| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO2)

Na podstawie art. 12 ust. 12 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO (Dz. U. Nr 170, poz. 1793, z 2006 r. Nr 79, poz. 553 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 324) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2007 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Mojzesowicz

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia następujących dyrektyw:

– dyrektywy Komisji 2007/48/WE z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2003/90/WE określającą środki wykonawcze do celów dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków warzyw (Dz. Urz. UE L 195 z 27.07.2007, str. 29),

– dyrektywy Komisji 2007/49/WE z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków warzyw (Dz. Urz. UE L 195 z 27.07.2007, str. 33).

Załącznik 1. [GATUNKI ROŚLIN, DLA KTÓRYCH BADANIE OWT PRZEPROWADZA SIĘ WEDŁUG WYTYCZNYCH UPOV]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2007 r.
(poz. 1478)

Załącznik nr 1

GATUNKI ROŚLIN, DLA KTÓRYCH BADANIE OWT PRZEPROWADZA SIĘ
WEDŁUG WYTYCZNYCH UPOV

I. Rośliny rolnicze

Lp.

Gatunek

Wytyczne UPOV

1

2

3

1

Burak pastewny

Burak pastewny, TG/150/3 z 4.11.1994

2

Mietlica psia

Mietlica, TG/30/6 z 12.10.1990

3

Mietlica biaława

Mietlica, TG/30/6 z 12.10.1990

4

Mietlica rozłogowa

Mietlica, TG/30/6 z 12.10.1990

5

Mietlica pospolita

Mietlica, TG/30/6 z 12.10.1990

6

Stokłosa uniolowata

Stokłosa uniolowata, TG/180/3 z 4.4.2001

7

Stokłosa alaskańska*

Stokłosa alaskańska, TG/180/3 z 4.4.2001

8

Kupkówka pospolita

Kupkówka pospolita, TG/31/8 z 17.4.2002

9

Kostrzewa trzcinowa

Kostrzewa trzcinowa, TG/39/8 z 17.4.2002

10

Kostrzewa owcza

Kostrzewa owcza, TG/67/5 z 5.4.2006

11

Kostrzewa łąkowa

Kostrzewa łąkowa, TG/39/8 z 17.4.2002

12

Kostrzewa czerwona

Kostrzewa czerwona, TG/67/5 z 5.4.2006

13

Życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski)

Życica, TG/4/8 z 5.4.2006

14

Życica trwała (rajgras angielski)

Życica, TG/4/8 z 5.4.2006

15

Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski)

Życica, TG/4/8 z 5.4.2006

16

Tymotka łąkowa i tymotka kolankowa

Tymotka TG/34/6 z 7.11.1984

17

Wiechlina łąkowa

Wiechlina łąkowa, TG/33/6 z 12.10.1990

18

Łubin biały

Łubin biały, TG/66/4 z 31.3.2004

19

Łubin wąskolistny

Łubin wąskolistny, TG/66/4 z 31.3.2004

20

Łubin żółty

Łubin żółty, TG/66/4 z 31.3.2004

21

Lucerna siewna

Lucerna, TG/6/5 z 6.4.2005

22

Lucerna mieszańcowa

Lucerna, TG/6/5 z 6.4.2005

23

Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona)

Koniczyna łąkowa, TG/5/7 z 4.4.2001

24

Koniczyna biała

Koniczyna biała, TG/38/7 z 9.4.2003

25

Bobik

Bobik, TG/8/6 z 17.4.2002

26

Wyka siewna

Wyka siewna, TG/32/6 z 21.10.1988

27

Brukiew

Brukiew, TG/89/6 z 4.4.2001

28

Rzodkiew oleista

Rzodkiew oleista, TG/178/3 z 4.4.2001

29

Orzech ziemny*

Orzech ziemny, TG/93/3 z 13.11.1985

30

Rzepik

Rzepik, TG/185/3 z 17.4.2002

 

 

 

1

2

3

31

Krokosz barwierski*

Krokosz barwierski, TG/134/3 z 12.10.1990

32

Bawełna*

Bawełna, TG/88/6 z 4.4.2001

33

Mak

Mak, TG/166/3 z 24.3.1999

34

Gorczyca biała

Gorczyca biała, TG/179/3 z 4.4.2001

35

Soja

Soja, TG/80/6 z 1.4.1998

36

Sorgo zwyczajne*

Sorgo, TG/122/3 z 6.10.1989

 

* Zgodnie z decyzją Komisji 2005/325/WE z dnia 8 marca 2005 r. Polska została zwolniona z obowiązku przeprowadzania oceny materiału siewnego tego gatunku (Dz. Urz. UE L 109 z 29.04.2005, str. 1).

II. Rośliny warzywne

Lp.

Gatunek

Wytyczne UPOV

1

2

3

1

Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)

Cebula siedmiolatka, TG/161/3 z 1.4.1998

2

Szczypiorek

Szczypiorek, TG/198/1 z 9.4.2003

3

Seler

Seler korzeniowy, TG/74/4 z 17.4.2002 i 5.4.2006 oraz seler naciowy TG/82/4 z 17.4.2002

4

Burak liściowy

Burak liściowy, TG/106/4 z 31.3.2004

5

Burak ćwikłowy

Burak ćwikłowy, TG/60/6 z 18.10.1996

6

Jarmuż

Jarmuż, TG/90/6 z 31.3.2004

7

Kapusta pekińska

Kapusta pekińska, TG/105/4 z 9.4.2003

8

Rzepa

Rzepa, TG/37/10 z 4.4.2001

9

Cykoria

Cykoria sałatowa, TG/154/3 z 18.10.1996

10

Dynia olbrzymia

Dynia olbrzymia, TG/155/4 z 14.3.2007

11

Rzodkiew

Rzodkiew, TG/63/6 z 24.3.1999

12

Rabarbar

Rabarbar, TG/62/6 z 24.3.1999

13

Skorzonera (wężymord)

Skorzonera, TG/116/3 z 21.10.1988

14

Oberżyna

Oberżyna, TG/117/4 z 17.4.2002

 

Załącznik 2. [GATUNKI ROŚLIN, DLA KTÓRYCH BADANIE OWT PRZEPROWADZA SIĘ WEDŁUG METODYK CPVO]

Załącznik nr 2

GATUNKI ROŚLIN, DLA KTÓRYCH BADANIE OWT PRZEPROWADZA SIĘ
WEDŁUG METODYK CPVO

I. Rośliny rolnicze

Lp.

Gatunek

Metodyka CPVO

1

2

3

1

Groch siewny

Groch, TP 7/1 z 6.11.2003

2

Rzepak

Rzepak, TP 36/1 z 25.3.2004

3

Słonecznik

Słonecznik, TP 81/1 z 31.10.2002

4

Owies

Owies, TP 20/1 z 6.11.2003

5

Jęczmień

Jęczmień, TP 19/2 z 6.11.2003

6

Ryż*

Ryż, TP 16/1 z 18.11.2004

7

Żyto

Żyto, TP 58/1 z 31.10.2002

8

Pszenżyto

Pszenżyto, TP 121/2 z 22.1.2007

9

Pszenica zwyczajna

Pszenica, TP 3/3 z 6.11.2003

10

Pszenica twarda

Pszenica twarda, TP 120/2 z 6.11.2003

11

Kukurydza

Kukurydza, TP 2/2 z 15.11.2001

12

Ziemniak

Ziemniak, TP 23/2 z 1.12.2005

13

Len zwyczajny

Len, TP 57/1 z 21.3.2007

 

* Zgodnie z decyzją Komisji 2005/325/WE z dnia 8 marca 2005 r. Polska została zwolniona z obowiązku przeprowadzania oceny materiału siewnego tego gatunku (Dz. Urz. UE L 109 z 29.04.2005, str. 1).

II. Rośliny warzywne

Lp.

Gatunek

Metodyka CPVO

1

2

3

1

Cebula

Cebula, TP46/1 z 14.6.2005

2

Szalotka

Szalotka, TP 46/1 z 14.6.2005

3

Por

Por, TP 85/1 z 15.11.2001

4

Czosnek pospolity

Czosnek pospolity, TP 162/1 z 25.3.2004

5

Szparag

Szparag, TP 130/1 z 27.3.2002

6

Kalafior

Kalafior, TP 45/1 z 15.11.2001

7

Brokuł

Brokuł, TP 151/2 z 21.3.2007

8

Kapusta brukselska

Kapusta brukselska, TP 54/2 z 1.12.2005

9

Kalarepa

Kalarepa, TP 65/1 z 25.3.2004

10

Kapusta włoska

Kapusta włoska, TP 48/2 z 1.12.2005

11

Kapusta głowiasta biała

Kapusta głowiasta biała, TP 48/2 z 1.12.2005

12

Kapusta głowiasta czerwona

Kapusta głowiasta czerwona, TP 48/2 z 1.12.2005

 

 

 

1

2

3

13

Papryka

Papryka, TP 76/2 z 21.3.2007

14

Endywia

Endywia, TP 118/2 z 1.12.2005

15

Cykoria

Cykoria korzeniowa, TP 172/2 z 1.12.2005, cykoria liściowa TP 173/1 z 25.3.2004

16

Kawon (arbuz)

Kawon, TP 142/1 z 21.3.2007

17

Melon

Melon, TP 104/2 z 21.3.2007

18

Ogórek

Ogórek, TP 61/1 z 27.3.2002

19

Dynia zwyczajna

Dynia zwyczajna, TP 119/1 z 25.3.2004

20

Karczoch zwyczajny

Karczoch zwyczajny, TP 184/1 z 25.3.2004

21

Karczoch hiszpański (kard)

Karczoch hiszpański, TP 184/1 z 25.3.2004

22

Marchew

Marchew, TP 49/2 z 1.12.2005

23

Koper włoski (fenkuł)

Koper włoski (fenkuł), TP 183/1 z 25.3.2004

24

Sałata

Sałata, TP 13/3 z 21.3.2007

25

Pomidor

Pomidor, TP 44/3 z 21.3.2007

26

Pietruszka

Pietruszka, TP 136/1 z 21.3.2007

27

Fasola wielokwiatowa

Fasola wielokwiatowa, TP 9/1 z 21.3.2007

28

Fasola zwykła

Fasola zwykła, TP 12/2 z 1.12.2005

29

Groch siewny łuskowy i cukrowy

Groch siewny, TP 7/1 z 6.11.2003

30

Rzodkiewka

Rzodkiewka, TP 64/1 z 27.3.2002

31

Szpinak

Szpinak, TP 55/1 z 27.3.2002

32

Roszponka warzywna

Roszponka, TP 75/2 z 21.3.2007

33

Bób

Bób, TP Bób/1 z 25.3.2004

34

Kukurydza cukrowa i pękająca

Kukurydza TP 2/2 z 15.11.2001

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »