| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 25 kwietnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 470, z 2002 r. Nr 169, poz. 1389, z 2004 r. Nr 282, poz. 2811 oraz z 2005 r. Nr 153, poz. 1278) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 w ust. 4 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) od dnia urodzenia do 5. dnia po urodzeniu oraz w okresie od 165. do 255. dnia życia,"

2) w § 24 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) tempa wzrostu określanego za pomocą przyrostu dziennego standaryzowanego na wiek zwierzęcia,"

3) w § 31 w ust. 5:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) lisów polarnych, liczących co najmniej 25 sztuk samic stada podstawowego,",

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) nutrii, liczących co najmniej 20 sztuk samic stada podstawowego, przy czym co najmniej 10 sztuk samic stada podstawowego dla każdej odmiany barwnej,"

4) w § 42:

a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku rodów kaczek i gęsi ocena, o której mowa w ust. 1, może obejmować ponadto ustalenie:",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Liczba jaj zniesionych w czasie produkcji jest ustalana dla:

1) kur – od 21. tygodnia życia i przez następny rok produkcji,

2) kaczek – od 25. tygodnia życia i przez następny rok produkcji,

3) gęsi – od 29. tygodnia życia i przez trzy następne lata produkcji,

4) strusi – od 78. tygodnia życia i przez dwanaście następnych lat produkcji.",

c) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) gęsi – w 8. i 11. lub w 8. i 12. tygodniu życia,",

d) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) gęsi – przez 2 lub 3 tygodnie, od 47. tygodnia życia,",

e) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) gęsi – w 11. lub w 12. tygodniu życia.",

f) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) gęsi – w 11. lub w 12. tygodniu życia."

5) w § 43:

a) w ust. 1:

– uchyla się pkt 2,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) długości produkcji stada, określanej liczbą dni produkcji nieśnej,",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Długość produkcji stada jest ustalana dla:

1) kur nieśnych – od 21. tygodnia życia i przez następny rok produkcji,

2) kur mięsnych – od 23. tygodnia życia i przez następny rok produkcji,

3) indyków – od 31. tygodnia życia i przez następny rok produkcji,

4) kaczek – od 25. tygodnia życia i przez następny rok produkcji,

5) gęsi jednorocznych – od 29. tygodnia życia i przez trzy następne lata produkcji,

6) strusi dwuletnich – od 78. tygodnia życia i przez dwanaście następnych lat produkcji."

6) w § 45 w ust. 3 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) gęsi – od pierwszego do czwartego roku produkcji stada, od 5. do 12. tygodnia nieśności stada,

5) strusi – od pierwszego do czwartego roku produkcji stada, od 6. do 16. tygodnia nieśności stada."

7) w § 46 w ust. 2 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) gęsi jednorocznych – od 29. tygodnia życia i przez trzy następne lata produkcji,

6) strusi dwuletnich – od 78. tygodnia życia i przez trzy następne lata produkcji.".

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 25 maja 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »