reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 218, poz. 2211 i Nr 257, poz. 2574 oraz z 2005 r. Nr 32, poz. 278 i Nr 81, poz. 706) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 745,8978 ha, położone na terenach miast: Wałbrzych, Dzierżoniów, Kudowa-Zdrój, Wrocław, Świdnica, Nowa Ruda, Kłodzko i Oława oraz gmin: Jelcz-Laskowice, Żarów, Nysa, Strzelin, Brzeg Dolny i Krotoszyn, w tym 166,7567 ha przeznaczone są na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, z czego:

1) 26,4905 ha położonych we Wrocławiu w Podstrefie Wrocław, Obszar Psie Pole, Kompleks nr 3 i Obszar Fabryczna;

2) 29,9680 ha położonych w Oławie w Podstrefie Oława;

3) 30,0514 ha położonych w Świdnicy w Podstrefie Świdnica, Obszar Zawiszów;

4) 43,9260 ha położonych w Brzegu Dolnym w Podstrefie Brzeg Dolny;

5) 36,3208 ha położonych w Krotoszynie w Podstrefie Krotoszyn.”;

2) w szczegółowym opisie granic i terenu wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) opis granic i terenu Podstrefy Wrocław otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Wrocław

Opisywany teren podstrefy jest podzielony na dwa obszary, tj. Psie Pole i Fabryczna. Obszar Psie Pole zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Wrocławia, a Fabryczna – w południowo-zachodniej. Obszar Psie Pole jest podzielony na trzy kompleksy. Łączna powierzchnia podstrefy wynosi 110,7015 ha.

I. Obszar Psie Pole

Kompleks nr 1

Powierzchnia kompleksu wynosi 40,9543 ha.

Opis granic rozpoczęto od punktu granicznego nr 195, który usytuowany jest na granicy z działkami nr: 11/1, 11/2 i ul. Przedwiośnie – działka nr 2. Z punktu nr 195 granica biegnie wzdłuż działki nr 2 w kierunku wschodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 20 do punktu nr 228, rozgraniczającego działki nr: 11/2 i 11/4 i dalej w kierunku wschodnim, przez punkty nr: 21, 22 i 128 do punktu nr 229, położonego u zbiegu działek nr: 3/1, 11/4 i 11/5, a dalej do punktu nr 134 rozgraniczającego ul. Przedwiośnie z ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego. W punkcie nr 134 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie prawą stroną ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego, przez punkty nr: 38, 39, 40 do punktu nr 118, rozgraniczającego działki nr: 5/5, 11/4, 11/5 i dalej do punktu nr 235, rozgraniczającego działki nr: 5/5, 11/4, 11/6. Z punktu nr 235 biegnie przez punkty nr: 117 i 258 do punktu nr 115, rozgraniczającego działki nr: 4, 5/5, 11/7 i dalej do punktu nr 114, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 91. Tu skręca na południe i biegnie linią łamaną wzdłuż ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego, przez punkty nr: 92, 136, 93, 135, 94 do punktu nr 95, po granicach działek nr: 11/8, 7/5, 7/6, 7/7. Z punktu nr 95 biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 109, a następnie w kierunku południowym do punktu nr 108 i dalej w kierunku wschodnim do punktu nr 104, omijając działkę nr 8/2. Z punktu nr 104 biegnie w kierunku południowym, przez punkt nr 107 do punktu nr 291, rozgraniczającego działki nr: 4, 10/2 i 160. Z punktu nr 291 biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 290, 289, 288, 287, 191 do punktu nr 285, rozgraniczającego działki nr: 13 i 160 – ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego. W punkcie nr 285 zmienia kierunek na północno-zachodni, rozgraniczając obręby Zakrzów i Psie Pole, i biegnie w linii prostej przez punkty nr: 284, 283, 275, 282, 281, 140/22, 144, 139, 18, 95 do punktu nr 94. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym i biegnie w linii prostej wzdłuż koryta rzeki Dobrej przez punkty nr: 127, 135 do punktu nr 134. Dalej biegnie linią łamaną przez punkty nr: 143, 239, 13, 12 do punktu nr 205. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 204, gdzie ponownie załamuje się w kierunku południowym do punktu nr 203. Stąd biegnie linią prostą do punktu nr 202, rozgraniczającego działki nr: 11/1, 11/2 i 11/15. W punkcie nr 202 granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 201, 200, 199, 198, 197, 196 do punktu nr 195, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 2

Powierzchnia kompleksu wynosi 43,2567 ha.

Opis granicy rozpoczęto od punktu nr 22, który usytuowany jest u zbiegu ul. Mirkowskiej – działki nr: 29, 1/21 i Bierutowskiej – działka nr 1. Z punktu nr 22 granica biegnie wzdłuż ul. Bierutowskiej – działki nr: 1 i 5, w kierunku wschodnim, linią łamaną prawą stroną ulicy, przez punkty nr: 19, 419, 23, 24, 437, 55, 25, po granicach działek nr: 1/22, 1/28, 1/49, 1/30 do punktu nr 26. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 28, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 27. W punkcie nr 27 ponownie skręca w kierunku południowym, i biegnie przez punkty nr: 450, 451, 29, 130, 131, 452, 132, 453 do punktu nr 454. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 466, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 465. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 40, 41, 326, 327, 54, 52, 51, 50 do punktu nr 49, wzdłuż granic działek nr: 1/36, 2/17, 1/37. W punkcie nr 49 załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 48 do punktu nr 47. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 412, następnie biegnie linią łamaną, przez punkty nr: 411, 410, 409, 408, 407, 406, 405, 404, 403 do punktu nr 77, wzdłuż granic działki nr 1/15. Z punktu nr 77 granica biegnie przez punkty nr: 402, 74, wzdłuż granicy działki nr 1/10, i dochodzi do punktu nr 401. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 400, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie linią łamaną wzdłuż granicy działki nr 1/20, przez punkty nr: 67, 68, 69, 70, 67/10 do punktu nr 74/10. W punkcie nr 74/10 zmienia kierunek na południowy i biegnie w linii prostej, przez punkty nr: 71, 73/10, 72/10, 71/10, 70/10 do punktu nr 1, położonego przy ul. Kiełczowskiej. Z punktu nr 1 biegnie w kierunku zachodnim, linią łamaną, prawą stroną ul. Kiełczowskiej, przez punkty nr: 95, 286, 149/25, 62/25, 5/25, 7/25, 9/25, 89/25, 278 do punktu nr 88/25. W punkcie nr 88/25 zmienia kierunek na północny i biegnie w linii prostej, wzdłuż granicy działek nr: 1/11, 1/9, 1/4, 1/10, przez punkty nr: 87/25, 93, 129, 186, 83, do punktu nr 6. W punkcie nr 6 zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr: 7, 8, 82, 9, 168, 10, 11, 166, 482, 267, 13, 14, 15, 262, 16, 17 do punktu nr 18, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie w linii prostej, wzdłuż granicy działki nr 1/49, przez punkty nr: 96, 256, 236, 74/25 do punktu nr 73/25. W punkcie nr 73/25 skręca w kierunku zachodnim i biegnie ponownie prawą stroną ul. Kiełczowskiej przez punkty nr: 75/25, 474, 77/25, 2, 3, 4, 5, 464, 458, 54/23, 457, 55/23, 57/23, 59/23, 100, 61/23, 448, 63/23, 66/23, 67/23, 447, 436, 68/23, 69/23, 73/23, 74/23, 75/23, 76/23, 77/23, 78/23 do punktu nr 79/23, wzdłuż granicy działek nr: 1/48, 1/47, 1/46, 1/44, 1/45, 1/49, 1/29, 1/27. Z punktu nr 79/23 granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 425, gdzie zmienia kierunek na zachodni, i biegnie do punktu nr 487, a następnie zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 488. W punkcie nr 488 zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr: 90/23, 424, 91/23 do punktu nr 92/23, gdzie zmienia kierunek na północny, i biegnie w linii prostej, wzdłuż ul. Mirkowskiej – działki nr: 29 i 1/21, przez punkty nr: 21, 20 do punktu nr 22, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 3

Powierzchnia kompleksu wynosi 19,1344 ha.

Obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o powierzchni 19,1344 ha.

Opis granicy rozpoczęto od punktu nr 39/7, znajdującego się na granicy dwóch obrębów: Różanka i Kartowice, przy ul. Żmigrodzkiej, w północno-zachodniej części opisywanego kompleksu u zbiegu czterech działek nr: 38/5, 38/3 i 37 oraz działki nr 6 – ul. Żmigrodzka. Od punktu nr 39/7 granica biegnie w kierunku wschodnim, przy działkach PKP, po lewej stronie o numerach: 37 i 3, a po prawej o numerach: 38/3 i 2/4, przez punkty nr: 107, 93/1 i 111 do punktu nr 110, znajdującego się na granicy obrębu Poświętne. W punkcie tym stykają się działki nr: 3 i 2/4 (obręb Karłowice) z działką nr 2/4 (obręb Poświętne), stanowiącą tor PKP. W punkcie nr 110 granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 17, wzdłuż granicy obrębów: Różanka i Karłowice. W punkcie nr 17 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 16 i 15 do punktu nr 14, wzdłuż działki nr 2/2 i toru PKP, znajdującego się na działce nr 4, stanowiącej bocznicę kolejową. W punkcie nr 14 załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 66, gdzie ponownie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkt nr 67 do punktu nr 115. Od punktu nr 14 do punktu nr 115 granica biegnie wzdłuż działki nr 1/4, będącej w użytkowaniu przedsiębiorstwa „WROZAMET” SA. Od punktu nr 115 biegnie przez punkt nr 68 do punktu nr 97 wzdłuż działek nr: 5/2 i 5/1 znajdujących się po prawej stronie i działki nr 4 po lewej stronie, wracając ponownie do granicy obrębu Poświętne w punkcie nr 97. Działka nr 4, będąca we władaniu PKP, stanowi wcinający się w opisywany kompleks „rękaw” bocznicy kolejowej. Od punktu nr 97 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 150, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dalej biegnie po prostej do punktu nr 151, który znajduje się na granicy z terenem PKP, stanowiącym działkę nr 9. W punkcie nr 151 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktów nr: 19 i 20, następnie biegnie przez punkt nr 21 do punktu nr 22 i dalej przez punkty nr: 23, 24, 25, 26 i 27 do punktu nr 1. Od punktu nr 151 do punktu nr 1 granica biegnie wzdłuż toru PKP, zlokalizowanego na działce nr 9. Punkt nr 1 znajduje się u zbiegu czterech działek nr: 8, 9, 1/1 i 24 (ul. Żmigrodzka). W punkcie nr 1 granica załamuje się pod kątem 320° i biegnie wzdłuż ul. Żmigrodzkiej, stanowiącej działkę nr 24, w kierunku północno-zachodnim, przez punkt nr 2, gdzie lekko załamuje się do punktu nr 122, i dalej biegnie w tym samym kierunku przez punkty nr: 142, 141 do punktu nr 123, granicząc po prawej stronie z działkami nr: 1/4, 1/5 i częściowo z działką nr 1/6. Od punktu nr 123 biegnie wzdłuż ul. Żmigrodzkiej, stanowiącej działkę nr 6, przez punkty nr: 129, 123/1, 125, 42/7, 216 i 193, granicząc po prawej stronie z działkami nr: 1/6, 1/7, 38/7 i 38/5 do punktu nr 39/7, od którego rozpoczęto opis.

II. Obszar Fabryczna

Obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o powierzchni 7,3561 ha.

Opis granicy rozpoczęto od punktu nr 177, który jest punktem wspólnym dla trzech działek nr: 7/1 AM21 (ul. Ostrowskiego), 1/1 AM23 (rzeka Ślęza) i 2/3. Od punktu nr 177 granica biegnie w kierunku południowym, wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr: 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 do punktu nr 173, gdzie załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 29. Na odcinku od punktu nr 173 do punktu nr 29 kompleks graniczy z działką nr 19/2, na której znajduje się Cmentarz Komunalny. W punkcie nr 29 granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 30, wzdłuż muru Zakładu Karnego nr 2, znajdującego się na działce nr 19/3. Od punktu nr 30 granica biegnie w kierunku północnym, wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 289, w którym załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 288. Na odcinku pomiędzy punktami nr: 289 i 288 kompleks graniczy z działką nr 2/6. W punkcie nr 288 granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 287, który jest położony u zbiegu działek nr: 2/5, 2/6 i 2/3. Od punktu nr 287 granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 400, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 399. W punkcie nr 399 zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 398, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 397. Od punktu nr 397 biegnie w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 396, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 395. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 394. Punkt nr 394 znajduje się przy ul. Ostrowskiego, stanowiącej działkę nr 7/1 AM21. W punkcie nr 394 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Ostrowskiego przez punkty nr: 23/7, 23/6, 23/5, 23/4 do punktu nr 284, który jest punktem wspólnym dla działek nr: 2/5, 2/3 AM23 i 7/1 AM21. Od punktu nr 284 granica biegnie przez punkt nr 23/3 do punktu nr 177, od którego rozpoczęto opis.”,

b) na końcu opisu granic i terenu wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej dodaje się opis granic i terenów Podstref: Brzeg Dolny i Krotoszyn, w brzmieniu:

Podstrefa Brzeg Dolny

Opisywany teren podstrefy położony jest w obrębie ewidencyjnym Brzeg Dolny i obejmuje działki o łącznej powierzchni 43,9260 ha. Teren składa się z dwóch kompleksów.

Obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o powierzchni 43,9260 ha.

Kompleks nr 1

Powierzchnia kompleksu wynosi 38,6152 ha.

Opis granicy rozpoczęto od punktu nr 23951, który położony jest w południowej części terenu przy drodze wojewódzkiej nr 341, działka nr 19 AM13, obręb Brzeg Dolny. Od punktu nr 23951 granica biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż drogi nr 341, przez punkt nr 15006 do punktu nr 24991, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 24822, 20058 do punktu nr 20057. Tu skręca na zachód do punktu nr 20056, po czym skręca na północny zachód i biegnie przez punkty nr: 20055, 20054, 20053, 20052, 20051, 20050, 20049 do punktu nr 24996, w którym skręca w kierunku wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 24780, 24782 do punktu nr 24995. Tu skręca na północ i biegnie przez punkt nr 23991 do punktu nr 23992, gdzie skręca w kierunku zachodnim do punktu nr 23989. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 24768, 24576 do punktu nr 24575, gdzie skręca w kierunku wschodnim do punktu nr 24574. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 24573 i dalej biegnie w kierunku zachodnim w stronę drogi asfaltowej (działka nr 5/1) przez punkt nr 24572 do punktu nr 24571, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż drogi asfaltowej przez punkt nr 2400 do punktu nr 19907, w którym skręca w kierunku wschodnim do punktu nr 19906. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 19905, następnie w kierunku północnym do punktu nr 19904, po czym skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 19903, 19902, 22821, 19901, 19908 do punktu nr 2248. Dalej biegnie wzdłuż tej samej drogi asfaltowej (działka nr 17) przez punkty nr: 2245, 2237, 2196, 2192, 2187 do punktu nr 25003, w którym skręca w kierunku wschodnim do punktu nr 25002, następnie skręca na południowy zachód do punktu nr 25001, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 23164, 23603, 24851, 23152, 23153, 23154, 23167, 23166, 23165, 24848, 24849 do punktu nr 24850. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 24741, 23607, 23606 do punktu nr 23605, w którym ponownie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 23172, 23173, 23174, 23175, 24747, 24748, 24749, 24750 do punktu nr 24755, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkt nr 24761 do punktu nr 24843, dalej biegnie, obchodząc działkę nr 20/28, przez punkty nr: 23299, 23300, 24845, 23301, 23294, 24844, 23295 do punktu nr 24591. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt nr 24590 dochodzi do punktu nr 24589, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie przez punkty nr: 24588, 24582 do punktu nr 24993, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 24994. Tu skręca na południowy wschód do punktu nr 24992, z którego biegnie po granicy działki nr 20/203, przez punkty nr: 24801, 24802, 24803, 24800, 24795, 24794, 24792 do punktu nr 24356, gdzie skręca na południe do punktu nr 24359. Tu skręca w kierunku wschodnim do punktu nr 24358, gdzie ponownie skręca w kierunku południowym, i biegnie przez punkty nr: 24989, 24990 do punktu nr 24820. W punkcie nr 24820 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 20/35, przez punkty nr: 23345, 23344, 23353, 23352, 23351, 23350, 23349 do punktu nr 23348. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 23956, 23959 do punktu nr 23960, w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 24394, 24395, 24788 do punktu nr 24988, w którym skręca na północ do punktu nr 24786, po czym załamuje się pod kątem prostym w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 24787. Tu ponownie załamuje się w kierunku północnym do punktu nr 24987, skąd biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 24986, w którym skręca pod kątem prostym na północ, do punktu nr 23114. Z tego punktu granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty nr: 23151, 23598, 23599, 23150 do punktu nr 23149, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 23148, 23147, 23146, 23145 do punktu nr 7544. W punkcie nr 7544 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż drogi betonowej (działka nr 1 AM24) przez punkty nr: 7543, 10371, 7538, 7533, 7525 do punktu nr 7519, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 23953, następnie skręca pod kątem prostym na północ, do punktu nr 23954 i po ponownym załamaniu pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim biegnie przez punkt nr 24968 do punktu nr 23955, w którym skręca w kierunku południowym, i przez punkt nr 23952 dochodzi do punktu nr 23951, położonego przy drodze wojewódzkiej nr 341, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 2

Powierzchnia kompleksu wynosi 5,3108 ha.

Opis granicy rozpoczęto od punktu nr 24062 AM13, który położony jest w północno-zachodniej części terenu, przy drodze asfaltowej (działka nr 64). Z punktu nr 24062 AM13 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż działki leśnej nr 478/347 do punktu nr 24069, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 24377, 24378, 24068, 24067, 24066, 24566 do punktu nr 24997. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 24563 do punktu nr 23999. Tu załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 23998, w którym załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 23997, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie przez punkty nr: 23996, 23995, 23994, 23564, 24351 do punktu nr 23363. W punkcie nr 23363 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 24998 do punktu nr 5247, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż drogi powiatowej (działka nr 64, kierunek Brzeg Dolny – Radecz), przez punkty nr: 23980, 44185, 24004, 24063, 44184 do punktu nr 24062 AM13, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Krotoszyn

Opisywany teren podstrefy zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Krotoszyna i obejmuje działki o łącznej powierzchni 36,3208 ha. Teren składa się z dwóch kompleksów.

Obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o powierzchni 36,3208 ha.

Kompleks nr 1

Powierzchnia kompleksu wynosi 36,1138 ha.

Opis granicy rozpoczęto od punktu nr 1, położonego w lewym dolnym narożniku działki nr 2458/7 na granicy z ul. Raszkowską. Od punktu nr 1 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż ul. Raszkowskiej i działek nr: 2458/7, 2456/2, 2456/1 przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do punktu nr 8, położonego na połączeniu z drogą nieurządzoną. Od punktu nr 8 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, przez punkty nr: 9, 10 i 11 do punktu nr 12, przez który przebiega granica obrębów Krotoszyn–Durzyn. Od punktu nr 12 biegnie wzdłuż działek nr: 3/4 i 3/5, w kierunku wschodnim, przez punkty nr: 13 i 14 do punktu nr 15. Od punktu nr 15 biegnie w kierunku południowym do punktu nr 16, po granicy działki nr 3/5. Od punktu nr 16 biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż działki nr 29/7, przez punkty nr: 17, 18, 19 i 20 do punktu nr 21. Od punktu nr 21 biegnie w kierunku południowym, wzdłuż działek nr: 29/7, 30/6, 31/6, 31/4, 32/4, 33/4, 34/3, 37/1, 38/1 i 39/1, przez punkty nr: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 do punktu nr 33. Od punktu nr 33 biegnie przez punkty nr: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 i 45 do punktu nr 46, wzdłuż południowych granic działek nr: 39/1, 2468, 2467/3, 2467/4, 2467/1, 2466, 2465, 2464, 2463, 2462, 2458/7. Od punktu nr 46 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 47, wzdłuż działki nr 2458/7, a następnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 48 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 2

Powierzchnia kompleksu wynosi 0,2070 ha.

Kompleks nr 2 stanowi działkę nr 2453.

Opis granicy rozpoczęto od punktu nr 49, stanowiącego południowy narożnik działki nr 2453.

Od punktu nr 49 granica biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 50, 51, 52 i 53 do punktu nr 54, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie linią łamaną przez punkt nr 55 do punktu nr 56. Tu załamuje się na południe i dochodzi do punktu nr 57. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 58 i 59 do punktu nr 49, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 6 października 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Tanecki

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama