| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków2)

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. Nr 72, poz. 642 i Nr 181, poz. 1521) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli dodaje się poz. 1133–1136 w brzmieniu:

„1133

Olejek z korzeni Kostus (Saussurea lappa Clarke) (nr CAS 8023-88-9) stosowany jako składnik kompozycji zapachowej

Costus root oil (Saussurea lappa Clarke) (CAS No 8023-88-9), when used as a fragrance ingredient

1134

7-etoksy-4-metylokumaryna (nr CAS 87-05-8) stosowana jako składnik kompozycji zapachowej

7-Ethoxy-4-methylcoumarin (CAS No 87-05-8), when used as a fragrance ingredient

1135

Heksahydrokumaryna (nr CAS 700-82-3) stosowana jako składnik kompozycji zapachowej

Hexahydrocoumarin (CAS No 700-82-3), when used as a fragrance ingredient

1136

Balsam peruwiański (nazwa INCI: Myroxylon pereirae) (nr CAS 8007-00-9) stosowany jako składnik kompozycji zapachowej

Peru balsam (INCI name: Myroxylon pereirae) (CAS No 8007-00-9), when used as a fragrance ingredient”

 2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli uchyla się wiersze dotyczące substancji oznaczonych Nr Colour Indeks 12150, 20170 i 27290;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli:

a) poz. 52 otrzymuje brzmienie:

52

P 70

Benzethonium Chloride (INCI)

0,1

a) kosmetyki spłukiwane

 

b) kosmetyki niespłukiwane inne niż do higieny jamy ustnej

b) dodaje się poz. 56 w brzmieniu:

56

 

Methylisothiazolinone (INCI)

0,01

 

 

§ 2. Kosmetyki niespełniające wymagań określonych w poz. 1133–1136 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie mogą być wprowadzane do obrotu, sprzedawane lub nieodpłatnie przekazywane konsumentom po dniu 31 marca 2006 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Minister Zdrowia: Z. Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża następujące dyrektywy: dyrektywę Komisji 2005/42/WE z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniającą dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II, IV i VI do postępu technicznego (Dz. Urz. WE L 158 z 21.06.2005, str. 17) oraz dyrektywę Komisji 2005/52/WE z dnia 9 września 2005 r. zmieniającą dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (Dz. Urz. WE L 234 z 10.09.2005, str. 9).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 659, Nr 189, poz. 1852 i Nr 208, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 213, poz. 2158.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 27 grudnia 2005 r. (poz. 2228)

Wyświetl załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »