reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa;

2) rodzaje środków transportu i dokumentów poświadczających uprawnienia do zwrotu kosztów przejazdu;

3) wysokość zwrotu przejazdu oraz terminy wypłaty.

§ 2.
Osoby zgłaszające wnioski o świadczenia lub uprawnione do świadczeń albo składające zeznania w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawach świadczeń, wezwane do stawiennictwa przez Wojskowy Organ Emerytalny, zwany dalej „organem emerytalnym", mają prawo do zwrotu kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu zbiorowego trasą o bezpośrednim połączeniu, a w przypadku braku takiego połączenia – najkrótszą trasą.
§ 3.
1. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje:

1) cenę biletu kolejowego drugiej klasy pociągu osobowego z miejsca zamieszkania osoby wezwanej do siedziby organu emerytalnego i z powrotem, a jeżeli nie ma połączenia kolejowego – cenę biletu w autobusowej komunikacji zwykłej;

2) cenę biletu na przejazd publicznymi środkami komunikacji miejskiej.

2. W przypadku gdy pomiędzy miejscem zamieszkania osoby wezwanej a siedzibą organu emerytalnego nie ma osobowej komunikacji kolejowej lub autobusowej komunikacji zwykłej, wysokość zwrotu kosztów przejazdu ustala się według ceny biletu najtańszego dostępnego środka komunikacji publicznego transportu zbiorowego.

3. Zwrot kosztów przejazdu następuje z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym.

§ 4.
1. Organ emerytalny dokonuje zwrotu kosztów przejazdu na podstawie przedłożonego pisemnego wniosku osoby wezwanej.

2. W przypadku gdy przejazd nastąpił środkami publicznego transportu zbiorowego, do wniosku należy dołączyć bilet.

3. W przypadku nieprzedłożenia biletów zwrot kosztów przejazdu następuje w wysokości wynikającej z taryf przewozowych.

§ 5.
1. Koszty przejazdu zwraca się w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez osobę wezwaną dokumentów, o których mowa w § 4.

2. Zwrot kosztów przejazdu jest dokonywany zgodnie z wyborem osoby wezwanej w kasie organu emerytalnego lub za pośrednictwem operatora obowiązanego do świadczeń powszechnych usług pocztowych albo na wskazany przez wezwanego rachunek bankowy.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Borowicz

Asystentka prawnika w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama