reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 26 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie

Na podstawie art. 47 ust. 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie (Dz. U. Nr 116, poz. 982 oraz z 2006 r. Nr 164, poz. 1159) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, wykorzystywanej w celu wydobywania wód leczniczych, stanowi 10 % wartości obliczonej zgodnie z ust. 1–3.”,

b) dodaje się ust. 4a–4c w brzmieniu:

„4a. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, wykorzystywanej w celu wydobywania wód termalnych, stanowi 5 % wartości obliczonej zgodnie z ust. 1–3, z tym że w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wynagrodzenie to wynosi 1 % wartości obliczonej zgodnie z ust. 1–3.

4b. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, dotyczącej niezagospodarowanych złóż niskometanowego gazu ziemnego, stanowi 50 % wartości obliczonej zgodnie z ust. 1–3.

4c. Niezagospodarowane złoża niskometanowego gazu ziemnego, o których mowa w ust. 4b, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”;

2) dodaje się załącznik nr 3 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556.

Załącznik 2. [NIEZAGOSPODAROWANE ZŁOŻA NISKOMETANOWEGO GAZU ZIEMNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 26 października 2007 r. (poz. 1501)

NIEZAGOSPODAROWANE ZŁOŻA NISKOMETANOWEGO GAZU ZIEMNEGO

Lp.

Nazwa złoża

Powiat

Województwo

1

Babimost

zielonogórski

lubuskie

2

Czeklin

krośnieński

lubuskie

3

Dębina

głogowski, wschowski

dolnośląskie, lubuskie

4

Kandlewo

górowski, wschowski

dolnośląskie, lubuskie

5

Kargowa

zielonogórski

lubuskie

6

Kąkolewo

leszczyński

wielkopolskie

7

Międzyzdroje E

kamieński

zachodniopomorskie

8

Międzyzdroje W

kamieński

zachodniopomorskie

9

Przytór

Świnoujście

zachodniopomorskie

10

Rawicz-dolomit główny

rawicki

wielkopolskie

11

Stanowice

gorzowski

lubuskie

12

Uników

wieruszowski

łódzkie

13

Wilcze-dolomit główny

zielonogórski

lubuskie

14

Zakrzewo

rawicki

wielkopolskie

15

Żakowo

leszczyński

wielkopolskie

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama