| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 marca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

Na podstawie art. 20 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. Nr 116, poz. 1247, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bytomiu, Chorzowie, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich,”;

2) w § 3 w ust. 9 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach – sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych Katowice-Zachód w Katowicach i w Siemianowicach Śląskich,

b) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych Katowice-Wschód w Katowicach i w Mysłowicach,

c) Wydziału Gospodarczego – dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach,”;

3) w § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach – Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów – do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: bielsko-bialskiego, częstochowskiego, gliwickiego i katowickiego,”;

4) w § 5 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. w województwie śląskim:

– w Sądach Rejonowych – Sądach Gospodarczych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowice-Wschód w Katowicach tworzy się wydziały gospodarcze – Krajowego Rejestru Sądowego obejmujące łącznie obszar województwa śląskiego:

1) w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej – Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – dla spraw z części województwa śląskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,

2) w Sądzie Rejonowym w Częstochowie – Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – dla spraw z części województwa śląskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie,

3) w Sądzie Rejonowym w Gliwicach – Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – dla spraw z części województwa śląskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach,

4) w Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach – Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego – dla spraw z części województwa śląskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach;”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410,1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1638, z 2003 r. Nr 51, poz. 448, Nr 110, poz. 1055, Nr 170, poz. 1659 i Nr 219, poz. 2167, z 2004 r. Nr 127, poz. 1330, Nr 144, poz. 1527 i Nr 281, poz. 2799, z 2005 r. Nr 63, poz. 562, Nr 112, poz. 949 i Nr 197, poz. 1640 oraz z 2006 r. Nr 135, poz. 960 i Nr 228, poz. 1670.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »