| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych na obszarze miasta Brzeg i powiatu brzeskiego w województwie opolskim

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wprowadza się, na obszarze miasta Brzeg i powiatu brzeskiego w województwie opolskim, jednolite procedury postępowania wobec osób narażonych na zakażenia meningokokowe (wystąpienie inwazyjnej choroby meningokokowej) polegające na przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom meningokokowym (wystąpienie inwazyjnej choroby meningokokowej), zwanych dalej „szczepieniami ochronnymi”.

2. Szczepieniom ochronnym podlegają dzieci i młodzież w wieku od 11 do 19 lat, zamieszkałe na obszarze miasta Brzeg i powiatu brzeskiego w województwie opolskim.

§ 2.
Szczepieniom ochronnym nie podlegają osoby zaszczepione wcześniej przeciwko zakażeniom meningokokowym (wystąpieniu inwazyjnej choroby meningokokowej) z użyciem szczepionki monowalentnej skoniugowanej anty-Neisseria meningitidis typ C, u których wykonanie szczepienia zostało udokumentowane.
§ 3.
1. Szczepienia ochronne wykonują podmioty sprawujące profilaktyczną opiekę nad osobami, o których mowa w § 1 ust. 2, oraz organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przy użyciu szczepionki monowalentnej skoniugowanej anty-Neisseria meningitidis typ C.

2. W terminie 3 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia podmioty, o których mowa w ust. 1, ustalają zapotrzebowanie na szczepionki, z uwzględnieniem liczby osób objętych szczepieniem ochronnym oraz liczby osób nieobjętych szczepieniem ochronnym.

3. Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 2, jest niezwłocznie przekazywane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 4.
Przy wykonywaniu szczepień ochronnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące nabywania szczepionek, ich przechowywania i dystrybucji, wykonywania i dokumentowania obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zgłaszania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
§ 5.
Nadzór nad przeprowadzeniem szczepień ochronnych sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: Z. Religa

 

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »