reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 11 września 2006 r.

w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) strukturę logiczną deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) sposób przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) formacie danych XML (XSD) – rozumie się przez to format danych określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766);

2) protokole komunikacyjnym sieci WWW (HTTP) – rozumie się przez to protokół komunikacyjny określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

3) protokole szyfrującym dla sieci WWW (SSL) – rozumie się przez to protokół szyfrujący określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

4) protokole wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP) – rozumie się przez to protokół wywoływania określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

5) języku opisu usług sieciowych (WSDL) – rozumie się przez to język opisu określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

6) strukturze logicznej dokumentu elektronicznego – rozumie się przez to strukturę logiczną określoną w § 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651);

7) urzędowym poświadczeniu odbioru – rozumie się przez to urzędowe poświadczenie określone w § 2 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 6.

§ 3.
1. Do określenia struktury logicznej deklaracji stosuje się format danych XML.

2. Format danych XML (XSD) wyznaczający strukturę deklaracji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.
Deklaracje mogą być przesyłane za pomocą:

1) strony internetowej, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci (SSL); przesłanie deklaracji wymaga wypełnienia formularza umieszczonego na stronie internetowej, wygenerowania na jego podstawie dokumentu w formacie XML i podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym;

2) programu udostępnionego do pobrania za pomocą szyfrowanego przy użyciu SSL protokołu HTTP pod adresem udostępnionym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów; deklarację podatkową przesyła się przez wprowadzenie pliku w strukturze, o której mowa w § 7, do programu; przestanie odbywa się przez szyfrowany przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci (SSL) protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTP);

3) niewizualnego interfejsu dostępnego na stronie, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez sieć WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci (SSL).

§ 5.
Strukturę logiczną urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 6.
1. Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)).

2. Sposób opatrywania deklaracji bezpiecznym podpisem elektronicznym określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7.
Strukturę logiczną:

1) deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4) – określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2) deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8A) – określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: S. Kluza

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i Nr 143, poz. 1031.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.

Załącznik 1. [FORMAT DANYCH XML (XSD) WYZNACZAJĄCY STRUKTURĘ DELARACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 11 września 2006 r. (poz. 1197)

Załącznik nr 1

FORMAT DANYCH XML (XSD) WYZNACZAJĄCY STRUKTURĘ DELARACJI

Wyświetl załącznik

Załącznik 2. [STRUKTURA LOGICZNA URZĘDOWEGO POŚWIADCZENIA ODBIORU DEKLARACJI]

Załącznik nr 2

STRUKTURA LOGICZNA URZĘDOWEGO POŚWIADCZENIA ODBIORU DEKLARACJI

Wyświetl załącznik

Załącznik 3. [SPOSÓB OPATRYWANIA DEKLARACJI BEZPIECZNYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM WERYFIKOWANYM ZA POMOCĄ WAŻNEGO KWALIFIKOWANEGO CERTYFIKATU]

Załącznik nr 3

SPOSÓB OPATRYWANIA DEKLARACJI BEZPIECZNYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM WERYFIKOWANYM ZA POMOCĄ WAŻNEGO KWALIFIKOWANEGO CERTYFIKATU

Wyświetl załącznik

Załącznik 4. [STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI NA ZALICZKĘ MIESIĘCZNĄ NA PODATEK DOCHODOWY OD ŁĄCZNEJ KWOTY DOKONANYCH WYPŁAT (PIT-4)]

Załącznik nr 4

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI NA ZALICZKĘ MIESIĘCZNĄ NA PODATEK DOCHODOWY OD ŁĄCZNEJ KWOTY DOKONANYCH WYPŁAT (PIT-4)

Wyświetl załącznik

Załącznik 5. [STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM(PIT-8A)]

Załącznik nr 5

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM
(PIT-8A)

Wyświetl załącznik

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama