| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 października 2007 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 193, poz. 1396) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 1 dodaje się lit. c–e w brzmieniu:

„c) „Modernizacja gospodarstw rolnych”,

d) „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej”,

e) „Ułatwianie startu młodym rolnikom”;”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.”;

2) w § 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) kontroli krzyżowych, kontroli na miejscu i dalszych czynności prowadzących do podpisania umowy z beneficjentem, naliczania płatności oraz tworzenia list zleceń płatności – w odniesieniu do działań określonych w § 2 pkt 1 lit. c, d i pkt 3;

5) kontroli krzyżowych, kontroli na miejscu i dalszych czynności prowadzących do wydania decyzji administracyjnych, naliczania płatności oraz tworzenia list zleceń płatności – w odniesieniu do działania określonego w § 2 pkt 1 lit. e.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Tymczasowej akredytacji udziela się:

1) w odniesieniu do działań określonych w § 2 pkt 1 lit. a, b oraz pkt 2 – od dnia 16 października 2007 r. na okres 12 miesięcy;

2) w odniesieniu do działań określonych w § 2 pkt 1 lit. c–e oraz pkt 3 – na okres od dnia 25 października 2007 r. do dnia 16 października 2008 r.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »