| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 65 ust. 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 936 oraz z 2003 r. Nr 54, poz. 474) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1aw brzmieniu:

„§ 1a. Umundurowanie, oznaki i emblematy określone w rozporządzeniu są prawnie zastrzeżone i mogą być noszone wyłącznie przez funkcjonariuszy.”;

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oznaki stopni Straży Granicznej odpowiadają obowiązującym w Straży Granicznej stopniom służbowym, określonym w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.”;

3) w § 4 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) sweter koloru khaki, czarnego i stalowego,”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru polowego są w szczególności:

1) czapka polowa lub furażerka, beret,

2) czapka futrzana,

3) mundur polowy – kurtka i spodnie,

4) koszula polowa z krótkimi rękawami,

5) kurtka polowa,

6) pas główny skórzany koloru czarnego,

7) obuwie koloru czarnego.”;

5) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład umundurowania funkcjonariuszy wchodzą oznaki stopni noszone na ubiorach i nakryciach głowy, z wyjątkiem czapki futrzanej i beretu koloru stalowego i czarnego.”;

6) po § 9a dodaje się § 9b w brzmieniu:

„§ 9b. Funkcjonariusze-kobiety mogą nosić jako składnik umundurowania spódnicę lub spodnie.”;

7) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. 1. Przedmioty umundurowania wydaje się stosownie do okresów używalności.

2. Funkcjonariuszom korzystającym z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego oraz zawieszonym w czynnościach służbowych przedłuża się okres używalności przedmiotów umundurowania o czas trwania urlopu lub zawieszenia.”;

8) w § 15:

a) w ust. 1:

– pkt 3–5 otrzymują brzmienie:

„3) czapkę garnizonową koloru stalowego z czarnym otokiem, zieloną lamówką, czarnym daszkiem, paskiem koloru czarnego oraz metalowym orłem umieszczonym na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „Straż Graniczna” – na wysokości około 30 mm nad linią brwi,

4) czapkę garnizonową z białym denkiem, czarnym otokiem z galonem w kolorze złotym, czarnym daszkiem, paskiem koloru czarnego oraz metalowym orłem umieszczonym na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „Straż Graniczna” – na wysokości około 30 mm nad linią brwi,

5) czapkę garnizonową letnią z białym denkiem, czarnym otokiem z galonem w kolorze złotym, czarnym daszkiem, paskiem koloru czarnego oraz metalowym orłem umieszczonym na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „Straż Graniczna” – na wysokości około 30 mm nad linią brwi,”,

– pkt 8–9a otrzymują brzmienie:

„8) koszulę koloru khaki z krótkimi rękawami i naramiennikami wszywanymi w rękawy – ze spodniami wyjściowymi (spódnicą wyjściową) lub spodniami letnimi (spódnicą letnią), w zależności od potrzeb z krawatem lub bez krawata,

9) koszulę koloru białego z krótkimi rękawami – ze spodniami wyjściowymi (spódnicą wyjściową) lub spodniami letnimi (spódnicą letnią), w zależności od potrzeb z krawatem lub bez krawata,

9a) sweter koloru khaki, czarnego i stalowego z koszulą koloru khaki, granatowego i niebieskiego z długimi rękawami i naramiennikami, z kołnierzem wykładanym na wierzch – ze spodniami wyjściowymi (spódnicą wyjściową) lub spodniami letnimi (spódnicą letnią) – w okresie letnim i zimowym w zależności od potrzeb,”,

– pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) botki zimowe koloru czarnego i kozaki damskie do ubioru galowego, wyjściowego, służbowego,”,

– pkt 17–19 otrzymują brzmienie:

„17) spodnie wyjściowe koloru khaki z zielonymi lamówkami o szerokości około 2 mm wszywanymi w zewnętrzne szwy boczne nogawek spodni; nogawki spodni powinny sięgać do górnej krawędzi obcasa obuwia; na spodnie funkcjonariusza w stopniu generała naszyte są dodatkowo lampasy po obu stronach lamówek – lampasy i lamówki wykonane są z sukna koloru jasnej zieleni,

18) spodnie wyjściowe koloru granatowego z zielonymi lamówkami o szerokości około 2 mm wszywanymi w zewnętrzne szwy boczne nogawek spodni; nogawki spodni powinny sięgać do górnej krawędzi obcasa obuwia,

19) spodnie wyjściowe koloru stalowego z zielonymi lamówkami o szerokości około 2 mm wszywanymi w zewnętrzne szwy boczne nogawek spodni; nogawki spodni powinny sięgać do górnej krawędzi obcasa obuwia; na spodnie funkcjonariusza w stopniu generała naszyte są dodatkowo lampasy po obu stronach lamówek – lampasy i lamówki wykonane są z sukna koloru jasnej zieleni,”,

– po pkt 19 dodaje się pkt 19a–19c w brzmieniu:

„19a) spodnie letnie koloru khaki z zielonymi lamówkami o szerokości około 2 mm wszywanymi w zewnętrzne szwy boczne nogawek spodni; spodnie nosi się w okresie letnim, nogawki spodni powinny sięgać do górnej krawędzi obcasa obuwia; na spodnie funkcjonariusza w stopniu generała naszyte są dodatkowo lampasy po obu stronach lamówek – lampasy i lamówki wykonane są z sukna koloru jasnej zieleni,

19b) spodnie letnie koloru granatowego z zielonymi lamówkami o szerokości około 2 mm wszywanymi w zewnętrzne szwy boczne nogawek spodni; spodnie nosi się w okresie letnim, nogawki spodni powinny sięgać do górnej krawędzi obcasa obuwia,

19c) spodnie letnie koloru stalowego z zielonymi lamówkami o szerokości około 2 mm wszywanymi w zewnętrzne szwy boczne nogawek spodni; spodnie nosi się w okresie letnim, nogawki spodni powinny sięgać do górnej krawędzi obcasa obuwia; na spodnie funkcjonariusza w stopniu generała naszyte są dodatkowo lampasy po obu stronach lamówek – lampasy i lamówki wykonane są z sukna koloru jasnej zieleni,”,

– pkt 23 i 24 otrzymują brzmienie:

„23) oznaki stopni do umundurowania wyjściowego wojsk lądowych, wojsk lotniczych – haftowane srebrną nitką, wykonane metodą haftu komputerowego na tkaninie, z której szyte jest umundurowanie wyjściowe wojsk lądowych, wojsk lotniczych – do mundurów wyjściowych, koszul z naramiennikami, swetra, bluzy olimpijki oraz kurtki; Komendant Główny Straży Granicznej, zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, funkcjonariusz w stopniu generała noszą oznaki stopni wykonane metodą haftu komputerowego do koszul z naramiennikami, swetra i kurtki, a do pozostałych odpowiednich przedmiotów umundurowania wyjściowego noszą stopnie haftowane bajorkiem; oznaki stopni haftowane bajorkiem mogą nosić także funkcjonariusze posiadający stopień oficerski – do munduru wyjściowego i bluzy olimpijki,

24) oznaki stopni do umundurowania wyjściowego marynarki wojennej – haftowane złotą nitką, wykonane metodą haftu komputerowego na tkaninie, z której szyte jest umundurowanie wyjściowe marynarki wojennej – do koszul z naramiennikami, swetra, bluzy olimpijki oraz kurtki; funkcjonariusz w stopniu admirała nosi oznaki stopni wykonane metodą haftu komputerowego do koszul z naramiennikami, swetra i kurtki, a do pozostałych odpowiednich przedmiotów umundurowania wyjściowego nosi oznaki stopni typu marynarki wojennej,”,

– po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu:

„24a) oznaki stopni do umundurowania polowego wojsk lądowych i wojsk lotniczych – w kolorze jasnoszarym, wykonane metodą tłoczenia na tkaninie,”,

– w pkt 28 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 29 w brzmieniu:

„29) emblemat „STRAŻ GRANICZNA” wykonany na suknie koloru zielonego metodą:

a) haftu komputerowego – do umundurowania wyjściowego,

b) termonadruku – do umundurowania polowego.”,

b) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) wojsk lotniczych – jest koszula koloru niebieskiego z krótkimi rękawami i naramiennikami wszywanymi w rękawy oraz koszula koloru niebieskiego z długimi rękawami i naramiennikami wszywanymi w rękawy,

3) marynarki wojennej – jest koszula koloru granatowego z krótkimi rękawami i naramiennikami wszywanymi w rękawy oraz koszula koloru granatowego z długimi rękawami i naramiennikami wszywanymi w rękawy.”;

9) § 20 i 21 otrzymują brzmienie:

„§ 20. Funkcjonariusze noszą ubiór służbowy, wyjściowy i galowy:

1) wojsk lądowych z emblematem „STRAŻ GRANICZNA”, z napisem w kolorze srebrnym – w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko funkcjonariusze pełniący służbę w placówkach Straży Granicznej,

2) marynarki wojennej z emblematem „STRAŻ GRANICZNA”, z napisem w kolorze złotym – w jednostkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej właściwych do spraw morskich w Straży Granicznej i Morskim Oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej i wydziale lotniczym tego oddziału,

3) wojsk lotniczych z emblematem „STRAŻ GRANICZNA”, z napisem w kolorze srebrnym – w jednostkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej właściwych do spraw lotnictwa w Straży Granicznej oraz w wydziałach lotniczych oddziałów Straży Granicznej.

§ 21. Funkcjonariusze noszą ubiór polowy:

1) wojsk lądowych z oznakami stopni wykonanymi metodą tłoczenia na tkaninie, czapką polową wykonaną z tkaniny typu „pantera”, z emblematem „STRAŻ GRANICZNA”, z napisem w kolorze białym – w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej – w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko funkcjonariusze pełniący służbę w placówkach Straży Granicznej,

2) wojsk lądowych z oznakami stopni do umundurowania marynarki wojennej, beretem koloru czarnego i emblematem „STRAŻ GRANICZNA”, z napisem wykonanym w kolorze złotym, w jednostkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej właściwych do spraw morskich w Straży Granicznej, komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz w komendach dywizjonów Straży Granicznej i na jednostkach pływających Straży Granicznej,

3) wojsk lądowych z emblematem „STRAŻ GRANICZNA”, z napisem w kolorze białym, z furażerką – funkcjonariusze personelu latającego, z beretem – funkcjonariusze pozostałego personelu lotniczego – w jednostkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej właściwych do spraw lotnictwa w Straży Granicznej oraz w wydziałach lotniczych oddziałów Straży Granicznej.”;

10) w § 24 po pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5–7 w brzmieniu:

„5) spinkę do krawata,

6) przepustki służbowe, obowiązujące w miejscu pełnienia służby funkcjonariuszy,

7) kordzik do ubioru galowego – funkcjonariusz w korpusie oficerów użytkujący umundurowanie typu wojsk lotniczych i marynarki wojennej.”;

11) w § 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariusz na umundurowaniu nosi emblemat, oznakę, odznakę, symbole jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz emblemat imienny.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Wzór emblematu imiennego określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.”;

12) po § 28 dodaje się § 28a w brzmieniu:

„§ 28a. Emblemat imienny nosi się na kurtce munduru, bluzie olimpijce lub koszuli po prawej stronie klatki piersiowej, na przedmiocie umundurowania posiadającym górne kieszenie – bezpośrednio nad prawą kieszenią. Funkcjonariusze mogą nosić emblemat imienny, z wyjątkiem okoliczności występowania w szyku zwartym, do ubioru galowego, wyjściowego, służbowego i polowego. Emblemat ma kształt prostokąta o szerokości 15 mm i długości dostosowanej do długości literowej nazwiska. Napis składa się z pierwszej litery imienia, kropki oraz nazwiska funkcjonariusza. Wysokość liter wynosi 5 mm, natomiast grubość – 1 mm. Funkcjonariusze użytkujący umundurowanie typu wojsk lądowych noszą emblemat imienny koloru zielonego z napisem w kolorze złotym, a funkcjonariusze użytkujący umundurowanie typu wojsk lotniczych i marynarki wojennej w kolorze czarnym z napisem w kolorze srebrnym.”;

13) w § 29 w ust. 3:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) na umundurowaniu polowym – na prawym rękawie bluzy polowej i kurtki polowej – 4,5 cm od wszycia rękawa,”,

b) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) na umundurowaniu polowym – na klapie górnej prawej kieszeni bluzy polowej na wysokości lewego zakrytego guzika tej klapy oraz na koszuli polowej z krótkimi rękawami – pomiędzy guzikiem a prawą krawędzią klapy.”;

14) załączniki nr 4, 5, 6, 8 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego rozporządzenia;

15) w załączniku nr 12 do rozporządzenia uwaga nr 1 pod tabelą otrzymuje brzmienie:

„1. Zamienniki przedmiotów umundurowania mogą być wydawane w I lub II kategorii. Decyzję o wydaniu przedmiotów w II kategorii podejmuje właściwy naczelnik WTiZ OSG (Naczelnik WZM NwOSG w KGSG i NwOSG).”;

16) dodaje się załącznik nr 13 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Umundurowanie funkcjonariuszy według dotychczasowych wzorów może być używane do dnia 31 marca 2008 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2006 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

Załącznik 1. [WZORY UMUNDUROWANIA POLOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 30 marca 2006 r. (poz. 390)

Załącznik nr 1

WZORY UMUNDUROWANIA POLOWEGO

Wyświetl załącznik

Załącznik 2. [OZNAKI STOPNI FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ NOSZĄCYCH UMUNDUROWANIE WOJSK LĄDOWCYH I LOTNICZYCH]

Załącznik nr 2

OZNAKI STOPNI FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ NOSZĄCYCH UMUNDUROWANIE WOJSK LĄDOWCYH I LOTNICZYCH

Wyświetl załącznik

Załącznik 3. [NAKRYCIA GŁOWY FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 3

NAKRYCIA GŁOWY FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

Wyświetl załącznik

Załącznik 4. [NORMY UMUNDUROWANIA]

Załącznik nr 4

NORMY UMUNDUROWANIA

Wyświetl załącznik

Załącznik 5. [WZÓR EMBLEMATU IMIENNEGO FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR

EMBLEMATU IMIENNEGO FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ

Wyświetl załącznik

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »