| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 20 września 2006 r.

w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się wzór legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „pracownikiem”, który określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
W legitymacji służbowej pracownika zamieszcza się następujące dane:

1) nazwisko i imię pracownika;

2) numer legitymacji;

3) datę wystawienia.

§ 3.
Legitymacje służbowe wydane pracownikom na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują ważność przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Dz. U. Nr 21, poz. 174).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu: J. Polaczek

 

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1217.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu
z dnia 20 września 2006 r. (poz. 1245)

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »