REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 195 poz. 1408

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 9 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692 i Nr 203, poz. 1720, z 2006 r. Nr 42, poz. 283 oraz z 2007 r. Nr 117, poz. 812) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Wzór informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem ma zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2007 r.
§ 3.
Płatnicy składek mogą posługiwać się wzorem informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe w dotychczasowym brzmieniu:

1) do czasu wyczerpania zapasów, jeżeli informacja ta jest przekazywana w formie dokumentu pisemnego;

2) do dnia 31 października 2007 r., jeżeli informacja ta jest przekazywana w formie dokumentu elektronicznego utworzonego w programie informatycznym albo w formie wydruku z tego programu.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Kluzik-Rostkowska

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148, poz. 1041).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 792.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 października 2007 r. (poz. 1408)

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA