Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 245 poz. 1785

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 116, poz. 784) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dysponent główny może być jednocześnie dysponentem trzeciego stopnia, w zakresie pobierania dochodów i dokonywania wydatków ujętych w planie finansowym jednostki.”;

2) w § 4 uchyla się ust. 3;

3) w § 10 uchyla się pkt 4.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-28
  • Data wejścia w życie: 2007-01-01
  • Data obowiązywania: 2007-01-01
  • Dokument traci ważność: 2010-12-31

Dziennik Ustaw