| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 stycznia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych

Na podstawie art. 1e ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz. U. Nr 101, poz. 1032) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 wyrazy „załącznik do rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „załącznik nr 1 do rozporządzenia”;

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Upoważnia się terenowe organy Straży Granicznej, do dnia 11 lutego 2008 r., do wykonywania następujących zadań organów celnych:

1) sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kontroli celnej;

2) przyjmowanie zgłoszeń celnych o objęcie towarów procedurą celną, zwalnianie towarów do tych procedur oraz nadawanie towarom innego przeznaczenia celnego.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez terenowe organy Straży Granicznej przy wprowadzaniu na obszar celny Wspólnoty Europejskiej i wyprowadzaniu towarów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej w przejściach granicznych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;

3) dotychczasowy załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1 do rozporządzenia;

4) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589.

Załącznik 1. [PRZEJŚCIA GRANICZNE, W KTÓRYCH TERENOWE ORGANY STRAŻY GRANICZNEJ WYKONUJĄ ZADANIA ORGANÓW CELNYCH OKREŚLONE W § 3A ROZPORZĄDZENIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 stycznia 2008 r. (poz. 82)

PRZEJŚCIA GRANICZNE, W KTÓRYCH TERENOWE ORGANY STRAŻY GRANICZNEJ WYKONUJĄ ZADANIA ORGANÓW CELNYCH OKREŚLONE W § 3A ROZPORZĄDZENIA

Przejścia graniczne

1) Bezledy

2) Braniewo

3) Głomno

4) Gołdap

5) Gronowo

6) Skandawa

7) Bobrowniki

8) Czeremcha

9) Kukuryki-Koroszczyn

10) Kuźnica Białostocka

11) Siemianówka

12) Sławatycze

13) Terespol

14) Zubki Białostockie

15) Dorohusk

16) Hrebenne

17) Hrubieszów

18) Korczowa

19) Krościenko

20) Medyka-Szegini

21) Przemyśl

22) Wercherata

23) Zosin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »