| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 26 lutego 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków2)

Na podstawie art. 5 ust 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. Nr 72, poz. 642, Nr 181, poz. 1521 i Nr 265, poz 2228 oraz z 2006 r. Nr 85, poz. 593) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się poz. 1212–1233 w brzmieniu:

 

„1212

6 metoksy-2,3 pirydynodiamina i jej sól HCI (nr CAS 94166-62-8), stosowane jako substancja w produktach do farbowania włosów

6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine and its HCl salt (CAS No 94166-62-8), when used as a substance in hair dye products

1213

2,3-naftalenodiol (nr CAS 92-44-4) stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

2,3-Naphthalenediol(CAS No 92 44 4), when used as a substance m hair dye products

1214

2,4-diaminodifenyloamina (nr CAS 136-17-4) stosowana jako substancja w produktach do farbowania włosów

2,4 Diaminodiphenylamine (CAS No 136 17-4), when used as a substance in hair dye products

1215

2,6-bis(2-hydroksyetoksy)-3,5-pirydynodiamina i jej sól HCI (nr CAS 117907-42-3), stosowane jako substancja w produktach do farbowania włosów

2,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine and its HCI salt (CAS No 117907-42-3), when used as a substance in hair dye products

1216

2-metoksymetylo-p-aminofenol i jego sól HCI (nr CAS 29785-47-5), stosowane jako substancja w produktach do farbowania włosów

2-Methoxymethyl-p-Aminophenol and its HCI salt (CAS No 29785-47-5), when used as a substance in hair dye products

1217

4,5-diamino-1-metylopirazol i jego sól HCI (nr CAS 20055-01-0), stosowane jako substancja w produktach do farbowania włosów

4,5-Diamino-1-Methylpyrazole and its HCI salt (CAS No 20055-01-0), when used as a substance in hair dye products

1218

Siarczan 4,5-diamino-1-((4-chlorofenylo)metylo)-1H-pirazolu (nr CAS 163183-00-4), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl)Methyl)-1H-Pyrazole Sulfate (CAS No 163183-00-4), when used as a substance in hair dye products

1219

4-chloro-2-aminofenol (nr CAS 95-85-2), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

4-Chloro-2-Aminophenol (CAS No 95-85-2), when used as a substance in hair dye products

1220

4-hydroksyindol (nr CAS 2380-94-1), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

4-Hydroxyindole (CAS No 2380-94-1), when used as a substance in hair dye products

1221

2,5-diamino-4-metoksytoluen i jego sól HCI (nr CAS 56496-88-9), stosowane jako substancja w produktach do farbowania włosów

4-Methoxytoluene-2,5-Diamine and its HCI salt (CAS No 56496-88-9), when used as a substance in hair dye products

1222

Siarczan 5-amino-4-fluoro-2-metylofenolu (nr CAS 163183-01-5), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphenol Sulfate (CAS No 163183-01-5), when used as a substance in hair dye products

1223

N,N-dietylo-m-aminofenol (nr CAS 91-68-9), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

N,N-Diethyl-m-Aminophenol (CAS No 91-68-9), when used as a substance in hair dye products

1224

N,N-dimetylo-2,6-pirydynodiamina i jej sól HCI, stosowane jako substancja w produktach do farbowania włosów

N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine and its HCI salt, when used as a substance in hair dye products

1225

N-cyklopentylo-m-aminofenol (nr CAS 104903-49-3), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

N-Cyclopentyl-m-Aminophenol (CAS No 104903-49-3), when used as a substance in hair dye products

1226

N-(2-metoksyetylo)-p-fenylenodiamina i jej sól HCI (nr CAS 72584-59-9), stosowane jako substancja w produktach do farbowania włosów

N-(2-Methoxyethyl)-p-phenylenediamine and its HCI salt (CAS No 72584-59-9), when used as a substance in hair dye products

1227

2,4-diamino-5-metylofenol i jego sól HCI (nr CAS 113715-25-6), stosowane jako substancja w produktach do farbowania włosów

2,4-Diamino-5-methylphenetol and its HCI salt (CAS No 113715-25-6), when used as a substance in hair dye products

1228

1,7-naftalenodiol (nr CAS 575-38-2), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

1,7-Naphthalenediol (CAS No 575-38-2), when used as a substance in hair dye products

1229

Kwas 3,4-diaminobenzoesowy (nr CAS 619-05-6), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

3,4-Diaminobenzoic amid (CAS No 619-05-6), when used as a substance in hair dye products

 

 

 

1230

2-aminometylo-p-aminofenol i jego sól HCI (nr CAS 79352-72-0), stosowane jako substancja w produktach do farbowania włosów

2-Aminomethyl-p-aminophenol and its HCI salt (CAS No 79352-72-0), when used as a substance in hair dye products

1231

Solvent Red 1 (Cl 12150) (nr CAS 1229-55-6), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

Solvent Red 1 (Cl 12150) (CAS No1229-55-6), when used as a substance in hair dye products

1232

Acid Orange 24 (Cl 20170) (nr CAS 1320-07-6), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

Acid Orange 24 (Cl 20170) (CAS No1320-07-6), when used as a substance in hair dye products

1233

Acid Red 73 (Cl 27290) (nr CAS 5413-75-2), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

Acid Red 73 (Cl 27290) (CAS No5413-75-2), when used as a substance in hair dye products”

 2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) poz. 99–114 otrzymują brzmienie:

99

II/1

Basic Blue 7 (nr CAS 2390-60-5) Basic Blue 7 (CAS No 2390-60-5)

nieutleniające preparaty do farbowania włosów

0,2 %

 

Może powodować reakcję alergiczną

31.12.2007

100

II/2

2-Amino-3-nitrofenol (nr CAS 603-85-0) i jego sole
2-Amino-3-nitrophenol (CAS No 603-85-0) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 3,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,5 %

a), b) Może powodować reakcję alergiczną

31.12.2007

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 3,0 %

101

II/3

4-Amino-3-nitrofenol (nr CAS 610-81-1) i jego sole
4-Amino-3 -nitro-phenol (CAS No 610-81-1) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 3,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,5 %

a), b) Może powodować reakcję alergiczną

31.12.2007

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 3,0 %

102

II/4

2,7-Naftalenodiol (nr CAS 582-17-2) i jego sole 2,7-Naphthalene-diol (CAS No 582-17-2) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

1,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 0,5 %

 

31.12.2007

103

II/5

m-Aminofenol (nr CAS 591-27-5) i jego sole m-Aminophenol (CAS No 591-27-5) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

2,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1 %

Może powodować reakcję alergiczną

31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

104

II/6

2,6-Dihydroksy-3,4-dimetylopiry-dyna (nr CAS 84540-47-6) i jej sole 2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyri-dine (CAS No 84540-47-6) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

2,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1 %

Może powodować reakcję alergiczną

31.12.2007

105

II/7

4-Hydroksypro-pyloamino-3-nitrofenol (nr CAS 92952-81-3) i jego sole 4-Hydroxypropy-lamino-3-nitro-phenol (CAS No 92952-81-3) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 5,2 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 2,6 %

a), b) Może powodować reakcję alergiczną

31.12.2007

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 2,6 %

106

II/8

6-Nitro-2,5-piry-dynodiamina (nr CAS 69825-83-8) i jej sole 6-Nitro-2,5-pyri-dinediamine (CAS No 69825-83-8) and its salts

nieutleniające preparaty do farbowania włosów

3,0 %

 

Może powodować reakcję alergiczną

31.12.2007

107

II/9

HC Blue nr 11 (nr CAS 23920-15-2) i jego sole HC Blue No 11 (CAS No 23920-15-2) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 2,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,5 %

a), b) Może powodować reakcję alergiczną

31.12.2007

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 3,0 %

108

II/10

Hydroksyetylo-2-nitro-p-toluidyna (nr CAS 10041833-5) i jej sole Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine (CAS No 100418-33-5) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 2,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0 %

a), b) Może powodować reakcję alergiczną

31.12.2007

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 1,0 %

109

II/11

Kwas 2-hydrok-syetylopikrami-nowy (nr CAS 99610-72-7) i jego sole 2-hydroxyethyl-picramic acid (CAS No 99610-72-7) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 3,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,5 %

a), b) Może powodować reakcję alergiczną

31.12.2007

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 2,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

110

II/12

p-Metyloamino-fenol (nr CAS 150-75-4) i jego sole p-Methylamino-phenol (CAS No 150-75-4) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

3,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,5 %

Może powodować reakcję alergiczną

31.12.2007

111

II/13

2,4-Diamino-5-metylofenoksy-etanol (nr CAS 141614-05-3) i jego sole 2,4-Diamino-5-methylphenoxy-ethanol (CAS No 141614-05-3) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

3,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,5 %

Może powodować reakcję alergiczną

31.12.2007

112

II/14

HC Violet nr 2 (nr CAS 104226-19-9) i jego sole HC Violet No 2 (CAS No 104226-19-9) and its salts

nieutleniające preparaty do farbowania włosów

2,0 %

 

 

31.12.2007

113

II/15

Hydroksyetylo-2,6-dinitro-p-anizydyna (nr CAS 122252-11-3) i jej sole Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (No CAS 122252-11-3) and its salts

nieutleniające preparaty do farbowania włosów

3,0 %

 

Może powodować reakcję alergiczną

31.12.2007

114

II/16

HC Blue nr 12 (nr CAS 104516-93-0) i jego sole HC Blue No 12 (CAS No 104516-93-0) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 1,5 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 0,75 %

a), b) Może powodować reakcję alergiczną

31.12.2007”

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 1,5 %

b) uchyla się poz. 115,

c) poz. 116–120 otrzymują brzmienie:

116

II/18

1,3-Bis-(2,4-dia-minofenoksy) propan (nr CAS 81892-72-0) i jego sole 1,3-Bis-(2,4-diamino­phenoxy) propane (CAS No 81892-72-0) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

2,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0 %

Może powodować reakcję alergiczną

31.12.2007

 

117

II/19

3-Amino 2,4-dichlofenol (nr CAS 61693-43-4) i jego sole 3-Amino-2,4-di-chlorophenol (CAS No 61693-43-4) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

2,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0 %

Może powodować reakcję alergiczną

31. 12. 2007

118

II/20

1-Fenylo-3 metylo-5-pirazolon (nr CAS 89 25-8) i jego sole Phenyl methyl pyrazolone (CAS No 89-25-8) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

0,5 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 0,25 %

 

31. 12. 2007

119

II/21

2-Metylo-5 hy-droksyetylo-aminofenol (nr CAS 55302-96-0) i jego sole 2-Methyl-5-hy-droxyethylami-nophenol (CAS Nr 55302-96-0) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

2,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0 %

Może po- wodować reakcję alergiczną

31. 12. 2007

120

II/22

Hydroksyben-zomorfolina (nr CAS 26021-57-8) i jej sole Hydroxybenzo- morpholine (CAS No 26021 57 8) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

2,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0 %

Może powodować reakcję alergiczną

31. 12. 2007”

d) uchyla się poz. 121,

e) poz. 122–137 otrzymują brzmienie:

122

II/24

HC Yellow nr 10 (nr CAS 109023-83-8) i jego sole HC Yellow No 10 (CAS No 109023-83-8) and its salts

nieutleniające preparaty do farbowania włosów

0,2 %

 

 

31. 12. 2007

123

II/25

2,6-Dimetoksy-3,5-pirydynodia-mina (nr CAS 56216-28-5) i jej sole 2,6-Dimethoxy 3,5-pyridinedi-amine (CAS No 56216-28-5) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

0,5 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 0,25 %

Może powodować reakcję alergiczną

31. 12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

124

II/26

HC Orange nr 2 (nr CAS 85765-48-6) i jego sole HC Orange No 2 (CAS No 85765-48-6) and its salts

nieutleniające preparaty do farbowania włosów

1,0 %

 

 

31.12.2007

125

II/27

HC Violet nr 1 (nr CAS 82576-75-8) i jego sole HC Violet No 1 (CAS No 82576-75-8) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 0,5 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 0,25 %

 

31.12.2007

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 0,5 %

126

II/28

3-Metyloamino-4-nitrofenoksy-etanol (nr CAS 59820-63-2) i jego sole 3-Methylamino-4-nitrophenoxy-ethanol (CAS No 59820-63-2) and its salts

nieutleniające preparaty do farbowania włosów

1,0 %

 

 

31.12.2007

127

II/29

2-Hydroksy-etyloamino-5-nitroanizol (nr CAS 66095-81-6) i jego sole 2-Hydroksy-ethylamino-5-nitroanisole (CAS No 66095-81-6) and its salts

nieutleniające preparaty do farbowania włosów

1,0 %

 

 

31.12.2007

128

II/30

2-Chloro-5-nitro-N-hydroksyety-lo-p-fenylenodiami-na (nr CAS 50610-28-1) i jej sole 2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenedi-amine (CAS No 50610-28-1) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 2,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0 %

 

31.12.2007

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 1,0 %

129

II/31

HC Red nr 13 (nr CAS 94158-13-1) i jego sole HC Red No 13 (CAS No 94158-13-1) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 2,5 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,25 %

 

31.12.2007

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 2,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

130

II/32

1,5-Naftaleno-diol (nr CAS 83-56-7) i jego sole 1,5-Naphthale-nediol (CAS No 83-56-7) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

1,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 0,5 %

 

31.12.2007

131

II/33

Hydroksypropy-lo bis (N-hydrok-syetylo-p-fenyle-nodiamina) (nr CAS 128729-30-6) i jej sole Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenyle-nediamine) (CAS No 128729-30-6) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

3,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,5 %

Może powodować reakcję alergiczną

31.12.2007

132

II/34

o-Aminofenol nr CAS 95-55-6) i jego sole o-Aminophenol (CAS No 95-55-6) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

2,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0 %

 

31.12.2007

133

II/35

4-Amino-2-hy-droksytoluen (nr CAS 2835-95-2) i jego sole 4-Amino-2-hydro-xytoluene (CAS No 2835-95-2) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

3,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,5 %

 

31.12.2007

134

II/36

2,4-Diaminofe-noksyetanol (nr CAS 66422-95-5) i jego sole 2,4-Diaminophe-noxyethanol (CAS No 66422-95-5) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

4,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 2,0 %

 

31.12.2007

135

II/37

2-Metylorezorcy-nol (nr CAS 608-25-3) i jego sole 2-Methylresorci-nol (CAS No 608-25-3) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

2,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0 %

 

31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

136

II/38

4-Amino-m-krezol (nr CAS 2835-99-6) i jego sole 4-Amino-m-cre-sol (CAS No 2835-99-6) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

3,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,5 %

 

31.12.2007

137

II/39

2-Amino-4-hy-droksyetyloa-minoanizol (nr CAS 83763-47-7) i jego sole 2-Amino-4-hy-droxyethylami-noanisole (CAS No 83763-47-7) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

3,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,5 %

 

31.12.2007”

f) uchyla się poz. 138,

g) poz. 139 otrzymuje brzmienie:

139

II/41

6-Amino-o-krezol (nr CAS 17672-22-9) i jego sole 6-Amino-o-cre-sol (CAS No 17672-22-9) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

3,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,5 %

 

31.12.2007

h) uchyla się poz. 140,

i) poz. 141–158 otrzymują brzmienie:

141

II/43

Hydroksyetylo-amino-metylo-p-aminofenol (nr CAS 110952-46-0) i jego sole Hydroxyethyl-amino-methyl-p-aminophenol (CAS No 110952-46-0) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

3,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,5 %

 

31.12.2007

142

II/44

Hydroksyetylo-3,4-metyleno-dioksyanilina (nr CAS 81329-90-0) i jej sole Hydroxyethyl-3,4-methylene-dioxyaniline (CAS No 81329-90-0) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

3,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,5 %

 

31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

143

II/45

Acid Black 52 (nr CAS 5610-64-0) i jego sole Acid Black 52 (CAS No 5610-64-0) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

2,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0 %

 

31.12.2007

144

II/46

2-Nitro-p-fenyle-nodiamina (nr CAS 5307-14-2) i jej sole 2-Nitro-p-pheny-lenediamine (CAS No 5307-14-2) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 0,3 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,5 %

 

31.12.2007

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 0,3 %

145

II/47

HC Blue nr 2 (nr CAS 33229-34-4) i jego sole HC BIue No 2 (CAS No 33229-34-4) and its salts

nieutleniające preparaty do farbowania włosów

2,8 %

 

 

31.12.2007

146

II/48

3-Nitro-p-hy-droksyetyloami-nofenol (nr CAS 65235-31-6) i jego sole 3-Nitro-p-hydro-xyethylamino-phenol (CAS No 65235-31-6) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 6,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 3,0 %

 

31.12.2007

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 6,0 %

147

II/49

4-Nitrofenylo aminoetylo-mocznik (nr CAS 27080-42-8) i jego sole 4-Nitrophenyl aminoethylu-rea (CAS No 27080-42-8) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 0,5 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 0,25 %

 

31.12.2007

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 0,5 %

148

II/50

HC Red nr 10 + HC Red nr 11 (nr CAS 95576-89-9 + 95576-92-4) i ich sole HC Red No 10 + HC Red No 11 (CAS No 95576-89-9 + 95576-92-4) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 2,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0 %

 

31.12.2007

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 1,0 %

 

149

II/51

HC Yellow nr 6 (nr CAS 104333-00-8) i jego sole HC Yellow No 6 (CAS No 104333-00-8) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 2,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0 %

 

31.12.2007

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 1,0 %

150

II/52

HC Yellow nr 12 (nr CAS 59320-13-7) i jego sole HC Yellow No 12 (CAS No 59320-13-7) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 1,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 0,5 %

 

31.12.2007

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 0,5 %

151

II/53

HC Blue nr 10 (nr CAS 102767-27-1) i jego sole HC Blue No 10 (CAS No 102767-27-1) and its salts

utleniające preparaty do farbowania włosów

2,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0 %

 

31.12.2007

152

II/54

HC Blue nr 9 (nr CAS 114087-47-1) i jego sole HC Blue No 9 (CAS No 114087-47-1) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 2,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0 %

 

31.12.2007

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 1,0 %

153

II/55

2-Chloro-6-etyloamino-4-nitrofenol (nr CAS 131657-78-8) i jego sole 2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (CAS No 131657-78-8) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 3,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,5 %

 

31.12.2007

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 3,0 %

154

II/56

2-Amino-6-chloro-4-nitrofenol (nr CA6358-09-4) i jego sole 2-Amino-6-chlo-ro-4-nitrophenol (CAS No 6358-09-4) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 2,0 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0 %

 

31.12.2007

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 2,0 %

 

155

II/57

Basic Blue 26 (nr CAS 2580-56-5) (Cl 44045) i jego sole Basic Blue 26 (CAS No 2580-56-5) (Cl 44045) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów

a) 0,5 %

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 0,25 %

 

31.12.2007

b) nieutleniające preparaty do farbowania włosów

b) 0,5 %

156

II/58

Acid Red 33 (nr CAS 3567-66-6) (Cl 17200) i jego sole Acid Red 33 (CAS No 3567-66-6) (Cl 17200) and its salts

nieutleniające preparaty do farbowania włosów

2,0 %

 

 

31.12.2007

157

II/59

Ponceau SX (nr CAS 4548-53-2) (Cl 14700) i jego sole
Ponceau SX (CAS No 4548-53-2) (Cl 14700) and its salts

nieutleniające preparaty do farbowania włosów

2,0 %

 

 

31.12.2007

158

II/60

Basic Violet 14 (nr CAS 632-99-5)
(Cl 42510) i jego sole
Basic Violet 14 (CAS No 632-99-5)
(Cl 42510) and its salts

a) utleniające preparaty do farbowania włosów
b) nieutleniaj
ące preparaty do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 0,15 %

 

31.12.2007”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: Z. Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie § 1 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy komisji 2006/65/WE z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (Dz. Urz. UE L 198 z 20. 07. 2006, str. 11).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 659, Nr 189, poz. 1852 i Nr 208 poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 213 poz. 2158.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »