reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz. 1219 i Nr 245, poz. 1779 oraz z 2007 r. Nr 98, poz. 648) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007” wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 1.01.05(005) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód w rubrykach 3–6 wyrazy:

infoRgrafika

zastępuje się wyrazami:

infoRgrafika

2) w poz. 1.01.06(006) Zanieczyszczenie i ochrona powietrza w rubrykach 3–6 wyrazy:

infoRgrafika

zastępuje się wyrazami:

infoRgrafika

3) w poz. 1.03.01(018) Sprawy rozpatrywane w wymiarze sprawiedliwości rubryki 2–6 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

4) w poz. 1.03.02(019) Orzeczenia sądów pierwszej instancji i prawomocne osądzenia osób dorosłych w sprawach karnych i wykroczeniowych, orzeczenia w sprawach nieletnich oraz o podmiotach zbiorowych rubryki 2–6 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

infoRgrafika

5) w poz. 1.03.03(020) Przestępstwa. Zamachy samobójcze. Wypadki tonięcia:

a) w rubryce 2 wyrazy:

„Zakres podmiotowy

Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury (apelacyjne, okręgowe i rejonowe), wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury, (okręgowe i garnizonowe) w zakresie śledztw i dochodzeń własnych, w sądach rodzinnych (rejonowych) w zakresie postępowań wobec nieletnich. Komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji oraz Komenda Główna Policji w zakresie przestępstw stwierdzonych, zamachów samobójczych i wypadków tonięcia.”

zastępuje się wyrazami:

„Zakres podmiotowy

Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury (okręgowe i rejonowe), w sądach rodzinnych (rejonowych) w zakresie postępowań wobec nieletnich. Komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji oraz Komenda Główna Policji w zakresie przestępstw stwierdzonych, zamachów samobójczych i wypadków tonięcia.”,

b) w rubryce 3 wyrazy:

infoRgrafika

zastępuje się wyrazami:

infoRgrafika

6) poz. 1.03.04(021) Wykonywanie orzeczeń sądowych przez zakłady karne, sądy i zakłady dla nieletnich; areszty śledcze otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

7) w poz. 1.03.05(022) Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników wymiaru sprawiedliwości rubryki 2–7 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

8) uchyla się poz. 1.23.16(048) Kontrola legalności zatrudnienia;

9) w poz. 1.26.01(059) Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi w rubryce 7 wyrazy:

„– „Gospodarka mieszkaniowa w 2007 r.” – sierpień 2008 r.,” zastępuje się wyrazami:

„– „Gospodarka mieszkaniowa w 2007 r.” – październik 2008 r.,”;

10) w poz. 1.61.01(167) Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw rubryki 4 i 5 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

infoRgrafika

11) w poz. 1.61.05(171) Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw:

a) w rubryce 2 wyrazy:

„Szczegółowość zakresu badania zależna jest od wielkości podmiotu mierzonej liczbą pracujących oraz od rodzaju działalności. Podmioty o liczbie pracujących 10 osób i więcej sporządzają sprawozdania SP, F-02 lub F-02/dk, pozostałe sporządzają sprawozdanie SP-3.”

zastępuje się wyrazami:

„Szczegółowość zakresu badania zależna jest od wielkości podmiotu mierzonej liczbą pracujących oraz od rodzaju działalności. Podmioty o liczbie pracujących 10 osób i więcej sporządzają sprawozdania SP lub F-02, instytucje kultury posiadające osobowość prawną (bez względu na liczbę pracujących) sporządzają sprawozdanie F-02/dk, pozostałe sporządzają sprawozdanie SP-3.”,

b) rubryki 3–5 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

c) w rubryce 7 wyrazy:

„– Tablice wynikowe z zakresu F-02/dk (nośnik magnetyczny) – czerwiec 2008 r.,”

zastępuje się wyrazami:

„– Tablice wynikowe z zakresu F-02/dk (nośnik magnetyczny) – maj 2008 r.,”;

12) poz. 1.65.13(197) Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

infoRgrafika

13) w poz. 1.67.07(214) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym w rubrykach 3–5 po wyrazach:

infoRgrafika

dodaje się wyrazy:

infoRgrafika

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama