| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W pomieszczeniach, w których są wykonywane prace z zastosowaniem rtęci lub jej związków, zwanych dalej „pomieszczeniami”:

1) na każdego pracownika powinno przypadać co najmniej 15 m3 wolnej przestrzeni niezajętej przez urządzenia techniczne;

2) odległość pomiędzy stanowiskami pracy powinna wynosić co najmniej 1,5 m;

3) powierzchnie ścian i sufitu powinny być gładkie i umożliwiające ich zmywanie, a zetknięcia ścian z podłogą i sufitem – zaokrąglone;

4) podłoga powinna mieć nachylenia w kierunku kratek ściekowych;

5) zmywanie ścian i sufitów pomieszczeń powinno odbywać się w zależności od występujących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

§ 2.
Pomieszczenia powinny być wyposażone w wentylację mechaniczną o nawiewie górnym i odsysaniu dolnym, z co najmniej 6-krotną wymianą powietrza w ciągu godziny.
§ 3.
1. Prace przy przelewaniu rtęci powinny być wykonywane w szafach laboratoryjnych z oszkloną przestrzenią roboczą, wyposażonych w mechaniczny wyciąg oparów.

2. W przypadku rozlania się rtęci powinno się natychmiast starannie ją zebrać, a drobne pozostałości zneutralizować.

3. Powierzchnie stołów powinny być gładkie i odporne na działanie rtęci oraz zaopatrzone w rynienkę ściekową.

§ 4.
1. Rtęć przechowuje się w szczelnie zamykanych pojemnikach.

2. W pojemnikach na rtęci powinna znajdować się warstwa wody o wysokości co najmniej 3 cm.

§ 5.
Przegląd i naprawa prostowników rtęciowych nagrzewających się podczas pracy powinny być wykonywane, gdy ich temperatura nie przekracza 25 °C.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Gospodarki: P. G. Woźniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 16 września 1953 r. w sprawie higieny pracy w zakładach stosujących przy produkcji rtęć i jej związki (Dz. U. Nr 46, poz. 228).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »