| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 marca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

Na podstawie art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 1161, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 11 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Chorzowie, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich oraz sprawy organów rentowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach, Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach i Wojskowego Biura Emerytalnego w Katowicach,”;

2) w § 3 w ust. 2 w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach – Sąd Pracy jako dwa wydziały oraz Sąd Ubezpieczeń Społecznych:

– Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, z obszaru miasta Katowice, z wyłączeniem spraw przekazanych Wydziałowi Pracy, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w. Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich,

– Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, z obszaru miasta Katowice w granicach przebiegających od granicy miasta Chorzów wzdłuż linii kolejowej prowadzącej ze Świętochłowic do ulicy Grundmana, dalej ulicą Grundmana do ulicy Chorzowskiej, ulicą Chorzowską włącznie do Ronda im. Gen. Ziętka, dalej aleją Roździeńskiego do skrzyżowania z aleją Murckowską, aleją Murckowską do skrzyżowania z aleją Górnośląską, a następnie aleją Górnośląską do Ronda Mikołowskiego, dalej od Ronda Mikołowskiego ulicami: Mikołowską, Brynowską włącznie, Tadeusza Kościuszki do ulicy Armii Krajowej, dalej ulicą Armii Krajowej włącznie do ulicy Śląskiej, ulicą Śląską w linii prostej do ulicy Owsianej i granic administracyjnych miasta Mikołów, a następnie wzdłuż granic administracyjnych miast: Mikołów, Ruda Śląska, Chorzów do linii kolejowej prowadzącej ze Świętochłowic”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem kwietnia 2007 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 762 i Nr 194, poz. 1639, z 2003 r. Nr 110, poz. 1054 i Nr 219, poz. 2166, z 2004 r. Nr 127, poz. 1331, Nr 231, poz. 2325 i Nr 281, poz. 2797, z 2005 r. Nr 62, poz. 556, Nr 112, poz. 948 i Nr 240, poz. 2026 oraz z 2006 r. Nr 135, poz. 959 i Nr 241, poz. 1754.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »