od zachodniej granicy miasta wzdłuż północnego wału rzeki Stradomki aż do ujścia do rzeki Warty, dalej w kierunku północnym środkiem alei Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Mirowską, środkiem ulicy Mirowskiej i ulicy Mstowskiej do wschodniej granicy miasta, a następnie wschodnią, północną i zachodnią granicą administracyjną miasta,”;

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku:

1) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku – dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy z obszaru części miasta Gdańska ustalonego dla jednostek pomocniczych: Aniołki, Chełm z dzielnicą Gdańsk-Południe, Krakowiec-Górki Zachodnie, Olszynka, Orunia-Święty Wojciech-Lipce, Rudniki, Siedlce, Stogi z Przeróbką, Suchanino, Śródmieście, Wyspa Sobieszewska i Wzgórze Mickiewicza,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy z obszaru części miasta Gdańska ustalonego dla jednostek pomocniczych: Aniołki, Chełm z dzielnicą Gdańsk-Południe, Krakowiec-Górki Zachodnie, Olszynka, Orunia-Święty Wojciech-Lipce, Rudniki, Siedlce, Stogi z Przeróbką, Suchanino, Śródmieście, Wyspa Sobieszewska i Wzgórze Mickiewicza,

2) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku – dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1– 4 ustawy,

3) w Sądzie Rejonowym w Gdyni – dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2– 5 ustawy,

4) w Sądzie Rejonowym w Kartuzach – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

5) w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

6) w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie – dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla miasta Kwidzyn oraz gmin: Gardeja, Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo i Sadlinki,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Sztumie dla gmin: Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ i Sztum,

7) w Sądzie Rejonowym w Malborku – dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla miasta Malbork oraz gmin: Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Staw i Stare Pole,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim dla miasta Krynica Morska oraz gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna i Sztutowo,

8) w Sądzie Rejonowym w Sopocie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

9) w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy,

10) w Sądzie Rejonowym w Tczewie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

11) w Sądzie Rejonowym w Wejherowie – trzy wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla miasta Wejherowo oraz gmin: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud i Wejherowo,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Pucku dla miast: Hel, Jastarnia, Puck i Władysławowo oraz gmin: Kosakowo, Krokowa i Puck,

c) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Rumi dla miast Reda i Rumia;”;

3) w ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Sądzie Rejonowym w Będzinie – trzy wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy z obszaru miast Będzin i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy z obszaru miast Będzin i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary,

c) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Czeladzi – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru miasta Czeladź,”;

4) w ust. 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w Sądzie Rejonowym w Kielcach – trzy wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,

c) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–4 ustawy,”;

5) w ust. 21 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 i 5 ustawy,”;

6) w ust. 25 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy,”;

7) w ust. 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Sądzie Rejonowym w Chodzieży – dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla miasta Chodzież oraz gmin: Chodzież, Kaczory, Szamocin i Ujście,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Wyrzysku dla gmin: Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk i Wysoka,”;

8) w ust. 29a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w Sądzie Rejonowym w Wieluniu – dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla gmin: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wieluń i Wierzchlas,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Wieruszowie dla gmin: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki i Wieruszów,”;

9) w ust. 34 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Wydział Grodzki dla części miasta Stalowa Wola na północ od ulicy Komisji Edukacji Narodowej oraz gmin: Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików i Zaleszany,”.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

Minister Sprawiedliwości: A. Kalwas

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 761 i Nr 179, poz. 1496, z 2003 r. Nr 110, poz. 1053 i Nr 219, poz. 2165, z 2004 r. Nr 127, poz. 1328, Nr 148, poz. 1562 i Nr 281, poz. 2796 oraz z 2005 r. Nr 63, poz. 561.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »