reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 26 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków2)

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. Nr 72, poz. 642, z późn. zm.4)) w załączniku nr 1 „Lista substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach” wprowadza się następujące zmiany:

1) Ip. 663 otrzymuje brzmienie:

„663

(2RS,3RS)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)-[(lH-1,2,4-triazol-1-ilo)metylo]oksiran; epoksykonazol

(CAS nr 133855-98-8)

(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)- [1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane; epoxiconazole (CAS No 133855-98-8)”

 

2) uchyla się Ip. 1182;

3) dodaje się Ip. 1234–1243 w brzmieniu:

„1234

PEG-3,2',2'-di-p-fenylenodiamina

PEG-3,2',2'-di-p-Phenylenediamine

 

(nr CAS 144644-13-3)

(CAS No 144644-13-3)

1235

6-nitro-o-toluidyna

6-Nitro-o-Toluidine

 

(nr CAS 570-24-1)

(CAS No 570-24-1)

1236

HC Yellow nr 11

HC Yellow No 11

 

(nr CAS 73388-54-2)

(CAS No 73388-54-2)

1237

HC Orange nr 3

HC Orange No 3

 

(nr CAS 81612-54-6)

JCAS No 81612-54-6)

1238

HC Green nr 1

HC Green No 1

 

(nr CAS 52136-25-1)

(CAS No 52136-25-1)

1239

HC Red nr 8 i jej sole

HC Red No 8 and its salts

 

(nr CAS 97404-14-3, 13556-29-1)

(CAS No 97404-14-3, 13556-29-1)

 

1240

Tetrahydro-6-nitrochinoksalina
i jej sole (nr CAS 158006-54-3,
41959-35-7)

Tetrahydro-6-nitroquinoxaline and its salts (CAS No 158006-54-3, 41959-35-7)

1241

Disperse Red 15, z wyjątkiem przypadku, kiedy występuje on jako zanieczyszczenie w barwniku Disperse Violet 1 (nr CAS 116-85-8)

Disperse Red 15, except as impurity in Disperse Violet 1 (CAS No 116-85-8)

1242

4-amino-3-fluorofenol

(nr CAS 399-95-1)

4-amino-3 -fluorophenol
(CAS No 399-95-1)

1243

N,N'-diheksadecylo-N,N'-bis(2-hydroksyetylo)propanodiamid, bishydroksyetylobiscetylomalonamid (nr CAS 149591-38-8)

N,N'-dihexadecyl-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide, Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide (CAS No 149591-38-8)”

 

§ 2.
Kosmetyki niespełniające wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w Ip. 1234–1243 mogą być sprzedawane lub nieodpłatnie przekazywane konsumentom nie dłużej niż do dnia 20 lutego 2008 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2007 r.

Minister Zdrowia: Z. Religa

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy Komisji 2007/1/WE z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika II do wspomnianej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 25 z 01.02.2007, str. 9).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 659, Nr 189, poz. 1852 i Nr 208, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 213, poz. 2158.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 181, poz. 1521 i Nr 265, poz. 2228, z 2006 r. Nr 85, poz. 593 oraz z 2007 r. Nr 47, poz. 316 i Nr 107, poz. 743.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo Septem

Septem (literatura poradnikowa) - To literatura poradnikowa dla wszystkich - począwszy od pasjonatów odczuwających nieustanny głód wiedzy po wszystkich poszukujących w książce dobrej rady i interesującej rozrywki.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama