reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 września 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. Nr 35, poz. 300 oraz z 2004 r. Nr 128, poz. 1345) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Protokół z ustalenia klas jakości tusz wołowych zawiera informacje dotyczące:

1) miejsca ustalenia klas jakości;

2) daty ustalenia klas jakości;

3) dostawcy żywca (w przypadku uboju dokonywanego na podstawie umowy z właścicielem);

4) rzeczoznawcy;

5) metody ustalenia klas jakości;

6) wyników ustalenia klas jakości i masy tusz, w tym:

a) kategorię tuszy,

b) klasę uformowania,

c) klasę otłuszczenia,

d) masę tuszy ciepłej,

e) masę tuszy ciepłej skorygowanej, oznaczającej masę tuszy po dokonaniu korekty masy wskaźnikami korekcyjnymi określonymi w rozporządzeniu Komisji nr 563/82/EWG z dnia 10 marca 1982 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady nr 1208/81/EWG ustanawiającego rynkowe ceny dorosłego bydła na podstawie wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych (Dz. Urz. WE L 067 z 11.03.1982), jeżeli zakład stosuje inną prezentację tuszy niż prezentacja wzorcowa Unii Europejskiej lub prezentacja wzorcowa zakładu

– z podaniem numeru ubojowego i numeru identyfikacyjnego zwierzęcia;

7) prezentacji tuszy podczas ważenia wraz z określeniem sumarycznego wskaźnika korekty.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Protokół, o którym mowa w ust. 2, może być sporządzony w formie wydruku komputerowego.”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia wzór nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. J. Pilarczyk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221, z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 14, poz. 115, Nr 100, poz. 834 i Nr 163,poz. 1362.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 1 września 2005 r. (poz. 1511)

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 6 października 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Pol

Firma Tax-Pol jest jedną z najdłużej działających firm na rynku, zajmujących się odzyskiwaniem podatku z pracy za granicą. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2001 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama