| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) w związku z art. 26 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego.
§ 2.
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 20 maja 2007 r.
§ 3.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
Do Sejmiku Województwa Podlaskiego wybiera się trzydziestu radnych.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 marca 2007 r. (poz. 329)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody Podlaskiego, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego

2

do 2 kwietnia 2007 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia,
informacji o:
a) okręgach wyborczych, ich granicach i numerach,
b) liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu,
c) siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Białymstoku i powiatowych (miejskich) komisji wyborczych,

– zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych,

– zgłaszanie kandydatów do składu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Białymstoku i powiatowych (miejskich) komisji wyborczych

3

do 5 kwietnia 2007 r.

– powołanie przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Białymstoku oraz przez właściwych komisarzy wyborczych powiatowych (miejskich) komisji wyborczych

4

do 20 kwietnia 2007 r. (do godz. 2400)

– zgłaszanie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Białymstoku do zarejestrowania list kandydatów na radnych

5

do 25 kwietnia 2007 r.

– zawiadomienie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Białymstoku o zawarciu umowy w sprawie utworzenia grupy list kandydatów

6

do 26 kwietnia 2007 r.

– zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych

7

do 27 kwietnia 2007 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego w Białymstoku numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych

8

do 30 kwietnia 2007 r.

– powołanie przez powiatowe (miejskie) komisje wyborcze obwodowych komisji wyborczych,

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia,
informacji o:
a) numerach i granicach obwodów głosowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

9

do 7 maja 2007 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Białymstoku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów, treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt ich pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi oraz informacje, jakie grupy list kandydatów zostały utworzone,

– sporządzenie spisu wyborców

10

od 7 maja 2007 r.

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

11

18 maja 2007 r. o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

12

19 maja 2007 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

13

20 maja 2007 r. godz. 600–2000

– przeprowadzenie głosowania

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »