| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.21) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki, zwanym dalej „Urzędem”, tworzy się formację obrony cywilnej pod nazwą „Zespół do spraw obrony cywilnej”, zwaną dalej „Zespołem”.

2. Zadaniem Zespołu jest reagowanie i współdziałanie ze specjalistycznymi służbami na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i w czasie wojny w zakresie ewakuacji osób i mienia znajdujących się w Urzędzie oraz udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym.

§ 2.
1. W skład Zespołu wchodzą:

1) kierownik komórki właściwej do spraw ochrony informacji niejawnych – kierownik Zespołu;

2) naczelnik wydziału ochrony komórki właściwej do spraw ochrony informacji niejawnych – zastępca kierownika Zespołu;

3) kierownik komórki właściwej do spraw administracyjnych lub przedstawiciel przez niego delegowany;

4) kierownik komórki właściwej do spraw kadr lub przedstawiciel przez niego delegowany;

5) pluton ratownictwa ogólnego, zwany dalej „plutonem”.

2. W skład plutonu wchodzą:

1) komendant plutonu – główny specjalista do spraw obrony cywilnej w komórce właściwej do spraw ochrony informacji niejawnych;

2) zastępca komendanta plutonu – przedstawiciel komórki właściwej do spraw administracyjnych;

3) drużyna ratownictwa ogólnego;

4) I drużyna porządkowo-ochronna;

5) II drużyna porządkowo-ochronna;

6) III drużyna porządkowo-ochronna.

3. Szczegółowy stan osobowy plutonu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
Skład osobowy drużyn, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3–6, powołuje Dyrektor Generalny Urzędu.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: W. Pawlak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY STAN OSOBOWY PLUTONU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 27 grudnia 2007 r. (poz. 11)

SZCZEGÓŁOWY STAN OSOBOWY PLUTONU

Lp.

Nazwa stanowiska

Ilość stanowisk

1

komendant plutonu

1

2

zastępca komendanta plutonu

1

3

komendant drużyny

4

4

ratownik

6

5

starszy wartownik

3

6

wartownik zwiadowca

15

7

magazynier

1

Razem

31

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Szkoła Jazdy Subaru

Kursy z doskonalenia techniki jazdy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »