REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 251 poz. 1854

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 grudnia 2006 r.

w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2007 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z 2005 r. Nr 96, poz. 807 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej, w Zatoce Gdańskiej oraz poza polskimi obszarami morskimi.
§ 2.
Wykorzystanie ogólnej kwoty połowowej odbywa się przez jej podział na statki rybackie znajdujące się w rejestrze rybackim.
§ 3.
1. Podziału ogólnej kwoty połowowej łososia, określonej dla Morza Bałtyckiego, na statki rybackie dokonuje się, przyznając:

1) 6 % – na statki rybackie o długości całkowitej mniejszej niż 10 m, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie;

2) 94 % – do równego podziału na poszczególne statki rybackie o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 m.

2. Kwota połowowa łososia, odłowiona przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 10 m, nie może przekraczać limitu kwoty połowowej łososia przyznanej na statek rybacki o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 m.

§ 4.
1. Podziału ogólnej kwoty połowowej dorsza, określonej dla Morza Bałtyckiego, na statki rybackie, których armatorzy w 2006 r. posiadali kwoty połowowe dorsza, dokonuje się, przyznając:

1) 10 % – na statki rybackie o długości całkowitej mniejszej niż 10 m, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie;

2) 90 % – do podziału na statki rybackie w sposób określony w załączniku do rozporządzenia, przy czym podział ten dotyczy statków rybackich o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 m.

2. Przed dokonaniem podziału, o którym mowa w ust. 1, z ogólnej kwoty połowowej, określonej dla Morza Bałtyckiego, przeznacza się:

1) 60 ton dorsza – na cele szkoleniowe;

2) 140 ton dorsza, do podziału, po zasięgnięciu opinii organizacji społeczno-zawodowych rybaków, na statki rybackie, których armatorzy w 2006 r. nie posiadali kwot połowowych dorsza, bez względu na długość tych statków.

3. Kwota połowowa dorsza, odłowiona przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 10 m, nie może przekraczać limitu kwoty połowowej dorsza przyznanej na statek rybacki o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 m, lecz mniej niż 15 m.

§ 5.
Ogólna kwota połowowa gładzicy, szprota i śledzia, określona dla Morza Bałtyckiego, może być wykorzystana przez armatorów statków rybackich, którzy prowadzili działalność połowową wymienionych gatunków organizmów morskich co najmniej w jednym roku w latach 2001–2006, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie.
§ 6.
1. Podziału ogólnej kwoty połowowej, określonej dla obszarów:

1) Svalbard,

2) objętych:

a) Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzoną w Ottawie dnia 24 października 1978 r.,

b) Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzoną w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.

– dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statków rybackich, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku w GT i mocy silnika w kW, na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali, przez okres co najmniej 3 lat w latach 1997–2006, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich, określonego we wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na 2007 r., w drodze ich odłowienia lub wymiany kwot z organizacjami producentów mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie podziału ogólnej kwoty połowowej, o którym mowa w ust. 1, podziału ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich dokonuje się, przyznając:

1) 90 % – na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali, przez okres co najmniej 3 lat w latach 1997–2006, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe dowolnego gatunku organizmów morskich na odpowiednim obszarze, określonym w ust. 1, w drodze ich odłowienia lub wymiany kwot z organizacjami producentów mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) 10 % – na pozostałe statki rybackie.

§ 7.
Podziału ogólnej kwoty połowowej, określonej dla akwenów położonych poza obszarem Morza Bałtyckiego oraz innych niż obszary określone w § 6 ust. 1, dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statków rybackich, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku w GT i mocy silnika w kW, przyznając:

1) 90 % – na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali w latach 1997–2006 przyznane lub przekazane im kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich, określonego we wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na 2007 r., w drodze ich odłowienia lub wymiany kwot z organizacjami producentów mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) 10 % – na pozostałe statki rybackie.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. S. Filipek-Kaźmierczak

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

Załącznik 1. [SPOSÓB PODZIAŁU OGÓLNEJ KWOTY POŁOWOWEJ DORSZA NA STATKI RYBACKIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 27 grudnia 2006 r. (poz. 1854)

SPOSÓB PODZIAŁU OGÓLNEJ KWOTY POŁOWOWEJ DORSZA NA STATKI RYBACKIE

Długość całkowita statku rybackiego (m)

Liczba statków rybackich

Limit1) na statek rybacki

10,00–14,99

121

0,5

15,00–19,49

113

0,7

19,50 i powyżej

105

1

 

1) Limit – współczynnik wyliczany na podstawie badań statystycznych przeprowadzonych przez Morski Instytut Rybacki w Gdyni.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-29
  • Data wejścia w życie: 2007-01-01
  • Data obowiązywania: 2007-01-01
  • Dokument traci ważność: 2007-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA