Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 251 poz. 1886

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. Nr 87, poz. 826, z 2005 r. Nr 95, poz. 799 i Nr 265, poz. 2216 oraz z 2006 r. Nr 243, poz. 1767) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) pozycja 3 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„3

0103

Świnie żywe”

 

b) pozycja 21 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„21

0305

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi”

 

c) pozycja 23 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„23

0307

Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi”

 

d) pozycje 26 i 27 otrzymują brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„26

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

27

0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone”

 

e) pozycja 36 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„36

0601

Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212”

 

f) pozycja 42 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„42

0704

Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone”

 

g) pozycja 46 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„46

0708

Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone”

 

h) pozycja 48 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„48

0710

Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone”

 

i) pozycje 51-56 otrzymują brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„51

0713

Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone

52

0714

Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca

 

 

Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane:

 

 

– Orzechy leszczyny (Corylus spp.):

53

0802 21 00

– – W łupinach

54

0802 22 00

– – Bez łupin

 

 

– Orzechy włoskie:

55

0802 31 00

– – W łupinach

56

0802 32 00

– – Bez łupin”

 

j) pozycje 60-61a otrzymują brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„60

0809

Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże

61

ex 0810

Pozostałe owoce, świeże – z wyłączeniem CN 081 5000, 0810 60 00, 0810 90 20 i 0810 90 95

61a

0811

Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego”

 

k) pozycja 79 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„79

1104

Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone”

 

l) pozycja 81 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„81

1106

Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8”

 

m) pozycja 100 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„100

* 1503 00

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej5)

 

n) pozycje 108-110 otrzymują brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„108

* 1512

Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie5)

109

* 1513

Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie5)

110

ex * 1514

Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie5) – z wyłączeniem CN 1514 11 10 i 1514 19 10”

 

o) pozycja 113 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„113

* 1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 15165)

 

p) pozycja 122 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„122

1902

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany”

 

r) pozycja 124 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„124

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone”

 

s) pozycja 124c otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

124c

1905 40 90

„– Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe:

– – Pozostałe”

 

t) pozycja 133 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„133

2007

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej”

 

u) pozycja 135 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„135

2009

Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej”

 

w) pozycje 137 i 138 otrzymują brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„137

ex 2103

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda – z wyłączeniem CN 2103 30 90

138

2104

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane”

 

y) pozycja 142 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„142

2301

Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki”

 

z) pozycja 146 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„146

2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt”

 

za) pozycja 155 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„155

2903 51 00

– – 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO)), włącznie z lindanem (ISO, INN)”

 

zb) pozycja 157 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„157

2903 62 00

– – Heksachlorobenzen (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan)”

 

zc) pozycje 175-177 otrzymują brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„175

* 3003

Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub więcej składników, które zmieszano do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, ale niepakowane w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej10)

176

* 3004

Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych, lub profilaktycznych, pakowane w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej10)

177

* 3005

Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły (na przykład opatrunki, plastry przylepne, kataplazmy) impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub pakowane do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych10)

 

zd) pozycja 179 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„179

3101 00 00

Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą lub poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego”

 

ze) pozycje 184 i 185 otrzymują brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„184

* 3407 00 00

Pasty modelarskie, włącznie z przeznaczonymi do zabawy dla dzieci; preparaty znane jako „wosk dentystyczny” lub jako „dentystyczny materiał formierski”, pakowane w zestawy lub w opakowania do sprzedaży detalicznej lub w postaci płytek, podków, lasek lub podobnej formie; pozostałe preparaty do stosowania w dentystyce, na bazie gipsu (gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia)14)

185

ex 3502

Albuminy (włączając koncentraty dwu lub więcej białek serwatki, zawierające w przeliczeniu na suchą substancję więcej niż 80 % masy białka serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin – z wyłączeniem CN 3502 20”

 

zf) pozycje 189 i 190 otrzymują brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

 

 

„Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet w kasetach:

 

 

– Do promieni rentgenowskich

189

3701 10 10

– – Do stosowania w medycynie, dentystyce lub weterynarii

Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony:

190

* 3702 10 10

- Do promieni rentgenowskich16)

 

zg) pozycje 193 i 194 otrzymują brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„193

3822 00 00

Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, dozowane odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały wzorcowe

194

* 3824 90 61

– – – – Produkty pośrednie z produkcji antybiotyków otrzymane podczas fermentacji Streptomyces tenebrarius, nawet suszone, do stosowania do produkcji leków dla ludzi objętych pozycją 300419)

 

zh) pozycja 198 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„198

4014

Artykuły higieniczne lub farmaceutyczne (włącznie z odciągaczami do mleka), z gumy, innej niż ebonit, nawet z wyposażeniem z ebonitu”

 

zi) pozycja 206 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„206

4903 00 00

Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania”

 

zj) pozycja 208 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„208

4905

Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane”

 

zk) pozycja 219 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„219

* 8471

Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone27)

 

zl) pozycja 230 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„230

* 9021

Urządzenia ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny i pozostałe urządzenia stosowane przy złamaniach; protezy; aparaty słuchowe oraz pozostałe urządzenia zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa37)

 

zm) w objaśnieniach do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN dodaje się objaśnienie nr 37 w brzmieniu:

37) z wyłączeniem sztucznych zębów i protez dentystycznych”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) pozycja 3 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„3

0103

Świnie żywe”

 

b) pozycja 21 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„21

0305

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi”

 

c) pozycja 23 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„23

0307

Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi”

 

d) pozycja 31 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„31

* 0506

Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte do nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów2)

 

e) pozycja 33 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„33

* 0510 00 00

Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane2)

 

f) pozycja 35 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„35

0601

Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212”

 

g) pozycja 42 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„42

0704

Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone”

 

h) pozycja 46 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„46

0708

Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone”

 

i) pozycje 48–53 otrzymują brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„48

0713

Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone

49

0714

Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca

 

 

Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane:

 

 

– Orzechy leszczyny (Corylus spp.):

50

0802 21 00

– – W łupinach

51

0802 22 00

– – Bez łupin

 

 

– Orzechy włoskie:

52

0802 31 00

– – W łupinach

53

0802 32 00

– – Bez łupin”

 

j) pozycje 57 i 58 otrzymują brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„57

0809

Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże

58

ex 0810

Pozostałe owoce, świeże - z wyłączeniem CN 0810 50 00, 0810 60 00, 0810 90 20 i 0810 90 95”

 

k) pozycja 71 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

 

 

„Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone:

 

 

– Ziarna miażdżone i płatkowane:

71

1104 19 50

– – – Z kukurydzy”

 

I) pozycja 88 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„88

1211

Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie z perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane”

 

m) pozycja 94 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„94

1401 20 00

– Trzcinopalmy rotang (rattan)”

 

n) pozycja 100 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„100

1516 10

– Tłuszcze i oleje, zwierzęce i ich frakcje”

 

o) pozycja 110 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„110

3101 00 00

Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą lub poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego”

 

p) pozycja 115 otrzymuje brzmienie:

 

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

„115

ex 3502

Albuminy (włączając koncentraty dwu lub więcej białek serwatki, zawierające w przeliczeniu na suchą substancję więcej niż 80 % masy białka serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin – z wyłączeniem CN 3502 20”

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029 oraz z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-31
  • Data wejścia w życie: 2008-01-01
  • Data obowiązywania: 2008-01-01
  • Dokument traci ważność: 2008-05-01

Dziennik Ustaw