reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o dokonanie zatwierdzenia podmiotu skupującego oraz pierwszej jednostki przetwórczej

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa dodatkowe informacje, które powinien zawierać wniosek o dokonanie zatwierdzenia podmiotu skupującego albo pierwszej jednostki przetwórczej, zwany dalej „wnioskiem”.
§ 2.
1. Podmiot skupujący we wniosku:

1) podaje tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będą przechowywane rośliny energetyczne (surowce);

2) określa powierzchnię magazynową, na której będą przechowywane rośliny energetyczne (surowce), ze wskazaniem jej wielkości oraz maksymalnych zdolności przechowalniczych;

3) składa oświadczenie:

a) o spełnianiu warunków wymaganych do zatwierdzenia określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1) oraz w przepisach o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz że znane mu są obowiązki wynikające z zatwierdzenia,

b) że wie, jaka jest odpowiedzialność karna za oświadczanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w składanym wniosku.

2. Podmiot skupujący dołącza do wniosku kopie:

1) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) umowy zawartej z pierwszą jednostką przetwórczą, z której wynika zobowiązanie do dostawy roślin energetycznych (surowców), lub kopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie skupu produktów rolnych co najmniej przez sześć miesięcy w okresie nieprzekraczającym pięciu lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie zatwierdzenia, licząc od tego dnia.

§ 3.
1. Pierwsza jednostka przetwórcza we wniosku:

1) podaje tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będą przetwarzane rośliny energetyczne (surowce);

2) określa powierzchnię magazynową, na której będą przechowywane rośliny energetyczne (surowce) lub produkty energetyczne, ze wskazaniem jej wielkości oraz maksymalnych zdolności przechowaIniczych;

3) składa oświadczenie:

a) o spełnianiu warunków wymaganych do zatwierdzenia określonych w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz w przepisach o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz że znane jej są obowiązki wynikające z zatwierdzenia,

b) że wie, jaka jest odpowiedzialność karna za oświadczanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w składanym wniosku.

2. Pierwsza jednostka przetwórcza dołącza do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama